Дидактичні матеріали з біології по темі Вплив діяльності людини на стан біосфери

Дидактичні матеріали з біології по темі Вплив діяльності людини на стан біосфери.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1. Вкажіть екологічний фактор пов’язаний з діяльністю людини:

А) біотичний;                                  Б) абіотичний;

В) антропогенний;                          Г) екологічний;

2. Вкажіть, який вчений ввів поняття «екологічна совість»:

А) В.І.Вернадський;                       Б) С.С.Четвериков;

В) О.Леопольд;                               Г) Т.Морган;

3. Співвідношення густоти населення з наявними на даній території ресурсами, необхідними для існування людського суспільства:

А) демографічний вибух;               Б) урбанізація;

В) перенаселеність;                        Г) смертність;

4. Виберіть з наведеного переліку напрямки антропічного впливу на біосферу:

А) забруднення атмосфери викидами промислових підприємств;

Б) зміни в природі пов’язані зі змінами в кліматі;

В) руйнування гірських порід;

Г) утворення корисних копалин;

5. Встановіть співвідношення між прикладами впливу людини на стан біосфери:

А) позитивний                                  1) розведення тварин;

2) насаджування лісів;

Б) негативний                                   3)  забруднення навколишнього

середовища;

4) сільськогосподарська діяльність;

5) осушення боліт;

6. Деградація природного середовища здійснюється під впливом негативних дій двох типів:

А) незначні за дією, але тривалі за часом;

Б) разові катастрофічні, що мають місце при аваріях;

В) збереження, поліпшення стану та відновлення природних і порушених екосистем;

Г) сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів;

7. Виберіть екологічні проблеми, що постають перед людиною:

А) зростання населення планети;

Б) виведення нових сортів рослин, порід тварин;

В) занесення зникаючих видів рослин та тварин до Червоної книги;

Г) дотримання Національної програми збереження біологічного різноманіття;

8. Встановіть відповідність між екологічними проблемами та можливими наслідкам їх дії:

А) зростання населення планети                      1) забруднення довкілля

радіонуклідами;

Б) знищення лісів                                               2) проблема харчових ресурсів;

В) зміни клімату                                                 3) зменшення запасів родючих

ґрунтів;

                                                                        4)  накопичення  в атмосфері

                                                                                                    СО2;

9. Ерозія ґрунтів – це:

А) засолювання ґрунтів;

Б) забезпечення населення Землі харчовими продуктами;

В) зменшення товщини верхнього родючого шару ґрунту;

Г) забруднення ґрунтів пестицидами;

10. Вкажіть, для чого використовують пестициди:

А) руйнування екосистеми;                        Б) осушення боліт;

В) засолення ґрунтів                                    Г) захисту рослин від шкідників;

Біологічний  диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Зовнішня тверда оболонка Землі завтовшки 50-200км ______________
 2. Термін «ноосфера» був запропонований ________________________
 3. Новий стан біосфери, для якого розумова діяльність людини є визначальним фактором його розвитку ________________________
 4. Поняття, яке у 1875р. запропонував австрійський геолог Е.Зюсс ____
 5. Необхідне живим організмам для здійснення біохімічних процесів __
 6. Учений, який створив учення про біосферу _______________________
 7. Шар стратосфери, який відбиває короткохвильове ультрафіолетове випроміненя Сонця, що згубно діє на живу матерію_______________
 8. Перерахуйте основні функції живої речовини _____________________
 9. Світіння газів, спричинене потоком електрично заряджених частинок, що випромінює Сонце ______________________________________
 10.  Атмосферний кисень має __________________________походження

Кросворд

              Розгадайте кросворд:

 1. Екологічний фактор пов’язаний з діяльністю людини.
 2. Штучне розведення риб, винищення рослин і тварин – це… дія людини на біосферу.
 3. Зміни в угрупування через зміни в кліматі… дія людини на біосферу.
 4. Основний напрямок антропічного впливу.
 5. Насаджування лісів, очищення водойм… вплив.
 6. Забруднення атмосфери, гідросфери –  це… вплив.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Вплив діяльності людини на стан біосфери (17.0 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,335sec