Дидактичні матеріали з хімії по темі: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикаторами, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикаторами, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, які гідроксиди можна лише розплавити:

А) Натрію і Кальцію;   Б) Натрію і Калію;

В) Літію і Калію;          Г) Кальцію і Калію.

2. Вкажіть, ряд у якому є лише нерозчинні основи:

А) Cu(OH)2, Ba(OH)2, NaOH;     Б) KOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2;

В) Ni(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2;   Г) Fe(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

3. Вкажіть, в який колір забарвлюється фенолфталеїн у розчині калій

гідроксиду:

А) малиновий;  Б) рожевий;  В) жовтий;  Г) оранжевий.

4. Запропонуйте, з якою речовиною взаємодіятиме натрій гідроксид:

А) HCl;  Б) CaO;  В) H2O;  Г) K2CO3.

5. Встановіть пропущену речовину у рівнянні реакції

Ca(OH)2 + 2 ? = Ca(NO3)2 + 2 H2O:

А) N2O5;  Б) HNO2;  В) HNO3;  Г) NO2.

6. Встановіть суму коефіцієнтів продуктів реакції у рівнянні

Вa(OH)2 + Na2SO4 ®:

А) 2;  Б) 3;  В) 4;  Г) 5.   Вкажіть тип реакції.

7. Запропонуйте відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакцій:

А) Ca(OH)2 + N2O5 ®;                             1) Ca3(PO4)2 + 6 Na2O;

Б) 3 Ca(OH)2 + 2 Na3PO4 ®;                   2) Ca3(PO4)2 + 6 H2O;

В) 3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 ®;                     3) Ca(NO3)2 + 2 H2O;

Г) Ca(OH)2 + 2 HNO3 ®.                         4) Ca(NO3)2 + H2O;

5) Ca3(PO4)2 + 6 NaOH.

8.

1) можлива;                                             А) LiOH + CuSO4 ®;

2) не можлива.                                         Б) LiOH + CO2 ®;

В) LiOH + HNO2 ®;

Г) LiOH + CuO ®.

9. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів, здійснивши перетворення

Na ® Na2O ® NaOH  Na2CO3:

А) 12;  Б) 14;  В) 16;  Г) 18.

10. Встановіть масу натрій гідроксиду, що прореагував з 3 г сульфатної

кислоти.

А) 2,3 г;  Б) 2,4 г;  В) 3,2 г;  Г) 4,2 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть фізичні властивості основ:

А) за звичайних умов є твердими речовинами, мають високі температури

плавлення;

Б) за звичайних умов є рідинами, мають високі температури кипіння;

В) за звичайних умов є твердими речовинами, мають низькі температури

плавлення;

Г) за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури кипіння.

2. Вкажіть, ряд у якому є лише луги:

А) Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH;     Б) Ba(OH)2, KOH, NaOH;

В) Fe(OH)2, Mg(OH)2, NaOH;    Г) Cu(OH)2, LiOH, KOH.

3. Вкажіть, в який колір забарвлюється лакмус у розчині натрій гідроксиду:

А) малиновий;  Б) синій;  В) червоний;  Г) фіолетовий.

4. Запропонуйте, з якою речовиною взаємодіятиме калій гідроксид:

А) Mg(OH)2;  Б) H2O;  В) SO3;  Г) CuO.

5. Встановіть пропущену речовину у рівнянні реакції

6 KOH + ? = 2 K2PO4 + 3 H2O:

А) P2O5;  Б) H3PO4;  В) HPO3;  Г) P2O3.

6. Встановіть суму коефіцієнтів продуктів реакції у рівнянні

NaOH + FeSO4 ®:

А) 2;  Б) 3;  В) 4;  Г) 5.   Вкажіть тип реакції.

