Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

ІІ варіант

1. Вкажіть реакцію обміну:

а) C+O2=CO2;

б) 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O;

в) Zn+2HCl=ZnCl2+H2;

г) CuCO3=CuO+CO2.

2. Вкажіть рівняння реакцій одержання оксидів з простих речовин:

а) 2CO+O2=2CO2;

б) N2+O2=2NO;

в) CH4+2O2=2H2O+CO2;

г) 2H2S+3O2=2H2O+2SO2.

3. Для одержання водню можна використати взаємодію речовин:

а) Mg і H2SO4;

б) Pb i H2O;

в) CH4 i O2;

г) H2S i O2.

4. Визначіть чинники що впливають на швидкість реакції:

а) концентрація реагентів;

б) об’єм реагентів;

в) каталізатор;

г) температура.

5. Позначте речовини, які використовують для добування кальцій гідроксиду:

а) кислотний оксид і основний оксид;

б) основний оксид і вода;

в) метал і неметал;

г) луг і кислота.

6. Установіть відповідність між умовами перебігу реакцій йонного обміну до кінця та реагентами:

а) виділення газу

б) утворення води

в) випадання осаду

1. Na2SO4+BaCl2=

2. NaOH+HCl=

3. K2CO3+HNO3=

7. Серед запропонованих рівнянь оберіть ендотермічну реакцію та за електронним балансом вкажіть число прийнятих електронів:

СuS+3O2=2SO2+2CuO

2C2H2+5O2=2H2O+4CO2

2CO+O2=2CO2

а) 6;

б) 8;

в) 10;

г) 12.

8. Вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння: S+Mg=

а) 1;

б) 3;

в) 5;

г) 7.

9. Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у схемі рівняння реакції: CrO3+HCl+Na2SO3=CrCl3+Na2SO4+H2O

а) 11;

б) 13;

в) 16;

г) 19.

10. Обчисліть об’єм нітроген (ІІ) оксиду що утвориться якщо в реакцію з нітратною кислотою вступило 12,8 г міді, а практичний вихід складає 75%.

а) 2,25 л;

б) 22,4 л;

в) 32 л;

г) 48 л.

Хімічний диктант

ІІ варіант

1. Тип реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти …

2. Ознакою взаємодії агентум нітрату з хлоридною кислотою є …

3. Причиною використання каталізаторів у промисловості є …

4. Ознакою хімічної реакції між кальцій оксидом і водою є …

5. Під час екзотермічних реакцій внутрішня енергія продуктів реакції … за внутрішню енергію … речовин.

6. У розчин арґентум нітрату занурили мідний дріт. Позначте процес, що пояснює появу сріблястого нальоту на дроті.

7. Хімічна рівновага в ендотермічній реакції при підвищенні температури зміститься … реакції

8. Тип реакції між розчином арґентум нітрату та цинком …

9. Реакції, внаслідок якої з однієї складної речовини утворюються дві або більше простих речовин називають …

10. Реакції, що протікають з виділенням тепла є …

Розв’яжіть кросворд

1. Речовина, що гальмує хімічну реакцію.

2. Вплив концентрації реагентів на швидкість хімічних реакцій виражається законом?

3. Реакції, що відбуваються з утворенням вільних радикалів.

4. Тип реакції між кальцій оксидом і водою.

1

                   

 2

                   

 3

                   

 4

                   

 5

                   

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні рівняння (15.7 KiB, Завантажень: 32)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,888sec