Дидактичні матеріали з хімії по темі: Фізичні і хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, основами, іншими оксидами

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Фізичні і хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, основами, іншими оксидами

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть фізичні властивості оксидів йонної будови:

А) перебувають у різних агрегатних станах, мають невисокі температури

плавлення і кипіння; більшість добре розчиняються у воді;

Б) тверді речовини, як правило, не розчиняються у воді, мають високі

температури плавлення;

В) рідини, не розчиняються у воді, мають низькі температури плавлення;

Г) перебувають у різних агрегатних станах, мають високі температури

плавлення і кипіння;  добре розчиняються у воді.

2. Запропонуйте речовину із якою буде взаємодіяти карбон ( ІV )оксид:

А) H2SO4;  Б) NaOH;  В) SO3;  Г) HCl.

3. Встановіть речовину із якою не взаємодіє К2О:

А) вода;  Б) хлоридна кислота;  В) сульфур ( VІ ) оксид;  Г) магній оксид.

4. Вкажіть пропущену речовину у рівнянні реакції ? + BaO = BaSiO3:

А) H2SiO3;  Б) H2SO3;  В) SiO2;  Г) SO2.

5. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій:

А) СO2 + H2O ®;                         1) Na2CO3 + H2O;

Б) Na2O + CO2 ®;                        2) H2CO4;

В) CO2 + 2 NaOH ®;                   3) 2 NaOH;

Г) Na2O + H2O ®.                        4) Na2CO3;

5) Na2CO3 + СО2.

6. Запропонуйте відповідність між оксидами та речовинами із якими вони

взаємодіють:

1) CaO;                                      А) HNO3;

2) SO2.                                       Б) NaOH;

В) K2O;

Г) P2O5.

7. Встановіть відповідність між схемою рівнянь реакцій та загальною сумою

коефіцієнтів:

А) SO3 + CaO ®;                        1) 3;

Б) K2O + H2O ®;                        2) 4;

В) NaOH + P2O5 ®;                    3) 5;

Г) MgO + HCl ®.                       4) 12;

5) 14.

8. Запропонуйте відповідність між схемами рівнянь реакцій і пропущеною

речовиною у ньому:

А) ? + SO3 = BaSO4 + H2O;           1) H2O;

Б) N2O5 + BaO = ? ;                       2) BaO;

В) N2O5 + ? = 2 HNO3;                  3) Ba(OH)2;

Г) ? + SO3 = BaSO4.                       4) Ba(NO3)2.

5) BaSO4.

 

9. Запропонуйте послідовність схем рівнянь реакцій, щоб здійснити такі

перетворення К ® К2О ® КОН ® К2СО3.

А) К2О + Н2О ®;  Б) КОН + СО2 ®;  В) К + О2 ®.

10. Встановіть масову частку Оксигену у барій оксиді.

А) 78%;  Б) 87%;  В) 68%;  Г) 86%.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть фізичні властивості оксидів молекулярної будови:

А) перебувають у різних агрегатних станах, мають невисокі температури

плавлення і кипіння; більшість добре розчиняються у воді;

Б) тверді речовини, як правило, не розчиняються у воді, мають високі

температури плавлення;

В) рідини, не розчиняються у воді, мають низькі температури плавлення;

Г) перебувають у різних агрегатних станах, мають високі температури

плавлення і кипіння;  добре розчиняються у воді.

2. Запропонуйте речовину із якою буде взаємодіяти натрій оксид:

А) H3PO4;  Б) Ca(OH)2;  В) K2O;  Г) LiOH.

3. Встановіть речовину із якою не взаємодіє Р2О5:

А) натрій гідроксид;  Б) сульфатна кислота;  В) кальцій оксид;  Г) вода.

4. Вкажіть пропущену речовину у рівнянні реакції СaO + 2? = Ca(NO3)2 +H2O

А) HNO3;  Б) HNO2;  В) N2O5;  Г) NO2.

5. Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій:

А) K2O + H2O ®;                         1) K2SO4;

Б) SO3 + 2 KOH ®;                      2) H2SO4;

В) K2O + SO3 ®;                          3) 2 KOH;

Г) SO3 + H2O®.                            4) K2SO4 + H2O;

5) H2SO4 + H2O.