7. Запропонуйте відповідність між вихідними речовинами та продуктами

реакцій:

А) 6 KOH + P2O5 ®;                          1) K2SO4 + Fe(OH)2;

Б) 2 KOH + FeSO4 ®;                        2) K2SO4 + H2O;

В) 2 KOH + H2SO4 ®;                       3) K2SO4 + 3 H2O;

Г) 3 KOH + H3PO4 ®.                       4) 2 K2SO4 + 3 H2O;

5) K2SO4 + Fe(OH)3.

8. Встановіть відповідність між можливістю проходження реакцій та схемами

рівнянь реакцій :

1) можлива;                                     А) Ba(OH)2 + Na3PO4 ®;

2) не можлива.                                 Б) Ba(OH)2 + SO2 ®;

В) Ba(OH)2 + H2S ®;

Г) Ba(OH)2 + FeO ®.

9. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів, здійснивши перетворення

Ca ® CaO ® Ca(OH)2  CaSO4:

А) 11;  Б) 13;  В) 15;  Г) 17.

10. Встановіть об’єм карбон ( ІV )оксиду, що прореагував з 2 г калій

гідроксиду.

А) 0,2 л;  Б) 0,4 л;  В) 1,2 л;  Г) 1,4 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Основи за звичайних умов ______________речовини.

2. Лакмус у лужному середовищі змінює своє забарвлення з _________ на

__________.

3. При взаємодії лугів з кислотами утворюються _______ і ___________ .

4. Виберіть речовини із якими не взаємодіє літій гідроксид:

вода, іодидна кислота, нітроген ( V ) оксид, ферум ( ІІ )хлорид,

натрій бромід.

5. Запишіть пропущені коефіцієнти у рівнянні реакції

__Вa(OH)2 + __H3PO4 = __Вa3(PO4)2 + __H2O.

6. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції

? + ? = BaSO4 + 2 NaOH.

7. Закінчіть можливі схеми рівнянь реакцій:

А) NaOH + P2O5 ®;  Б) NaOH + CuCl2 ®;  В) NaOH + KBr ®.

8. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між калій

гідроксидом і такими речовинами:

хлоридною кислотою, купрум ( ІІ ) сульфатом, купрум ( ІІ ) оксидом, водою

9. Добудьте Na2SO4 двома способами.

10. Здійсніть перетворення К ® К2O ® КОН ® K2CO3.

Вкажіть реакцію обміну.

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Основи мають ___________ температури плавлення.

2. Фенолфталеїн у лужному середовищі змінює своє забарвлення з _________

на __________.

3. При взаємодії лугу із солями, вихідна сіль має бути ___________сполукою,

а нова основа чи сіль – _____________ .

4. Виберіть речовини із якими не взаємодіє калій гідроксид:

нітритна кислота, фосфор ( V ) оксид, барій хлорид, сульфідна кислота,

купрум ( ІІ ) оксид.

5. Запишіть пропущені коефіцієнти у рівнянні реакції

__LiOH + __N2O5 = __LiOH + __H2O.

6. Запишіть пропущені коефіцієнти у рівнянні реакції

? + ? = Fe(OH)2 + ВaSO4.

7. Закінчіть можливі схеми рівнянь реакцій:

А) Вa(OH)2 + NaNO3 ®;  Вa(OH)2 + H2S ®;  Вa(OH)2 + CO2 ®.

8. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між натрій

гідроксидом і такими речовинами:

сульфур ( IV ) оксидом, барій сульфідом, метасилікатною кислотою.

9. Добудьте K3PO4 двома способами.

10. Здійсніть перетворення  Li ® Li2O ® LiOH ® Cu(OH)2.

Вкажіть реакцію обміну.

 

Таблиця

 

Варіант 1

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

 

HCl

N2O5

CuO

MnSO4

Li2SO3

NaOH

         

Ba(OH)2

         

 

 

Таблиця

Варіант 2

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

 

CuCl2

NaNO3

H2SiO3

SO3

H2O

KOH

         

LiOH

         

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Фізичні властивості основ Хімічні властивості лугів дія на індикаторами, взаємодія з кислотами (33.5 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,307sec