Дидактичні матеріали з хімії по темі: Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

Тести

Варіант 1

1. Встановіть тип реакції між кислотою та основою:

А) сполучення;  Б) обміну;  В) заміщення;  Г) розкладу.

2. Запропонуйте коефіцієнти у  рівнянні реакції P2O5 + KOH ®:

А) 10;  Б) 12;  В) 14;  Г) 16.

3. Встановіть рівняння реакції нейтралізації:

А) 2 HCl + K2O ® KCl + H2O;  Б) H2SO4 + Ca(NO3)2 ® 2HNO3 + CaSO4;

В) Mn(OH)2 + 2HCl ® MnCl2 + H2O;  Г) H2S + BaO ® BaS + H2O.

4. Встановіть відповідність між будовою та відповідною речовиною:

1) речовина йонної будови;                     А) сульфідна кислота;

2) речовина молекулярної будови.          Б) карбон ( ІV ) оксид;

В) барій гідроксид;

Г) ферум ( ІІ ) сульфід.

5. Встановіть відповідність між складом неорганічних сполук  та їх класом:

1) атом (и) Гідрогену та кислотний залишок;          А) солі;

2) катіон  металу та аніон Оксигену;                         Б) кислоти;

3) катіон металу та аніон кислотного залишку;       В) основні оксиди;

4) катіон металу та гідроксид-аніон.                         Г)  кислотні оксиди;

Ґ) основи.

6. Встановіть відповідність між типом реакцій та схемами рівнянь реакцій:

А) сполучення;                  1) Al(NO3)3 ®;

Б) розкладу;                       2) ZnO + H3PO4 ®;

В) обміну;                          3) SiO2 + Na2O ®;

Г) заміщення.                    4) Mn + CuSO4  ®;

5) HNO3 ®.

7. Запропонуйте відповідність між Калієм та його сполуками:

А) K2CO3;                           1) метал;

Б)  K;                                  2) неметал;

В) KOH;                             3) оксид;

Г) K2O.                               4) гідроксид;

5) сіль.

8. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакцій:

А) MnCl2 + KOH ®;                1) сіль та вода;

Б) H2CO3 ®;                             2) нова сіль та нова основа;

В) H3PO4 + NaOH ®;              3) оксид та вода;

Г) H2S + K2O ®.                      4) основа та оксид;

5) кислота та вода.

9. Встановіть послідовність генетичного зв’язку між сполуками Сульфуру:

А) P2O5;  Б) H3PO4;  В) P;  Г) Ca3(PO4)2;  Ґ) Na3PO4.

10. Запропонуйте об’єм карбон ( ІV ) оксиду, що виділиться внаслідок

 

розкладу 18 г кальцій карбонату.

А) 4 л;  Б) 8 л;  В) 12 л;  Г) 16 л.

 

Тести

Варіант 2

1. Встановіть тип реакції між металом та сіллю:

А) сполучення;  Б) обміну;  В) заміщення;  Г) розкладу.

2. Запропонуйте коефіцієнти у  рівнянні реакції K2CO3 + FeCl2 ®:

А) 4;  Б) 5;  В) 6;  Г) 8.

3. Встановіть зайву сполуку:

А) MnO;  Б) H2S;  В) K2S;  Г) KOH.

4. Встановіть відповідність між речовиною та її будовою:

А) метасилікатна кислота;                  1) речовина молекулярної будови;

Б) натрій карбонат;                              2) речовина йонної будови.

В) магній гідроксид;

Г) купрум ( ІІ ) нітрат.

5. Встановіть відповідність між складом неорганічних сполук  та їх класом:

1) катіон металу та гідроксид-аніон;                          А) кислотні оксиди;

2) катіон неметалу та аніон кислотного залишку;    Б) солі;

3) атом (и) Гідрогену та кислотний залишок;           В) основні оксиди;

4) катіон  металу та аніон Оксигену.                          Г) основи;

Ґ) кислоти.

6. Встановіть відповідність між типом реакцій та схемами рівнянь реакцій:

А) сполучення;                  1) KOH + H2SiO3 ®;

Б) розкладу;                       2) P2O5 + H2O ®;

В) обміну;                          3) Al + HCl ®;

Г) заміщення.                    4) H2SO4 ®;

5) Na2O + H2O ®.

