Дидактичні матеріали з біології по темі Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки

Дидактичні матеріали з біології по темі Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1.Вкажіть прізвище вченого, який розробив методику подолання безпліддя:

А) Вавилов;                           Б) Карпеченко;

В) Дарвін;                              Г) Морган.

2. Вкажіть міжвидові гібриди:

А) бройлери;                         Б) альбіноси;

В) мул;                                   Г) тур.

3. Вкажіть назву гібриду білуги і стерляді:

А) бройлери;                         Б) альбіноси;

В) мул;                                   Г) тур.

4. Вкажіть гібридизацію, яка можлива між особинами різних видів:

А) внутрішньовидова           Б) міжвидова;

5. Вкажіть, які особини вважають неспорідненими:

А) не було спільних предків протягом 2- поколінь;

Б) протягом 6-поколінь;

В) протягом 3-поколінь;

Г) протягом 5-поколінь.

6. Встановіть відповідність між термінами і їх визначеннями:

А) гетерозис;                                 Б) віддалена гібридизація;

В)неспоріднене схрещування;       Г) споріднене схрещування.

1) гібридизація організмів, які мають спільних предків;

2) явище, при якому гібриди у першому поколінні мають підвищену життєздатність;

3) схрещування особин, які належать до різних видів;

4) гібридизація організмів, які не мають  тісних споріднених зв’язків.

7. Виберіть правильне твердження:

А) міжвидові гібриди характеризуються плодючістю;

Б) найчіткіше гетерозис проявляється в першому поколінні;

В) методику подолання безпліддя розробив Вейсман;

Г) у спорідненому схрещуванні підвищується гетерозиготність.

8. Вкажіть назву свійської тварини районів Центральної Азії:

А) мул;                                                   Б) муфлон;

В) яка;                                                     Г) тур.

9. Вкажіть, в якому поколінні у самозапильних рослин спостерігають повну гомозиготність:

А) в п’ятому ;                                         Б) в шостому ;

В) сьомому;                                            Г) в десятому.

10. Вкажіть до чого може призвести споріднене схрещування:

А) до підвищенню продуктивності ;     Б)  виродження нащадків;

В) збільшення кількості особин;           Г) поява корисних ознак.

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

1.Процес одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу називається ______________________________________.

2.Внутрішньовидове схрещування  буває ________________________.

3.Гібридизація, яка відбувається в межах одного виду________________.

4.Явище гетерозису найчастіше використовують у _________________

господарстві.

5.Гібрид білуги і стерляді має назву _______________________________.

6.Щоб подолати безпліддя міжвидових гібридів хромосоми __________.

7.Мули взагалі не придатні до __________________________________.

8.При неспорідненому схрещуванні з кожним наступним поколінням зростає _________________________нащадків.

9.Явище, за якого перше покоління  має підвищену життєздатність називається _________________________________________.

10. Шлюби між близькими родичами у багатьох народів вважалися _________________________________.

 

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

  1. Гібридизація між особами різних видів.
  2. Гібридне курча м’ясних порід.
  3. Гібрид кобили і віслюка.
  4. Предок великої рогатої худоби.
  5. Внутрішньовидова гібридизація відбувається в межах одного________.

 

  1                  
2              
    3      
4      
5        

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки (15.0 KiB, Завантажень: 1)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,335sec