Дидактичні матеріали з біології по темі Закони Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

Дидактичні матеріали з біології по темі Закони Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1. Вкажіть схрещування, коли жодна з алелей не домінує:

А) моногібридне;                                     Б) дигібридне;

В) проміжне;                                   Г) полігібридне.

2. Вкажіть проміжну ознаку:

А) червоний колір;                         Б) білий колір;

В) розовий колір;                                    Г) зелений.

3. Вкажіть, які хромосоми називають гомологічними:

А) ті, що мають диплоїдний набір;                  Б) однакові за формою;

В) різні за формою;                                 Г) ті, що мають різний набір генів.

4. Вкажіть визначення чистої лінії:

А) порода;

Б) сорт;

В) група генетично однорідних організмів;

Г) особини, які отримані під впливом мутагенних чинників.

5. Вкажіть, при якому схрещуванні розщеплення відбувається у співвідношеннях: а) 9:3:3:1? б) 3:1?

А) моногібридному і дигібридному;

Б) моногібридному і аналізуючому;

В) дигібридному і аналізуючому.

6. Вибери зайве:

Чому горох виявився зручним об’єктом для генетичних досліджень:

А) самозапильний;

Б) має багато сортів, які стійко зберігають свої ознаки;

В) рослина самозапильна;

Г) плід однонасінний;

Д) квітка має таку будову, яка дозволяє легко видаляти пилок.

 

7. Визначте, які з шести  особин, що мають такі генотипи АА, аа, Вв, СС, Dd, Ее – є гомозиготами,  а які гетерозиготами?

А) гомозиготи: АА, аа, СС;

Б) гомозиготи: АА, Вв, СС;

В) гетерозиготи: Вв, Dd, Ее;

Г) гетерозиготи: Вв, аа, Dd.

8. Назвіть причину відхилень від законів Менделя.

А) гібрид з однаковою ймовірністю утворює різні типи гамет, що містять різні алелі;

Б) запліднення має випадковий характер;

В) зиготи мають різні генотипи;

Г) гени, що вивчаються, містяться в ДНК мітохондрій.

9. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.

А) явище, коли жодна з алелей не домінує;

Б) явище визначення генотипу досліджуваної особини;

В) алелі, які призводять до смерті.

1) алельні;

2) проміжне успадкування;

3) аналізуюче схрещування;

10. Укажіть два правильні твердження.

А) гени розташовані в цитоплазмі.

Б) ознаки гібрида, які проявляються в першому поколінні, – домінантні.

В) спадковий матеріал в еукаріотів міститься в мембранах.

Г) алельні гени розташовані в різних парах хромосом.

Д) спосіб розмноження, за якого утворюються гамети – статевий.

 

 

 

 

 

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

1. У гетерозиготного організму домінантний ген не завжди пригнічує _____________.

2. ___________________ – схрещування особини, генотип якої хочуть визначити.

3. Аналізуючи схрещування широко застосовують у ____________ роботі.

4. У нічної красуні спостерігається__________________ станів ознак.

5. Алелі, які спричиняють загибель організму_________________.

6. Для того, щоб позначити неповне домінування, над позначенням домінантної алелі ставимо ______________________.

7. Успадкування платинового забарвлення спостерігали у _______________.

8. Рекомбінація – це перерозподіл спадкового матеріалу батьків у _______________________________.

9. Гомозиготна особина формує лише один__________________________.

10. Щоб простіше записати хід схрещування використовують так звану _________________________________.

 

Кросворд

Розгадайте   кросворд:

1. Ознаки організму.

2. Успадкування, коли жодна з алелей не домінує над іншою.

3.Одна з алелей проміжного успадкування нічної красуні.

4.Алелі, які призводять до загибелі організму.

5. Схрещування особини, генотип, якої хочуть визначити.

6. Колір, який є проміжною  ознакою у нічної красуні.

 

   1          
2               
   3        
   4              
     5                  
   6              

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Закони Менделя (15.1 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,354sec