7. Запропонуйте відповідність між Нітрогеном та його сполуками:

А) HNO3;                          1) сіль;

Б) N2O5;                            2) кислота;

В) AgNO3;                        3) оксид;

Г) N2.                                4) метал;

5) неметал.

8. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакцій:

А) CaCO3 ®;                           1) дві нові солі;

Б)  MnCl2 + Na2CO3   ®;        2) сіль та вода;

В) LiOH + CO2 ®;                  3) оксид та вода;

Г) Zn(OH)2 + H2S ®.              4) кислота та вода;

5) основа та сіль

9. Встановіть послідовність генетичного зв’язку між сполуками Цинку:

А) Li2ZnO2;  Б) Zn;  В) ZnI;  Г) ZnO;  Ґ) Zn(OH)2.

10. Запропонуйте масу натрій карбонату, що потрібен для взаємодії із 13 г

хлоридної кислоти.

А) 19 г;  Б) 20 г;  В) 22 г;  Г) 23 г.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Напишіть «так», якщо ви погоджуєтеся із твердженням, «ні» – не погоджуєтеся.

1. Солі, основи, оксиди: сполуки молекулярної будови.

2. Основи складаються з катіону металу та гідроксид-аніону.

3. Ba(OH)2, Cu(OH)2, CaO, NaOH. Зайвою речовиною у переліку є кальцій

оксид.

4. Кислоти сполуки молекулярної будови, тому мають високі температури

плавлення, майже всі за звичайних умов є рідинами.

5. При взаємодії основи із кислотним оксидом утворюються сіль та вода.

6. Закінчіть рівняння реакції, реакцією заміщення є А рівняння.

А) Сa + H3РO4 ®;  Б) NaOH + HCl ®; В) SO2 + H2O ®.

7. Усі рівняння реакції відбуваються:

А) калій гідроксид + натрій карбонат;

Б) купрум ( ІІ ) оксид + фосфор ( V ) оксид;

В) ортофосфатна кислота + барій  гідроксид.

8. Барій хлорид взаємодіє всіма переліченими  сполуками:

сульфатна кислота, натрій оксидом, карбон ( ІV ) оксид,

калій гідроксид, ферум ( ІІ ) гідроксид, натрій ортофосфат.

9. Напишіть рівняння реакцій до даного перетворення можна

перетворення:

Ba ® BaO ® Ba(OH)2 ® BaBr2 ® Zn(OH)2 ® Na2ZnO2

10. Від барію до барій хлориду можна перейти лише здійснивши три

перетворення.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Напишіть «так», якщо ви погоджуєтеся із твердженням, «ні» – не погоджуєтеся.

 

1. Кислоти сполуки йонної будови.

2. Солі складаються з катіону неметалу та аніону кислотного залишку.

3. K2SO4, FeCl2, H3PO4, MgCO3. Зайвою речовиною у переліку є

ферум ( ІІ ) хлорид.

4. Основи сполуки йонної будови, тому мають низькі температури

плавлення, але при помірному нагріванні майже всі розкладаються.

5. При взаємодії у кислоти із основою утворюється вода та оксид.

6. Закінчіть рівняння реакцій, реакцією обміну є Б рівняння:

А) Mn(OH)2 + HNO3 ®;  Б) H2O + N2O5 ®;  В) FeCO3 + Zn ®.

7. Усі рівняння реакції не відбуваються:

А) алюміній ( ІІІ ) нітрат + калій гідроксид;

Б) мідь + хлоридна кислота;

В) манган ( ІІ ) гідроксид + метафосфатна кислота.

8. Карбон ( ІV ) оксидом взаємодіє із всіма переліченими сполуками:

метасилікатна кислота, натрій гідроксид, купрум ( ІІ ) оксид,

сульфур ( VІ ) оксид, вода, нітритна кислота.

9. Написати рівняння реакцій до даного перетворення неможливо:

Fe(OH)2 ® FeO ® FeCO3 ® CO2 ® K2CO3 ® KCl.

10. Від купрум ( ІІ ) оксиду можна перейти до купрум ( ІІ ) гідроксиду лише

за одне перетворення.

 

 

 

Таблиця

Варіант 1

  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

AgNO3

NaOH

BaO

HCl

Fe

CaO

H2SO4

K2CO3

Cu(OH)2

 

Таблиця

Варіант 2

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

H2SO4

K2O

Ni(OH)2

Mn

Fe(NO3)2

SO3

H3PO4

BaCl2

KOH

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук (30.6 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,315sec