Дидактичні матеріали з хімії по темі: Будова електронних оболонок атомів. Енергетичні рівні і підрівні

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Будова електронних  оболонок  атомів.  Енергетичні рівні і підрівні.

І варіант

  1. Вкажіть  максимальне число  електронів, які  можуть  займати  3s- підрівень, дорівнює

а) 1         б) 2         в)6         г)8

2.  Вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівнів в атома  Фосфору:

а)  3       б) 4         в) 5        г) 6

3.  Зазначте кількість протонів у ядрі атома Натрію

а) 11     б) 12       в) 23      г) 10

4. Вкажіть  кількість неспарених  електронів, що  містить  атом  Фосфору

а) 1       б) 2        в) 3        г) жодного

5.  Вкажіть кількість нейтронів  у ядрі  атома   Магнію:

а) 12      б)24      в)28       г) 34

6.  Електронна  формула 1S22S22P63S23P63d34S2  належить:

а) Германію       б) Титану       в) Ванадію      г) Скандію

7.  Позначте хімічний  символ  і формулу  вищого оксиду елемента  з електронною формулою  атома   1S22S22P63S23P5 :

А) S і SO3    б) Cl  і  Cl2O    в) C  і  CO2        г) Cl  і  Cl2O7

8.  Установіть  відповідність  між  символом хімічного елемента  та кількістю електронів  на зовнішньому рівні :

А) Li                               1. 2

Б) Mg                             2. 3

В) O                               3. 1

Г)  Al                             4. 6

5. 4

9.  Установіть відповідність  між елементом  і будовою  його  атома

1) Si                              а) 2  3

2) B                              б) 2  8  3

3) Na                            в) 2  8  8

4) Ne                            г) 2  8  1

д) 2  8  4

10. Зазначте, який  об’єм водню утвориться  в результаті  взаємодії 9,2 г речовини,утвореної елементом з протонним числом 11, з водою (н.у.).

 

ІІ  варіант

1.Вкажіть  максимальне число  електронів, які  можуть  займати  3р- підрівень, дорівнює

а) 1         б) 2         в)6         г)8

2.  Вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівнів в атома  Карбону:

а)  3       б) 4         в) 5        г) 6

3.  Зазначте кількість протонів у ядрі атома  Магнію :

а) 11     б) 12       в) 23      г) 10

4. Вкажіть  кількість неспарених  електронів, що  містить  атом  Неону :

а) 1       б) 2        в) 3        г) жодного

5.  Вкажіть кількість нейтронів  у ядрі  атома  Сульфуру:

а) 24      б)52      в)28       г) 32

6.  Електронна  формула 1S22S22P63S23P63d54S2  належить:

а) Германію       б) Титану       в) Ванадію      г) Мангану

7.  Позначте хімічний  символ  і формулу  водневої  сполуки  елемента  з електронною формулою  атома   1S22S22P3 :

А) N і NH3    б) S  і  H2S    в) C  і  CH4        г) Cl  і  HCl

8.  Установіть  відповідність  між  символом хімічного елемента  та кількістю електронів  на зовнішньому рівні :

А)  H                             1. 2

Б)  P                             2. 7

В)  S                             3. 1

Г)  Cl                            4. 6

5. 5

9.  Установіть відповідність  між  протонним   числом  атома хімічного елемента  та  кількістю електронних рівнів

1) 56                             а) 3

2) 11                             б) 6

3) 2                               в) 4

4) 19                             г)  1

д)  2

10. У  результаті  взаємодії 26 г двовалентного  металу із сульфатною кислотою  утворилось 8,96 л водню (н.у.) Визначте цей метал.

 

 

Вставити  пропущені  слова

  1. Якщо  два електрони мають  різні  напрямки  обертання, то ці електрони  мають  .  .  . спіни. ( протилежні)
  2. Тип  атомів, що характеризується  однаковим  протонним  числом,  називається  . . . (елемент)
  3. Якщо  два електрони  мають  однакові  напрямки  обертання, то ці електрони  мають  . . .  спіни (паралельні )
  4. У  тих  місцях, куди  електрон  під  час  руху  потрапляє  найчастіше, виникає …  … .   (електронна  густина)
  5. Простір  поблизу  ядра, в  якому  найімовірніше  перебування  електрона, називається  .  .  . . (орбіталь)
  6. Простір  навколо  ядра  у  формі  хвилі  можна  уявити  як  електронну  .  .  .  (хмару)
  7. Хімічно  неподільна  найдрібніша  частинка  речовини –  .  .  . (атом)
  8. Власний  рух  електрона  називається  .  .  .  (спін)
  9. Негативно  заряджена  частинка  в  атомі –  .  .  .  (електрон)

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Будова електронних оболонок атомів Енергетичні рівні і підрівні. (26.7 KiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,550sec