Дидактичні матеріали з біології по темі Види мутацій. Мутагени

Дидактичні матеріали з біології по темі Види мутацій. Мутагени.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1.Вкажіть хімічний мутаген:

А) вуглекислий газ;                        Б) іприт;

В) кисень;                                        Г) азот.

2.Вкажіть прізвище вченого, який вивчав хімічні мутагени:

А) Мендель;                                    Б) Морган;

В) Гершензон;                                Г) Вавилов.

3.Вкажіть прізвище вченого, який сформулював закон гомологічних рядів спадковості:

А) Морган;                                     Б) Вавилов;

В) Гершензон;                                Г) Шванн.

4.Вкажіть фізичні мутагени:

А) аколоїд колхіцин;                      Б) рентгенівське випромінювання;

В) вірус;                                          Г) іприт.

5.Вкажіть прізвище вченого, який встановив, що мутації можна викликати штучно:

А) Мендель;                                    Б) Вавилов;

В) Меллер;                                               Г) Морган.

6.Встановіть відповідність між видами мутагенних факторів та прикладами:

А) фізичні;                                      Б) хімічні;

В) біологічні;                                  Г) спонтанні.

1) ультрафіолетові промені;          2) алкалоїд колхіцин;

3) космічні промені;                       4) віруси.

7.Встановіть відповідність між прізвищами вчених та відкриттями:

А) Мендель;                                    Б) Вавилов;

В) Меллер;                                               Г) Морган.

1) закон гомологічного ряду спадковості;

2) хромосомна теорія спадковості;

3) генетичні закони;

4) вивчення штучного добування мутацій.

8.Вкажіть відповідність між видами мутацій та їх визначенням:

А) генні;                                          Б) геномні;

В) хромосомні;                               Г) нейтральні.

1) на життєдіяльність організмів не впливають;

2) пов’язані із збільшенням хромосом;

3) спричинені порушенням звичайної послідовності нуклеотидів;

4) пов’язані із зміною кількості гомологічних хромосом.

9.Встановіть відповідність між видами живих організмів та чутливість до дії мутагенних факторів:

А) клітини бактерій;                       Б)зародки комарів;

В) людина;

1) 700 рад.;                                               2) 200 рад.

3) 1 000 000 рад.;

10.Виберіть правильне твердження:

А) для всіх мутагенних факторів існує нижній поріг;

Б) мутагенні фактори не здатні спричиняти мутації в організмів будь-якого виду;

В) для всіх мутагенних факторів не існує нижній поріг;

Г) мутації бувають тільки шкідливими.

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

1.Фактори, здатні спричиняти мутації називають _______________.

2.Алкалоїд колхіцин руйнує _________________________________.

3.Мутації, які виникають без помітного впливу мутагенних факторів називаються _____________________________________.

4.Підвищена температура може збільшити частоту генних і ___________________________ мутацій.

5.Корисні мутації використовують для розроблення генетичних ___________________________________________.

6.Поява третьої хромосоми в 21- парі спричиняє хворобу_____________.

7.До біологічних мутагенів належать ______________________________.

8.Газ іприт підвищує частоту мутацій у піддослідних мишей в ____________ раз.

9.Закономірність гомологічних рядів спадковості  Вавилов встановив для __________________________.

10. На ранніх етапах розвитку чутливість організму до мутагенних факторів____________, ніж у дорослих особин.

Кросворд

Розгадайте кросворд:

1.Вид мутацій, який використовують для генетичних методів боротьби.

2.Прізвище вченого, який досліджував хімічні мутагени.

3.Під впливом природного радіаційного__________ виникають спонтанні мутації.

4.Вид мутацій, який виникає під дією ультрафіолетового проміння.

5.Одиниця вимірювання радіації.

6.Мутації, які призводять до загибелі організму.

 

 1              
 2                
 3          
 4        
 5        
 6                

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Види мутацій (14.7 KiB, Завантажень: 18)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,475sec