Дидактичні матеріали з хімії по темі: Ферум, Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Ферум, Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте кількість електронів в атомі Феруму:

а) 18;

б) 26;

в) 28;

г) 56.

2. Вкажіть хімічну формулу магнетиту:

а) Fe2O3;

б) FeO;

в) Fe3O4;

г) FeS2.

3. Вкажіть, у скільки разів атом Феруму важчий від атома Силіцію:

а) в 1,5 разу;

б) у 2 рази;

в) у 3 рази;

г) у 4 рази.

4. Вкажіть назву сполуки, формула якої – FeO:

а) ферум хлорид;

б) ферум (ІІ) оксид;

в) ферум гідроксид.

5. Під час взаємодії заліза(ІІІ) із хлором утвориться сполука, формула якої:

a) FeCl;

б) FeCl2;

в) FeCl3;

г) FeCl4.

6. Обчисліть масову частку Феруму в мінералі піриті FeS2:

а) 50%;

б) 60%;

в) 63%;

г) 65%.

7. Вкажіть послідовність розстановки коефіцієнтів у рівнянні:

NF3+H2O            N2O2+HF:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 6.

8. Напишіть рівняння взаємодії заліза з водою при нагріванні та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.

9. Вкажіть причину, за якої реакцію 3Fe+2O2           Fe3O4 відносять до реакції сполучення:

а) з однієї речовини утворюються дві;

б) присутній кисень;

в) із двох речовин утворюється одна;

г) беруть участь три речовини.

10. Установіть формулу оксиду цинку в якому масова частка цинку становить 80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Елемент, що входить до складу гемоглобіну крові ______.

2. Вкажіть номер групи, в якій розміщений елемент Ферум _____.

3. Іржавіння заліза відбувається за одночасної участі _______.

4. Відносна молекулярна маса ферум (ІІІ) оксиду _________

5. До основних методів захисту металів від корозії належать _______.

6. Запишіть формулою „чотири атоми Феруму” ________.

7. Залізо добре _____ ________ струм.

8. Ферум – це ________ елемент.

9. Запишіть формулу іржі _________.

10.  Залізо має колір ________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Перш ніж цей метал люди навчилися видобувати самостійно, доводилось чекати поки він впаде з неба.

2. Як називається речовина, що утворюється в наслідок взаємодії заліза з киснем.

3. Залізо міститься у …

4. Суміш заліза і сірки можна розділити.

5. Період у якому розташований Ферум.

                       
   1                    
   2                    
   3                    
   4                    
   5                    
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Контрольна робота №3

І варіант

І рівень

1. Позначте значення Ar(Fe):

а) 32;

б) 56;

в) 16;

г) 137.

2. Позначте валентність Оксигену в сполуці:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

3. У сполуці Fe2O3 валентність Феруму дорівнює:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

4. У лабораторії кисень збирають шляхом  витіснення повітря, оскільки він:

а) важчий за повітря;

б) легший за повітря;

в) реагує з повітрям;

г) не входить до складу повітря.

5. Ядро атома Оксигену містить протонів:

а) 2;

б) 6;

в) 8;

г) 16.

6. Відносна молекулярна маса кисню становить:

а) 8;

б) 16;

в) 24;

г) 32.

ІІ рівень

1. Вкажіть назви двох простих речовин утворених Оксигеном:

а) кисень і озон;

б) кисень і азот;

в) азот і озон;

г) озон і креозон.

2. Вкажіть тип реакції і розставте коефіцієнти у рівнянні:

H2O      H2O+O2

а) сполучення;

б) розкладу;

в) заміщення.

3. Вкажіть у скільки разів атом Феруму важчий за атом Силіцію:

а) в 1,5 рази;

б) у 2 рази;

в) у 3 рази;

г) у 4 рази.

ІІІ рівень

1. Визначте масову частку Оксигену в бертолетовій солі KClO3.

2. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні:

NF3+H2O        N2O3+HF.

а) 5;

б) 6;

в) 10;

г) 12.IV рівень

1. Установіть формулу оксиду, в якому масова частка Калію 83%.

2. Здійсніть перетворення:

KMnO4        O2        MnO2

Контрольна робота №3

ІІ варіант

І рівень

1. Позначте значення Ar(O):

а) 8;

б) 16;

в) 32;

г) 44.

2. Ферум у сполуках виявляє валентність:

а) І, ІІ;

б) І, ІІІ;

в) ІІ, IV;

г) ІІ, ІІІ.

3. Позначте кількість електронів у атомі Феруму:

а) 18;

б) 26;

в) 28;

г) 56.

4. Речовина, формула якої – СО2 називається:

а) карбон (ІІ) оксид;

б) карбон (IV) оксид;

в) чадний газ;

г) сльозогінний газ.

5. Валентність Мангану у сполуці Mn2O7  становить:

а) IV;

б) V;

в) VI;

г) VII.

6. Окиснення – це реакція:

а) речовин з воднем;

б) речовин з Оксигеном;

в) речовин з киснем;

г) речовин з Гідрогеном.

ІІ рівень

1. Вкажіть, у якій з наведених формул оксидів валентність сполученого з Оксигеном елемента – найвища:

а) SO2;

б) K2O;

в) P2O5;

г) BaO.

2. Вкажіть тип реакції і розcтавте коефіцієнти NH3+O2        N2+H2O:

а) розкладу;

б) заміщення;

в) сполучення.

3. Вкажіть, у скільки разів атом Феруму легший від атома Криптону:

а) у 1,5 разу;

б) у 2 рази;

в) у 2,5 разу;

г) у 3 рази.

ІІІ рівень

1. Визначте масову частку Оксигену в калій перманганаті.

2. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції: FeS2+O2         Fe2O3+SO2:

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г) 25.

IV рівень

1. Установіть формулу оксиду, в якому масова частка Силіцію 47%.

2. Здійсніть перетворення:

KMnO4         O2          MnO2

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Ферум, Залізо Фізичні та хімічні властивості заліза. (33.0 KiB, Завантажень: 24)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Ферум, Залізо Фізичні та хімічні властивості заліза.1 (14.4 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,448sec