Дидактичні матеріали з біології по темі Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Дидактичні матеріали з біології по темі Різноманітність екосистем. Розвиток  і зміни екосистем.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1. Позначте ознаку, яка для екосистеми не характерна:

А) є відносною сталою системою;

Б) абіотичні умови в ній відносно сталі;

В) є замкненою системою;

Г) є само регульованою системою;

2. Штучний біоценоз – це:

А) агроценоз;                   Б) екосистема;

В) біотоп;                         Г) сукцесія;

3.  Вкажіть прізвище вченого, який у 1898р. запропонував термін сукцесія:

А) Т.Морган;                   Б) Г.Каулсон;

В) Ж.-Б.Ламарк;              Г) Є.Зюсс;

4. Позначте, якими бувають сукцесії:

А) первинні і вторинні;   Б) природні і штучні;

В) добові і річні;               Г) короткочасні і довготривалі;

5. Позначте приклад сукцесії:

А) відновлення біогеоценозу ялинника після пожежі:

Б) захист рослин від бур’янів;

В) накопичення поживних речовин;

Г) встановлення взаємозв’язків між організмом

і навколишнім середовищем;

6. Вкажіть приклад зміни біоценозу:

А) заростання водойми;           Б) насадження трав’янистих рослин;

В) будівництво водосховищ;   Г) замулення криниць;

7. Вкажіть послідовність протікання сукцесії:

А) накопичення мулу на дні водойми;

Б) утворення торфу;

В) застій води;

Г) обміління водойми;

8. Встановіть відповідність, між описом процесу та його назвою:

А) циклічні зміни                      1) зміни, які відбуваються під час зруйнованих

біоценозів;

Б) поступальні зміни                2) це результат пристосувань біоценозів до

періодичних змін довкілля;

В) періодичні зміни

9. Саморегуляція біоценозів – це:

А) здатність до відновлення внутрішньої рівноваги після природного або антропогенного впливу;

Б) збільшення видового різноманіття;

В) формування зрілих біоценозів;

Г) коливання чисельності особин в біоценозі;

10. Встановіть відповідність, між описом процесу та його назвою:

А) циркуляція хімічних елементів між         1) сукцесії;

організмом і навколишнім середовищем

Б) послідовна, необоротна, спрямована        2) біогенна міграція атомів;

зміна однієї екосистеми на іншу

В) перенесення потенційної енергії їжі         3) біологічний колообіг;

через низку організмів

Г) циркуляція речовин між ґрунтом,

рослинами, тваринами, мікроорганізмами.

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Угруповання організмів з фізичним середовищем утворюють_________
 2. Поняття «екосистема» 1935р. запропонував________________________
 3. Колообіг речовин – це__________________________________________
 4. Поняття «біоценоз» та «екосистема»______________________________
 5. Поняття «біоценоз» запропонував________________________________
 6. Біотичну частину біогеоценозу становлять ________________________
 7. Серед гетеротрофів розрізняють_________________________________
 8. Редуценти становлять основу____________________________________
 9. Основними властивостями біоценозів є:___________________________
 10. В сонові існування екосистем них угруповань не існує_______________

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Необоротна спрямована зміна одного біоценозу іншим.
 2. Сукцесії, що починаються на позбавлених життя місцях.
 3. Кінцевий етап сукцесії.
 4. Угруповання штучно створене людиною.
 5. 5.     Властивість екосистем автоматично встановлювати і підтримувати на певному рівні популяції.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Різноманітність екосистем (16.2 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,636sec