Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атоми. Молекули, йони, хімічні елементи

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атоми. Молекули, йони, хімічні елементи

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть символ, що відповідає Натрію:

а) Mg;

б) N;

в) Na.

2. Вкажіть хімічні знаки, в яких назва простої речовини збігається з назвою хімічного елемента:

а) Ba;

б) H;

в) O;

г) Cu;

д) Zn.

3. Вкажіть відповідність між латинською та українською назвами хімічних елементів.

1. Водень А) Оксиген
2. Кисень Б) Нітроген
3. Вуглець В) Гідроген
4. Азот Г) Карбон

4. Вкажіть хімічний елемент, українська назва якого – Аргентум.

а) срібло;

б) золото;

в) свинець;

г) мідь.

5. Вкажіть порядок цифр, розставивши українські назви хімічних елементів за абеткою, що відповідають знакам хімічних елементів:

1) Hg;

2) Si;

3) O;

4) H;

5) Au.

6. Вкажіть речовину, назва якої збігається з назвою хімічного елемента, з атомів якого вона складається:

а) сірка;

б) натрій;

в) силіцій;

г) золото.

7. Хімічний символ – це позначення:

а) елемента;

б) речовини;

в) молекули;

г) хімічного явища.

8. Позначте правильну відповідь:

а) молекула – це найменша частинка йона;

б) молекула – це найменша частинка суміші;

в) молекула – це найменша частинка хімічного елемента;

г) молекула – це найменша частинка багатьох речовин.

9. До складу атома входять:

а) електрони;

б) молекули;

в) позитивно заряджене ядро;

г) йони.

10. Позначте частинки, з яких можуть складатись речовини:

а) атоми;

б) йони;

в) молекули;

г) електрони.

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

  1. Певний вид атомів – це __________.
  2. Найдрібніша частинка речовини – _______.
  3. Простір навколо ядра заповнений __________.
  4. Проста речовина азот утворена елементом _________.
  5. Назва простої речовини елемента Сульфур _______.
  6. Заряд якої частинки дорівнює +1 ________.
  7. Частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра й електронів ________.
  8. Символьні позначення елементів запропонував _______.
  9. Що утворюється, якщо нейтральний атом віддає електрон _________.
  10.  Позначте хімічним символом атом Гідрогену.

 

 

 

Розв’яжіть кросворд.

1. Назва хімічного елемента  О.

2. Прізвище вченого який запропонував сучасну хімічну символіку.

3. Знаходиться в центрі атома.

4. Електронегативна частинка.

5. Найдрібніша частинка речовини.

6. Назва хімічного елемента Н.

7. Так називається планета і радіоактивний елемент.

 

 

       1          
2                 
           3      
   4              
           5      
   6              
           7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атоми. Молекули, йони, хімічні елементи

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть символ, що відповідає Фосфору:

а) F;

б) Pt; в) Р;  г) Pb.

2. Встановіть відповідність між латинською та українською назвами хімічних елементів.

1. Ртуть А. Плюмбум
2. Сірка Б. Нітроген
3. Азот В. Гідраргіум
4. Свинець Г. Сульфур

3. Атомне ядро має заряд:

а) позитивний;

б) негативний;

в) електронейтральний.

4. Установіть відповідність між символом елемента і його вимовою:

А. О 1. манган
Б. Mg 2. пе
В. Р 3. ес
Г. Mn 4. магній
  5. о

5. Вкажіть назву хімічного елемента, ядро атома якого містить 16 протонів:

а) Натрій;

б) Магній;

в) Сульфур;

г) Фосфор.

6. Установіть відповідність між символом хімічного елемента й зарядом його ядра:

А. Н 1. +16
Б. Са 2. +1
В. S 3. +20
Г. Br 4. +12
  5. +35

7. Вкажіть багатоатомний катіон:

а) Ca2+;

б) ClO3;

в) NH4+;

г) SO32-

8. Електричний заряд має:

а) атом;

б) протон;

в) нейтрон;

г) молекула.

9. Вкажіть назву хімічного елемента, атом якого містить 56 електронів:

а) Цинк;

б) Літій;

в) Силіцій;

г) Барій.

10. Вкажіть заряд ядра атома Калію:

а) +16;

б) +17;

в) +18;

г) +19.

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Хімічну символіку запропонував _____________.

2. Назвіть елемент що має заряд ядра +9 ___________.

3. У якого елемента у атомі 15 електронів ____________.

4. Якщо нейтральний атом приймає електрон утворюється ___________.

5. Проста речовина кисень утворена елементом ___________.

6. Назва простої речовини елемента Купрум _________.

7. Позначте хімічний символ атома Плюмбуму _________.

8. Ядро атома містить ______, ________, ________.

9. Молекули складаються з __________.

10. Молекула води складається з _________ і ________.

                             

 

 

Розв’яжіть кросворд

Знайдіть у періодичній системі елементи з вказаними номерами. Назвіть їх і розмістіть так, щоб у виділеному стовпчику утворилася назва позитивно зарядженої частинки ядра

6.    11.    15.     17.    25.     29.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Атоми Молекули, йони, хімічні елементи (30.4 KiB, Завантажень: 38)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 2,801sec