Дидактичні матеріали з хімії по темі: Фізичні і хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами і солями. Поняття про ряд активності металів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Фізичні і хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами і солями. Поняття про ряд активності металів.

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть кислоту, яка не розчиняється у воді:

А) сульфатна;  Б) сульфідна;  В) метасилікатна;  Г) сульфідна.

2. В який колір забарвлюється метиловий оранжевий у розчині хлоридної

кислоти:

А) червоний;  Б) синій;  В) жовтий;  Г) рожевий.

3. Вкажіть метал, який не реагує з ортофосфатною кислотою:

А) Zn;  Б) Al;  В) Au;  Г) Fe.

4. Вкажіть групу речовин, які всі реагують з сульфатною кислотою

(розбавлена):

А) CaO, KOH, Cu, Na2CO3;        Б) Mg(OH)2, K2O, Zn, K2SO3;

В) Ag, FeO, Na2SiO3, Ca(OH)2;   Г) NaNO3, NaOH, Na2O, Au.

5. Встановіть речовини ? і ? у схемі реакції ? + ? ® натрій сульфат + вода:

А) Na;  Б) H2SO3;  В) NaOH;  Г) H2SO4;  Ґ) Na2CO3.

6. Вкажіть, яка із запропонованих реакцій неможлива:

А) СaO + HCl ®;         Б) H2SO4 + MgCO3 ®;

В) Cu + HPO3 ®;        Г) NaOH + HBr ®.

7. Встановіть послідовність починаючи від металу, який найбільш енергійно

взаємодіє з кислотами:

А) Cd;  Б) Zn;  В) Mg;  Г) Na;  Ґ) Cu.

8. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) Fe + 2 HCl ®;                           1) FeCl2 + 2 H2O;

Б) Fe2O3 + 6 HCl ®;                      2) 2 NaCl + CO2 + H2O;

В) Fe(OH)2 + 2 HCl ®;                 3) FeCl3;

Г) Na2CO3 + 2 HCl ®.                  4) 2 FeCl2 + 3 H2O.

5) FeCl2 + H2.

9. Запропонуйте відповідність між схемами рівнянь реакцій та сумою

коефіцієнтів у  реагентів:

А) Al + HCl ®;                             1) 1;

Б) H2SiO3 ®;                                 2) 2;

В) H2SO4 + BaO ®;                      3) 3;

Г) HCl + K2CO3 ®.                       4) 5.

5) 7

10. Встановіть, яка маса сульфатної кислоти провзаємодіє з натрій

гідроксидом, щоб утворилося 8 г солі.

А) 5 г;  Б) 6 г;  В) 8 г;  Г) 10 г.

 

 

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть кислоту, яка існує лише у водному розчині:

А) карбонатна;  Б) метасилікатна;  В) сульфатна;  Г) метафосфатна.

2. В який колір забарвлюється лакмус у розчині сульфатної кислоти:

А) червоний;  Б) синій;  В) малиновий;  Г) фіолетовий.

3. Вкажіть метал, який не реагує з хлоридною кислотою:

А) Mg;  Б) Ag;  В) Ca;  Г) Sn.

4. Вкажіть групу речовин, які всі реагують з ортофосфатною кислотою:

А) СuO, KOH, Mg, HCl;        Б) ZnO, AlCl3, SO3, Fe;

В) Al, CaO, Ba(OH)2, Zn;       Г) HNO3, Fe, NaOH, K2O.

5. Встановіть речовини ? і ? у схемі реакції

? + ? ® ферум ( ІІІ ) хлорид + вода:

А) Fe2O3;  Б) HBr;  В) Fe;  Г) HCl;  Ґ) FeO.

6. Вкажіть, яка із запропонованих реакцій неможлива:

А)  Ca(OH)2 + HNO3 ®;    Б) HCl + ZnSO4 ®;

В) Mn + H3PO4 ®;            Г) FeO + HCl ®.

7. Встановіть послідовність починаючи від металу, який найменш енергійно

взаємодіє з кислотами:

А) Fe;  Б) Ba;  В) Al;  Г) Ag;  Ґ) Mn.

8. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) 3 MgO + 2 H3PO4 ®;                     1) Mg3(PO4)2 + 3 H2­;

Б) 3 Mg(OH)2 + 2 H3PO4 ®;               2) Mg3(PO4)2 + 3 CO2­ + 3 H2O;

В) 3 Mg + 2 H3PO4 ®;                        3) Mg3(PO4)2 + 6 H2O;

Г) 3 MgCO3 + 2 H3PO4 ®;                 4) Mg3(PO4)2 + 3 H2O;

5) Mg3(PO4)2 + 4 H2O.

