Дидактичні матеріали з хімії по темі: Генетичний зв’язок між класами

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Генетичний зв’язок між класами

неорганічних сполук

Тести

Варіант 1

1. Встановіть тип реакції між металом та кислотою:

А) сполучення;  Б) обміну;  В) заміщення;  Г) розкладу.

2. Запропонуйте коефіцієнти у  рівнянні реакції СaO + H3PO4®:

А) 3, 1, 2, 3;  Б) 2, 3, 1, 3;  В) 1, 2, 3, 3;  Г) 3, 2, 1, 3.

3. Встановіть зайву сполуку:

А) CaO;  Б) HCl;  В) NaNO3;  Г) Fe(OH)2.

4. Встановіть відповідність між речовиною та її будовою:

А) хлоридна кислота;                          1) речовина йонної будови;

Б) сульфур ( ІV ) оксид;                      2) речовина молекулярної будови.

В) магній бромід;

Г) купрум ( ІІ ) гідроксид.

5. Встановіть відповідність між складом та відповідним класом неорганічних

сполук:

1) атом (и) Гідрогену та кислотний залишок;      А) основи;

2) катіон  неметалу та аніон Оксигену;                 Б) кислоти;

3) катіон металу та аніон кислотного залишку;   В) солі;

4) катіон металу та гідроксид-аніон.                     Г) кислотні оксиди;

Ґ) основні оксиди.

6. Встановіть відповідність між типом реакцій та схемами рівнянь реакцій:

А) сполучення;                  1) HNO3 ®;

Б) обміну;                          2) Zn + H3PO4 ®;

В) розкладу;                      3) CO2 + H2O ®;

Г) заміщення.                    4) Cu(OH)2 + HCl ®;

5) BaCl2 + Na2SO4 ®.

7. Запропонуйте відповідність між Фосфором та його сполуками:

А) Н3PO4;                          1) сіль;

Б) P2O5;                             2) кислота;

В) Ba3(PO4)2;                    3) оксид;

Г) P.                                  4) метал;

5) неметал.

8. Встановіть відповідність між продуктами реакцій та вихідними

речовинами:

1) дві нові солі;                 А) Al(NO3)3 ®;

2) сіль та вода;                  Б) AgNO3 + NaCl ®;

3) оксид та вода.               В) KOH + SO2 ®;

Г) Fe(OH)3 + HBr ®.

9. Встановіть послідовність генетичного зв’язку між сполуками Алюмінію:

А) K3AlO3;  Б) Al;  В) AlCl3;  Г) Al2O3;  Ґ) Al(OH)3.

10. Запропонуйте масу магній оксиду, що вступає в реакцію з 13,5 г

сульфатної кислоти.

А) 5,1 г;  Б) 5,5 г;  В) 6,1 г;  Г) 6,5 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Встановіть тип реакції кислотою та сіллю:

А) сполучення;  Б) обміну;  В) заміщення;  Г) розкладу.

2. Запропонуйте коефіцієнти у  рівнянні реакції Al(OH)3 + Ba(OH)2 ®:

А) 2, 1, 1, 4;  Б) 4, 1, 1,2;  В) 2, 1, 4,1;  Г) 4, 1, 2, 1.

3. Встановіть рівняння реакції нейтралізації:

А) 2 HCl + CaO ® CaCl2 + H2O;  Б) H2SO4 + Na2SiO3 ® H2SiO3 + Na2SO4;

В) Fe(OH)2 + 2 HBr ® FeBr2 + 2 H2O;  Г) 2H3PO4 + 3K2O ® 2K3PO4 + 3H2O.

4. Встановіть відповідність між речовиною та її будовою:

А) сульфідна кислота;                  1) речовина молекулярної будови;

Б) натрій гідроксид;                     2) речовина йонної будови.

В) кальцій оксид;

Г) барій сульфат.

5. Встановіть відповідність між складом та відповідним класом неорганічних

сполук:

1) катіон металу та гідроксид-аніон;                           А) солі;

2) катіон металу та аніон кислотного залишку;         Б) основи;

3) атом (и) Гідрогену та кислотний залишок;            В) основні оксиди;

4) катіон  металу та аніон Оксигену;                           Г) кислотні оксиди;

Ґ)  кислоти.

6. Встановіть відповідність між типом реакцій та схемами рівнянь реакцій:

А) сполучення;                  1) CaO + H2SiO3 ®;

Б) обміну;                          2) Na2O + P2O5 ®;

В) розкладу;                      3)  Fe + CuSO4 ®;

Г) заміщення.                    4) Zn(OH)2 ®;

5) Fe + HCl ®.

