Дидактичні матеріали з хімії по темі: Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами та іншими солями

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами та іншими солями

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть солі за звичайних умов є:

А) гази;  Б) рідини;  В) кристалічні речовини;  Г) тверді речовини.

2. Вкажіть речовину, яка не реагує з калій сульфатом:

А) Вa(OH)2;  Б) HNO3;  В) CaCl2;  Г) Li.

3. Вкажіть метал, який витісняє Магній із магній сульфіту:

А) Mn;  Б) Ni;  В) Ca;  Г) Cu.

4. Запропонуйте умови за яких можлива взаємодія солі із лугом:

А) відбувається у розчині і у твердому стані;

Б) відбувається лише у розчині;

В) один із продуктів вода;

Г) один з продуктів випадає в осад;

Ґ) один з продуктів виділяється у вигляді газу.

5. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції ? + AgNO3 = NaNO3 + ?:

А) натрій хлорид і агрентум нітрат;

Б) натрій хлорид і аргентум хлорид;

В) натрій гідроксид і аргентум гідроксид;

Г) натрій нітрат і агрентум хлорид.

6. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та реагентами:

1) взаємодія можлива;                       А) ZnCl2 + Na3PO4 ®;

2) взаємодія не можлива.                  Б) CuSO4 + KOH ®;

В) Mn(NO3)2 + Zn ®;

Г) MgSO4 + H2S ®.

7. Встановіть відповідність між можливістю взаємодії із   ферум ( ІІІ )

хлоридом та металом :

1) взаємодія не можлива;             А) Cr;

2) взаємодія можлива.                  Б) Ag;

В) Mg;

Г) Zn.

8. Запропонуйте відповідність між схемою рівняння реакцій та загальною

сумою коефіцієнтів:

А) калій сульфіт + хлоридна кислота ®;            1) 4;

Б) аргентум нітрат + натрій хлорид ®;              2) 5;

В) цинк нітрат ®;                                                 3) 6;

Г) хром ( ІІІ ) сульфат + магній ®;                     4) 8;

5) 10.

9. Встановіть послідовність можливості витіснення металами Стануму із

його солей, починаючи від найбільш активного:

А) Mg;  Б) Ni;  В) Al;  Г) Fe.

10. Запропонуйте масу цинк ортофосфату, який утвориться внаслідок

взаємодії цинк хлориду масою 20 г із натрій ортофосфатом.

А) 20 г;  Б) 22 г;  В) 23 г;  Г) 25 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, яка сіль має солоний смак:

А) натрій хлорид;  Б) солі Плюмбуму;  В) кальцій нітрат;  Г) солі магнію.

2. Вкажіть речовину, яка не реагує з натрій метасилікатом:

А) НNO3;  Б) Ba(OH)2;  В) MgSO4;  Г) Cu.

3. Вкажіть метал, який витісняє Алюміній із алюміній хлориду:

А) Mg;  Б) Zn;  В) Fe;  Г) Co.

4. Запропонуйте умови за яких можлива взаємодія солей між собою:

А) відбувається лише у розчині;

Б) один з продуктів виділяється у вигляді газу;

В) один з продуктів випадає в осад;

Г) один із продуктів вода;

Ґ) відбувається у розчині і у твердому стані.

5. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції ? + Ва(OH)2 = BaSO4 + ?:

А) калій сульфіт і калій гідроксид;  Б) кальцій сульфат і кальцій гідроксид;

В) калій сульфат і калій гідроксид;  Г) калій сульфід і калій гідроксид.

6. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та реагентами:

1) взаємодія можлива;                     А) FePO4 + NaOH ®;

2) взаємодія не можлива.                Б) NaNO3 + CaCl2 ®;

В) Cu(NO3)2 + Zn ®;

Г) CaCO3 + HCl®.

7. Встановіть відповідність між можливістю взаємодії із аргентум бромідом

та металом :

1) взаємодія не можлива;              А) Hg;

2) взаємодія можлива.                   Б) Au;

В) Cu;

Г) Pb.

