Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть відносну атомну масу Алюмінію:

а) 7;

б) 13;

в) 19;

г) 27.

2. Визначте елемент, якому відповідає атомна маса 52:

а) Хлор;

б) Хром;

в) Ферум.

3. Встановіть відповідність між назвами елементів та їх атомними масами:

А. Карбон 1. 55
Б. Сульфур 2. 12
В. Купрум 3. 32
Г. Манган 4. 64

4. Вкажіть найлегший елемент:

а) Карбон;

б) Оксиген;

в) Гідроген;

г) Сульфур.

5. Відносна атомна маса елемента позначається:

а) Ar;

б) Mr;

в) W;

г) Ra.

6. Вкажіть у скільки разів атом Магнію важче, ніж атом Карбону:

а) 2;

б) 4;

в) 6;

г) 8.

7. Відносна атомна маса – це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 частини маси атома:

а) Гідрогену;

б) Оксигену;

в) Хлору;

г) Карбону.

8. Відносна атомна маса Сульфуру:

а) 16;

б) 8;

в) 32;

г) 56.

9. Обчисліть у скільки разів атом Кальцію важчий або легший за атом Літію.

10. Обчисліть відносну атомну масу Магнію за такими даними: маса атома Магнію 4*10-23, маса атома Карбону 2*10-23 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Відношення абсолютної маси атома до атомної одиниці маси називають _____.

2. Відносна атомна маса є величиною ______.

3. Кількість нейтронів у ядрі атома Фосфору становить _____.

4. Еталоном маси атомів є _______.

5. Один з найважчих атомів ______.

6. Протонне число елемента дорівнює _______.

7. Атомна маса вимірюється у ______.

8. Кількість протонів у ядрі атома Силіцію становить _______.

9. Прототип кілограма виготовлено із _____.

10. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює ______.

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Найменша неподільна частинка.

2. Елемент з атомною масою 24.

3. Визначив атомні маси елементів.

4. Носій властивостей речовини.

5. Кількісна характеристика атома.

6. Відносна атомна маса Барію.

                       
   1                    
   2                    
   3                    
   4                    
   5                    
   6                    
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Відносна атомна маса Купруму становить:

а) 63;

б) 64;

в) 65;

г) 66.

2. Вкажіть назву хімічного елемента, ядро атома якого містить 16 протонів:

а) Натрій;

б) Магній;

в) Сульфур;

г) Фосфор.

3. Вкажіть, у скільки разів атом Нітрогену легший, ніж атом Силіцію:

а) у 16 разів;

б) у 8 разів;

в) у 2 рази;

г) у 1,5 рази.

4. Встановіть відповідність між назвами елементів та їх атомними масами:

А. Фосфор 1. 64
Б. Нітроген 2. 23
В. Купрум 3. 31
Г. Натрій 4. 14

5. Установіть послідовність назв елементів у порядку зростання їхньої відносної атомної маси:

а) Mg; б) О; в) Li; г) С.

6. В атомних одиницях маси вимірюється:

а) кількість атомів у молекулі;

б) кількість речовин;

в) абсолютна маса атома чи молекули;

г) відносна маса атома чи молекули.

7. Вкажіть у скільки разів атом Сульфуру важчий ніж атом Оксигену:

а) в 1,5 разу;

б) удвічі;

в) утричі;

г) вчетверо.

8. Установіть послідовність розміщення елементів у порядку зменшення їхньої відносної атомної маси:

а) В; б) Si; в) Ag; г) F.

9. Вкажіть кількість протонів у ядрі атома Магнію:

а) 10;

б) 12;

в) 24;

г) 31.

10. Установіть відповідність між символом хімічного елемента й кількістю протонів у його атомі:

А. N 1. 26
Б. Fe 2. 14
В. Ag 3. 3
Г. Li 4. 47
  5. 7

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Відносна атомна маса Кальцію ____________.

2. Відносна атомна маса – це _________.

3. Відносна маса атома чи молекули вимірюється у __________.

4. Кількість протонів у ядрі атома Цинку становить _________.

5. Заряду ядра та кількості електронів в ядрі відповідає ____ елемента.

6. Кількість нейтронів у ядрі атома Сульфуру становить ____________.

7. 1/12 частини маси атома Карбону – це _________.

8. Вкажіть значення відносної атомної маси Гелію _______.

9. Атом Кальцію важчий або менший за атом Літію (так або ні).

10. Елементи в Періодичній системі розміщенні в порядку ________ мас.

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Який хімічний елемент має атомну масу 32?

2. Елементи якої групи мають вищий оксид RO2?

3. Атомна маса Алюмінію.

4. Що показує порядковий номер елемента.

5. Газ, відносна молекулярна маса якого 2.

                   
   1                
   2                
   3                
   4                
   5                
                   

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Атомна одиниця маси Відносна атомна маса хімічних елементів (30.0 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,334sec