7. Запропонуйте відповідність між Магнієм та його сполуками:

А) MgSO3;                           1) метал;

Б) Mg;                                  2) неметал;

В) Mg(OH)2;                        3) оксид;

Г) MgO.                               4) гідроксид;

5) сіль.

8. Встановіть відповідність між продуктами реакцій та вихідними

речовинами:

1) сіль та вода;                               А) FeCl2 + Ba(OH)2 ®;

2) нова сіль та нова основа;          Б) H2SO3 ®;

3) оксид та вода.                            В) Zn(OH)2 + NaOH ®;

Г) Al(OH)2 + K2O ®.

9. Встановіть послідовність генетичного зв’язку між сполуками Сульфуру:

А) SO2;  Б) H2SO3;  В) S;  Г) MgSO3;  Ґ) CaSO3.

10. Запропонуйте об’єм сульфур ( ІV ) оксиду, що виділиться внаслідок

розкладу 30 г кальцій сульфіту.

А) 5,6 л;  Б) 6,5 л;  В) 6,8 л;  Г) 8,6 л.

 

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Кислоти є сполуки ________________ будови.

2. Солі складаються з катіону ____________та аніону ____________.

3. K2SO4, FeCl2, H3PO4, MgCO3. Зайвою речовиною у переліку є ___________.

4. Основи сполуки _________ будови, тому мають ___________ температури

плавлення, але при помірному нагріванні майже всі _____________.

5. При взаємодії основи із кислотою утворюються ________ та __________.

6. Закінчіть рівняння реакцій та вкажіть реакцію обміну:

А) Fe + H2SO4 ®;  Б) Na2CO3 + H3PO4 ®; В) BaO + H2O ®.

7. Напишіть рівняння можливих реакцій між:

А) манган ( ІІ ) хлорид + калій гідроксид;

Б) магній + натрій карбонат;

В) купрум ( ІІ ) гідроксид + сульфатна кислота.

8. Напишіть рівняння можливих реакцій між хлоридною кислотою та

сполуками:

мідь, кальцій гідроксид, магній, сульфур ( VІ ) оксид, купрум ( ІІ ) оксид,

нітратна кислота.

9. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити

перетворення:

P ® P2O5 ® H3PO4 ® Na3PO4 ® Fe(OH)2 ® FeO.

10. Запропонуйте якомога найменшу кількість реакцій, щоб із цинку перейти

до натрій цинкату.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Солі, основи, оксиди: сполуки ________________ будови.

2. Кислоти складаються з атома(ів) _________ та __________________.

3. Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO, NaOH. Зайвою речовиною у переліку є_________.

4. Кислоти сполуки ____________ будови, тому мають __________

температури плавлення, майже всі за звичайних умов є ___________.

5. При взаємодії у розчині солі і основи утворюється ___________та _______.

6. Закінчіть рівняння реакцій та вкажіть реакцію заміщення:

А) Ba(OH)2 + H2S ®;  Б) MgO + N2O5 ®;  В) Mn + CuSO4 ®.

7. Напишіть рівняння можливих реакцій між:

А) барій гідроксид + натрій бромід;

Б) ферум ( ІІ ) оксид + фосфор ( V ) оксид;

Г) метасилікатна кислота + калій гідроксид.

8. Напишіть рівняння можливих реакцій барій гідроксидом та сполуками:

ортофосфатна кислота, кальцій оксидом, силіцій ( ІV ) оксид,

натрій гідроксид, ферум ( ІІ ) хлорид, натрій нітрат.

9. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити

перетворення:

Na ® Na2O ® NaOH ® NaCl ® Zn(OH)2 ® K2ZnO2

10. Запропонуйте якомога найменшу кількість реакцій, щоб від алюмінію

перейти до калій  метаалюмінату.

 

 

Кросворд

Варіант 1

 

   Розгадайте кросворд.

  1. Сполуки, що складаються з катіонів металу та аніонів кислотного залишку.
  2. Одна із сполук, що утворюється внаслідок реакції нейтралізації.
  3. Сполуки молекулярної будови.
  4. Тип реакції між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються нові проста і складна речовини.

 

Кросворд

Варіант 2

 

   Розгадайте кросворд.

 

  1. Сполуки, що складаються з атома(ів) Гідрогену та кислотного залишку.
  2. Одна із сполук йонної будови.
  3. Тип реакції, під час яких сполуки обмінюються своїми складовими.
  4. Під час взаємодії основного оксиду і кислоти утворюються сіль та …..

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Генетичний зв'язок між класами (33.0 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,864sec