9. Запропонуйте відповідність між схемами рівнянь реакцій та сумою

коефіцієнтів у  продуктів реакції:

А) H2SO4 ®;                                      1) 2;

Б)  Zn + HBr ®;                                 2) 3;

В) H2SO4 + NaNO3 ®;                      3) 4;

Г) Al + H2SO4 ®.                              4) 5;

5) 6.

10. Встановіть, який об’єм карбон ( ІV )оксиду виділиться під час взаємодії

5 г кальцій карбонату із хлоридною кислотою?

А) 0,112 л;  Б) 1,12 л;  В) 11,2 л;  Г) 112 л.

 

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Які кислоти є водними розчинами газів?

2. Вкажіть кислоти, які за звичайних умов є твердими…

3. Лакмус у розчинах кислот набуває забарвлення…

4. Вкажіть, які метали не можуть взаємодіяти із кислотами…

5. Розташуйте метали у порядку зростання активності взаємодії із кислотами:

Zn, Al, Mg, Ni, Fe.

6. Із якими з перелічених речовин реагує сульфатна кислота: цинк,

калій оксид, барій гідроксид, мідь, хлоридна кислота, фосфор ( V ) оксид.

7. Запропонуйте можливі пропущені речовини у схемі рівняння реакції

? + ? = цинк сульфат + водень…

8. Складіть рівняння можливих реакцій: А) Сu + HCl ®;  Б) BaO + H3PO4 ®;

В) Fe + H2SO4(розб.)  ®.

9. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між ортофосфатною

кислотою і такими речовинами:

а) мідь;  б) алюміній; в) карбон ( ІV ) оксид;  г) натрій гідроксид;

ґ) кальцій сульфат.

10. Отримайте магній ортофосфат двома способами.

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Які кислоти існують лише у водному розчині?

2.Вкажіть кислоти, які за звичайних умов є леткими…

3. Фенолфталеїн у розчинах кислот набуває забарвлення…

4. Вкажіть взаємодія, яких кислот із металами не виділяється водень…

5. Розташуйте метали у порядку зростання активності взаємодії із кислотами:

Ca, Cu, Cd, Mn, Cr.

6. Із якими з перелічених речовин реагує хлоридна кислота: срібло, магній,

купрум ( ІІ ) оксид, кальцій карбонат, натрій сульфат, ферум ( ІІ ) оксид.

7. Запропонуйте можливі пропущені речовини у схемі рівняння реакції

2 ? = 2 SO2­ + O2­ + 2 ?.

8. Складіть рівняння можливих реакцій: А) NaOH + HNO3 ®;

Б) Mg + HBr®;  В) Na2SO4 + HPO3 ®.

9. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між розбавленою

сульфатною кислотою і такими речовинами:

а) залізо;  б) нітроген ( V ) оксид;  в) калій нітрат;  г) бромідна кислота;

ґ) мідь.

10. Отримайте барій сульфат двома способами.

 

 

 

 

Кросворд

Варіант 1

      Розгадайте кросворд.

 

 1. Який індикатор змінює своє забарвлення із синього на червоне у кислоту середовищі?
 2. Загальна назва лакмусу, метилоранжу, фенолфталеїну.
 3. У якому ряді розміщені метали за реакційною здатністю?
 4. Який індикатор не змінює своє забарвлення у кислому середовищі?
 5. Яка кислота існує лише у водному розчині?
 6. Який індикатор змінює своє забарвлення із оранжевого на червоне у кислому середовищі?
 7. Яка кислота не розчиняється у воді?

 

Кросворд

Варіант 2

      Розгадайте кросворд.

А

Т

О

Л

С

И

К

 

 1. Як по іншому називають ряд напруг металів?
 2. Які кислоти є водними розчинами газів?
 3. Кислота, яка за звичайних умов є твердою.
 4. Яка кислота існує лише у водному розчині?
 5. Індикатор, який у кислому середовищі із оранжевого стає червоним.
 6. Кислота під час взаємодії якої із металами не виділяється водень.
 7. Індикатор, який у кислому середовищі із синього стає червоним.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Фізичні і хімічні властивості кислот дія на індикатори (33.6 KiB, Завантажень: 21)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,543sec