Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні реакції

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Хімічні реакції

І варіант

1. Назвіть реакції під час яких із двох або кількох речовин утворюється одна речовина:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) заміщення;

г) обміну.

2. Вкажіть реакцію заміщення:

а) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O;

б) Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;

в) 2Fe(OH)3=FeSO3+3H2O

г) 3Fe+2O2=Fe3O4.

3. Вирізніть речовину, що використовують для добування кисню:

а) Al2O3;

б) KClO3;

в) NaOH;

г) CH4.

4. Вкажіть реакцію йонного обміну що відбувається до кінця:

а) CuCl2+NaOH

б) Ca(NO3)2+KCl

5. Вкажіть ознаку екзотермічних реакцій:

а) з виділенням теплоти;

б) з поглинанням теплоти;

в) з накопиченням енергії;

г) без накопичення енергії.

6. Назвіть реакції діючим реагентом яких є галоген:

а) заміщення;

б) гідрування;

в) галогенування;

г) сполучення.

7. Елемент А у схемі АО+Н2О              А(ОН)2 є:

а) K;

б) Cl;

в) Fe;

г) Ca.

8. Серед запропонованих рівнянь оберіть каталітичну реакцію та за електронним балансом вкажіть число прийнятих електронів:

а) 2Cu+O2=2CuO;

б) 2KClO3=2KCl+3O2;

в) FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2.

9. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у схемі рівняння: CuSO4+KOH

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

10. Дано схему реакції Fe(OH)2+A+Д          Fe(OH)3:

Укажіть речовини А і Д:

а) H2O I H2;

б) O2 I H2;

в) H2O I HCl;

г) H2O I O2.

Хімічний диктант

І варіант

1. Речовина, що прискорює швидкість реакції …

2. Ознакою необоротної реакції є …

3. Принцип динамічної рівноваги сформулював …

4. Реакції, що протікають без виділення тепла …

5. Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції …

6. Загальна назва речовин, що вступають у реакцію …

7. Реакція, що відбувається між атомами простої і атомами складної речовини називають ….

8. Тип реакції добування кисню з бертолетової солі …

9. Вкажіть ознаку хімічної реакції між барій нітратом і натрій карбонатом …

10. Для здійснення більшості реакцій необхідно … температура.

 

Розв’яжіть кросворд

1. Тип реакції між соляною кислотою та калій гідроксидом.

2. Чинник за яким визначають стан рівноваги.

3. Відновник, що використовують при добуванні металів у промисловості.

4. Зростання швидкості реакції при підвищенні температури на кожні 10оС у 2-4 рази – правило …

5. Реакції, що відбуваються за участю каталізатора.

                           
 

 1

 

 

                   
 

 

2

 

                   
 

 

 

 3

                   
 

 

 

 4

                   
 

 5

 

 

                   
                           

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні реакції (15.5 KiB, Завантажень: 37)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,337sec