Дидактичні матеріали з біології по темі Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна

Дидактичні матеріали з біології по темі Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна.

Тести

Вкажіть правильну відповідь :

1. Вкажіть, якому терміну відповідає зміст незворотний і певним чином спрямований історичний розвиток живої природи:

А) біологічна еволюція;                            Б) адаптація;

В) прогрес;                                                 Г) градація;

2. Позначте прізвище вченого, який сформулював біогенний закон:

А) Ч.Дарвін;                                            Б) Ф.Мюллер, Е.Геккель;

В) К.Лінней;                                            Г) Т.Шванн;

3. Позначте явища, що не є елементарними факторами еволюції:

А) дрейф генів;                                         Б) мутаційний процес;

В) ізоляція;                                                Г) філогенез;

4. Позначте рушійні сили еволюції органічного світу, за Ж.-Б.Ламарком:

А) боротьба за існування;                     Б) конкуренція;

В) адаптація;                                           Г) внутрішнє прагнення видів до

самовдосконалення;

5. Позначте рушійні сили еволюції органічного світу, за Ч.Дарвіном:

А) природний добір;                               Б) боротьба за існування;

В) конкуренція;                                       Г) адаптація;

6. Встановіть відповідність. між назвами періодів еволюції і системою поглядів, що їм відповідає:

А) Додарвінівський                                   1) класичний дарвінізм;

2) синтетична гіпотеза еволюції;

Б) Післядарвінівський                              3) окремі ідеї про еволюцію;

7. Позначте елементарну одиницю еволюції:

А) окремий організм;                              Б) вид;

В) популяція;                                            Г) родина;

8. Встановіть відповідність. між галузями біології та відкриттями, що в них відбулися:

А) цитологія                                        1) встановлено участь живих істот в

колообігу речовин у природі;

Б) ембріологія                                      2) встановлено, що кожній

геологічні епосі відповідає певний

набір викопних видів;

В) палеонтологія                                  3) відкриття зародкових листків та

дослідження ембріогенезу у хребетних;

Г) біохімія

9. Вкажіть атавізми організму людини:

А) апендикс;                                              Б) багатососковість;

В) народження з хвостом;                        Г) волосяний покрив;

10. Встановіть відповідність, між гомологічними і аналогічними органами, та їх прикладами:

А) гомологічні органи                               1) лапа крота, плавець дельфіна;

2) крила метелика і птаха;

Б) аналогічні органи                                   3) кінцівки крота і капустянки;

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Еволюція – це_________________________________________________
 2. Проблеми еволюції досліджує розділ біології______________________
 3. Мінливість – це_______________________________________________
 4. Розрізняють види мінливості____________________________________
 5. Боротьба за існування – це______________________________________
 6. Основними шляхами еволюції є__________________________________
 7. Порівняльна анатомія вивчає____________________________________
 8. В еволюційній гіпотезі Ч.Дарвіна передумовою еволюції є___________
 9. Ж.-Б.Ламарк вважав, що ускладнення тваринного світу визначається немовби драбинчастим характером і назвав його____________________
 10. Палеонтологія – це наука, яка вивчає_____________________________

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Незворотний і певним чином спрямований історичний розвиток живої природи.
 2. Незалежне утворення різних ознак у споріднених організмів.
 3. Досліджує будову і розвиток зародків різних організмів.
 4. Паралельний розвиток.
 5. Органи, які не мають спільного плану будови і походження, але виконують подібні функції.
 6. Процес еволюційного розвитку двох або більше неспоріднених груп у близькому напрямі.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Становлення еволюційних поглядів (16.6 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,654sec