Дидактичні матеріали з біології по темі Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів

Дидактичні матеріали з біології по темі Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.

Тести

Вкажіть правильну відповідь :

1. Вкажіть еволюційний процес, що призводить до виникнення надвидових таксонів:

А) мікроеволюція;                                       Б) видоутворення;

В) макроеволюція;                                      Г) біологічний прогрес;

2. Реально в природі існують лише:

А) типи;                                                        Б) види;

В) класи;                                                       Г) популяції;

3. Вкажіть характерні ознаки дивергенції:

А) процес розбіжностей ознак усередині виду;

Б) поява подібних ознак в особин одного виду;

В) пристосування організму до певних умов;

Г) підвищення рівня організації;

4. Вкажіть, що лежить в основі сучасної класифікації:

А) критерії виду;                                           Б) принцип монофілії;

В) принцип компліментарності;                  Г) способи видоутворення;

5. Позначте прізвище вченого, що розробив гіпотезу про біологічний регрес та прогрес:

А) Ч.Дарвін;                                                   Б) К.Лінней;

В) О.Сєверцов;                                               Г) С.Четвериков;

6. Біологічний прогрес є наслідком:

А) еволюційного успіху;                               Б) мутацій;

В) модифікаційної мінливості;                     Г) ідіоадаптацій;

7. Позначте морфологічні шляхи досягнення біологічного прогресу:

А) ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація;

Б) бейтсовська та мюллерівська мімікрії;

В) аналогії, гомології;

Г) рудименти, атавізми;

8. Ідіоадаптація – це:

А) спрощення організму;

Б) виникнення нових ознак;

В) пристосування організму до певних умов, без підвищення рівня організації;

Г) еволюційні перетворення, які ведуть до підвищення рівня організації;

9. Позначте явище спрощення організмів у процесі еволюції:

А) ароморфоз;                                             Б) дегенерація;

В) ідіоадаптація;                                         Г) мутація;

10. Позначте, неспроможність певної групи організмів пристосовуватися до змін довкілля:

А) ароморфоз;                                             Б) ідіоадаптація;

В) біологічний регрес;                                Г) біологічний прогрес;

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Розходження ознак споріднених організмів, яке викликає виникнення нових систематичних груп______________________________________
 2. Теорія еволюції органічного світу________________________________
 3. Еволюційні перетворення всередині виду і на рівні популяцій________
 4. Необоротний і спрямований історичний розвиток живих організмів___
 5. Пристосованість організмів до умов середовища___________________
 6. Закон Геккеля-Мюллера________________________________________
 7. Еволюційні перетворення, які підвищують рівень організації організмів в цілому______________________________________________________
 8. Процес вибіркового виживання і відтворення організмів у ході еволюції______________________________________________________
 9. Група особин одного виду, що займають чітко обмежену географічну територію____________________________________________________
 10. Наука, що вивчає рештки вимерлих організмів_____________________

 

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Пристосування організму до певних умов, без підвищення рівня організації.
 2. 2.        Явище спрощення організмів у процесі еволюції.
 3. 3.        Чинники еволюції, які приводять до адаптивних змін організмів, популяцій, видів.
 4. 4.        Еволюційні процеси, що призводять до виникнення над видових таксонів.
 5. 5.        Морфологічний шлях досягнення біологічного прогресу.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Сучасні уявлення про фактори еволюції (16.0 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 1,095sec