8. Запропонуйте відповідність між схемою рівняння реакцій та загальною

сумою коефіцієнтів:

А) кальцій карбонат ®;                                                   1) 3;

Б) калій сульфід + нітратна кислота ®;                        2) 5;

В) нікель ( ІІІ ) ортофосфат + алюміній ®;                  3) 6;

Г) цинк хлорид + натрій гідроксид ®.                          4) 8;

5) 10.

9. Встановіть послідовність можливості витіснення металами Плюмбуму із

його солей, починаючи від найбільш активного:

А) Cd;  Б) Sn;  В) Fe;  Г) Cr.

10. Запропонуйте об’єм вуглекислого газу який виділиться внаслідок

взаємодії 6 г кальцій карбонату із сульфатною кислотою.

А) 1,1 л;  Б) 1,3 л;  В) 1,6 л;  Г) 1.9 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Заповніть пропуски та найдіть спільне у схемах рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Солі, як і інші йонні сполуки, за звичайних умов є __________ речовинами.

2. Взаємодія між двома солями відбувається лише в _________ з утворенням

двох нових _________ .

3. Реакція між сіллю і лугом можлива, якщо один із її продуктів –

____________- випадає в осад.

4. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) ZnCl2 + Cu(OH)2 = Zn(OH)2 + CuCl2 ; Б) Fe + ZnCl2 = FeCl2 + Zn.

5. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) MnBr2 + K2PO4 = Mn3(PO4)2 + KBr;  Б) NiS + H2SO4 = H2S + NiSO4.

6. Що спільного між купрум ( ІІ ) сульфатом та металами: магнієм, цинком,

залізом?

7. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) Fe(NO3)2 + NaOH ®;  Б) Cr2(SO4)3 + LiOH ®.

8. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) AgNO3 + HCl ®;  Б) MnSO4 + H2S ®.

9. Заповніть пропуски.

А) ____ + Cu ® _____Hg;  Б) FeCl2 + _____ ® Fe3(PO4)3¯ + _____ .

10. Заповніть пропуски.

А) ________ ® MnO + NO2­ + O2­;  Б)  _____ + HBr ® _____ + HNO3.

Реакція Б належить до реакцій типу _________ .

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Заповніть пропуски та найдіть спільне у схемах рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Солі здебільшого мають ____________ температури плавлення.

2. Реакція між двома солями можлива, якщо один з її продуктів ___________,

тобто є _________________________________.

3. Реакція між сіллю і лугом відбувається лише у _________________.

4. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) FeCO3 + Mn = MnCO3 + Fe;  Б) Pb(NO3)2 + KOH = Pb(OH)2 + KNO3.

5. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) BaSO4 + H2S = BaS + H2SO4;  Б) CaCl2 + NaNO3 = Ca(NO3)2 + NaCl.

6. Що спільного між цинк сульфітом та металами: міддю, бісмутом, залізом.

7. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) Na2SO4 + Ba(OH)2 ®;  Б) K3PO4 + Ba(OH)2 ®.

8. Що спільного між схемами рівнянь реакцій?

А) MgSO3 + HCl ®;  Б) PbS + H2SO4 ®.

9. Заповніть пропуски.

А) _______ + NaOH ® Al(OH)3 + _____;  Б) _______ ® MgO + CO2­.

10. Заповніть пропуски.

А) _______ + Mg ® ______ + Al;  Б) CuSO4 + _____  ® CuS¯ + ______ .

Реакція А належить до реакції типу ______ .

 

 

 

Таблиця

Варіант 1

 

  Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

HCl

NaOH

Zn

K3PO4

H2S

Al2(PO4)3

AgNO3

Таблиця

Варіант 2

 

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

H2SO4

KOH

Cr

Na2S

Be

BaCl2

ZnSO3

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Фізичні і хімічні властивості оксидів взаємодія з водою, кислотами, основами, іншими оксидами (32.4 KiB, Завантажень: 15)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Фізичні і хімічні властивості оксидів взаємодія з водою, кислотами, основами, іншими оксидами (32.4 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,495sec