6. Запропонуйте відповідність між оксидами та речовинами із якими вони

взаємодіють:

1) N2O5;                                        А) MgO;

2) K2O.                                          Б) Ca(OH)2;

В) HCl;

Г) SO3.

7. Встановіть відповідність між схемою рівнянь реакцій та загальною сумою

коефіцієнтів:

А) FeO + HBr ®;                              1) 3;

Б) P2O5 + H2O ®;                             2) 4;

В) Mg(OH)2 + CO2 ®;                     3) 5;

Г) N2O5 + CaO ®.                            4) 6;

5) 8.

8. Запропонуйте відповідність між схемами рівнянь реакцій і пропущеною

речовиною у ньому:

А) ? + H2O = 2 LiOH;                    1) SO2;

Б) SO2 + ? = H2SO4;                       2) Li2O;

В) K2O + ? = K2SO3;                      3) SO3;

Г) ? + Li2O = Li2SO4.                     4) K2O;

5) H2O.

9. Запропонуйте послідовність схем рівнянь реакцій, щоб здійснити такі

перетворення Р ® Р2О5 ® Н3РО4 ® Nа3РО4.

А) Р2О5 + Н2О ®;  Б) Р + О2 ®;  В) Н3РО4 + Nа2О ®.

10. Встановіть масову частку Оксигену у нітроген ( V ) оксиді.

А) 26%;  Б) 62%;  В) 32%;  Г) 23%.

 

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Оксиди молекулярної будови мають такі фізичні властивості…

2. Кислотні оксиди можуть реагувати з …

3. Вкажіть які основні оксиди взаємодіють з водою…

4. Закінчіть рівняння реакції CO2 + NaOH ®.

5. Закінчіть рівняння реакції P2O5 + H2O ®.

6. Закінчіть рівняння реакції SO3 + CaO ®.

7. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції Р2O5 + 3 ? = 2 Н3РО4;

CaO + ? = CaSO3.

8. Знайдіть суму коефіцієнтів продуктів реакції у схемі рівняння

SiO2 + NaOH ®.

9. Встановіть з якими речовинами може взаємодіяти сульфур ( VI ) оксид та

напишіть відповідні хімічні рівняння: нітратна кислота, натрій оксид,

купрум ( ІІ ) гідроксид;  хлоридна кислота.

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення Na ® Na2O ® NaOH.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Оксиди йонної будови мають такі фізичні властивості…

2. Основні оксиди можуть реагувати з …

3. Вкажіть, чи всі кислотні оксиди взаємодіють з водою…

4. Закінчіть рівняння реакції K2O + SO3 ®.

5. Закінчіть рівняння реакції MgO + HCl ®.

6. Закінчіть рівняння реакції Na2O + H2O ®.

7. Вкажіть пропущені речовини у рівнянні реакції ? + 2 KOH = K2CO3 + H2O;

? + BaO = Ba(OH)2.

8. Знайдіть суму коефіцієнтів реагентів у схемі рівняння

HCl + BaO ®.

9. Встановіть з якими речовинами може взаємодіяти кальцій оксид та

напишіть відповідні хімічні рівняння: натрій гідроксид; бромідна кислота,

вода, барій оксид.

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення C ® CO2 ® К2CO3.

 

Таблиця

Варіант 1

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

K2O

Ca(OH)2

HCl

SO3

H2O

СO2

         

MgO

         

 

Таблиця

Варіант 2

Скласти рівняння можливих реакцій згідно з таблицею:

 

CaO

LiOH

H3PO4

CO2

H2O

N2O5

         

Na2O

         

 

Гра «Квітка».

Варіант 1

  У середині «квітки» написана формула оксиду, а на «пелюстках» – формули речовин. Напишіть можливі рівняння реакцій між оксидом і запропонованими речовинами.

Варіант 2

У середині «квітки» написана формула оксиду, а на «пелюстках» – формули речовин. Напишіть можливі рівняння реакцій між оксидом і запропонованими речовинами

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Фізичні і хімічні властивості оксидів взаємодія з водою, кислотами, основами, іншими оксидами (32.4 KiB, Завантажень: 27)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,317sec