Дидактичні матеріали з біології по темі Природний добір. Вид, видоутворення

Дидактичні матеріали з біології по темі Природний добір. Вид, видоутворення.

Тести

Вкажіть правильну відповідь :

1. Позначте, якому терміну відповідає зміст  процес збереження і переважаючого розмноження в ряді поколінь організмів, що мають корисні для їхнього життя і розвитку ознаки і властивості :

А) природний добір;                                             Б) рушійний добір;

В) стабілізуючий добір;                                        Г) штучний добір;

2. Позначте рушійну силу природного добору:

А) закріплює середнє значення ознаки;

Б) спричинює появу нової норми реакції;

В) спрямований на користь сталого в популяції середнього значення ознаки;

Г) постійне вправляння органу у процесі еволюції;

3. Вкажіть мінливість, що є основою штучного добору:

А) модифікаційна;                                                  Б) фенотипічна;

В) групова;                                                              Г) невизначена;

4. Вкажіть форму природного добору:

А) рушійний;                                                           Б) масовий;

В) індивідуальний;                                                 Г) методичний;

5. Позначте приклад дії розвиваючого добору:

А) формування стійкості проти отрутохімікатів у комах;

Б) збереження обтічної форми тіла у риб;

В) виникнення у комах довгих крил;

Г) зміна забарвлення крил у метеликів;

6. Позначте поняття, якому відповідає  зміст сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство:

А) клас;                                                       Б) ряд;

В) тип;                                                         Г) вид;

7. Встановіть відповідність, між видами природного добору та їх характеристиками:

А) рушійний добір                                     1) з ним пов’язана поява нових

пристосувань;

2) проявляє себе тоді, коли настає

стійкість екологічних умов;

Б) стабілізуючий добір                              3) забезпечує підтримання сталості

певного фенотипу;

4) здійснюється в нових умовах на

користь змін, які мають сприятливий

характер;

8. Позначте спосіб видоутворення:

А) екологічний;                                           Б) біохімічний;

В) фізіологічний;                                         Г) морфологічний;

9. Позначте явище, що лежить в сонові видоутворення:

А) ізоляція;                                                   Б) природний добір;

В) дивергенція;                                             Г) поліморфізм;

10. Встановіть відповідність, між критеріями виду та їх характеристиками:

А) морфологічний                                  1) особливості будови та складу

макромолекул;

Б) генетичний                                          2) подібність і відмінність в процесах

життєдіяльності особин одного виду;

В) фізіологічний                                      3) подібність особин за будовою;

4) характерний для кожного виду

набір хромосом за кількістю,

формою, розмірами;

 

 

 

 

 

 

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

  1. Явище, коли різні види розмежовані внаслідок нездатності до парування між собою__________________________________________
  2. Наслідок боротьби за існування , який виявляється у виживанні і розмноженні найпристосованіших до умов існування організмів певного виду__________________________________________________
  3. Кілька фенотипних форм у популяції_____________________________
  4. Сукупність популяцій особин, подібних між собою за будовою, функціями, місцем у біосфері, що населяють певний ареал, вільно схрещуються, дають плідне потомство і не гібридизуються з іншими особинами____________________________________________________
  5. Здатність особин виду пристосовуватися до різних умов довкілля_____
  6. Історична послідовність предкових форм певного сучасного виду_____
  7. Елементарні фактори еволюції (за синтетичною гіпотезою)___________
  8. Вчений, який вперше дав наукове визначення біологічного виду______
  9. Форма природного добору, яка виявляється у відносно сталих умовах довкілля______________________________________________________
  10.  Авторами Біогенетичного закону є_______________________________

  

 

Кросворд

Розгадайте кросворд: 

1. Утворення нових видів.

2. Сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство.

3. Добір, внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

4. Формування нових груп в результаті розширення ареалу під час географічної ізоляції.

5. Це особливості будови і складу макромолекул і перебігу певних біохімічних реакцій, характерні для особин певного виду.

6. Формування нових груп в межах існуючого ареалу під час екологічної ізоляції.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Природний добір (16.9 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,404sec