Дидактичні матеріали з біології по темі Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптативні ритми організмів

Дидактичні матеріали з біології по темі Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптативні ритми організмів.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

 1. Позначте явище, яке хижацтву не властиве:

А) виникає між представниками різних видів;

Б) жертвами виступають рослини і тварини;

В) хижаки входять до групи консументів;

Г) обидва види мають пряму користь від своїх відносин;

2. Позначте, яких біологічних ритмів не буває:

А) добових;                      Б) річних;

В) сонячних;                     Г) місяцевих;

3. Вкажіть абіотичні чинники:

А) світло;                          Б) мікроорганізми;

В) тварини;                       Г) рослини;

4. Вкажіть, пристосування різних видів рослин до нестачі вологи є:

А) редукція листків;                  Б) фотосинтез;

В) підвищення транспірації;     Г) припинення дихання;

5. Позначте теплокровних організмів:

А) віруси;                           Б) змія;

В) голуб;                            Г) трипаносома;

6. Встановіть відповідність, між середовищем існування і сукупністю умов, що їм відповідають:

А) наземно-повітряне        1) велика амплітуда річних і добових коливань;

Б) ґрунт                               2) світло, вологість, температура;

В) водне                              3) відсутність різких перепадів температури;

Г) живі організми

7. Встановіть відповідність, між пристосуваннями організмів і умовами середовища:

А) пристосування до засухи                    1) утворення вітаміну Д;

Б) пристосування до t                                2) літня сплячка;

3) відкладання жирів;

8. Встановіть відповідність, між групами реакцій у відповідь на несприятливі умови і прикладами, що їм відповідають:

А) поведінкові                            1) морозостійкість у рослин;

Б) розширення екологічної       2) будівництво нір;

амплітуди

В) перебудова циклу розвитку  3) зміна інтенсивності транспірації у рослин;

4) етап спокою у рослин і тварин;

 

9. Вкажіть, якому терміну відповідає зміст тимчасове припинення  процесів життєдіяльності, коли різко зменшується обмін речовин:

А) симбіоз;                                    Б) біологічні ритми;

В) анабіоз;                                     Г) фотоперіодизми;

10. Встановіть відповідність, між чинником і показником:

А) абіотичний                               1) сільськогосподарський, промисловий;

Б) біотичний

В) антропогенний                        2) взаємодія особин і популяцій;

 

Біологічний  диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Середовище існування – це______________________________________
 2. Основними середовищами існування є____________________________
 3. Принцип єдності організмів та середовища проявляється в тому, що___
 4. Регулярні зміни процесів життєдіяльності, які виникли у відповідь на періодичні зміни інтенсивності екологічних факторів________________
 5. Основними причинами виникнення біологічних ритмів є_____________
 6. Біологічні ритми бувають_______________________________________
 7. Фотоперіодизм – це____________________________________________
 8. «Біологічний годинник» – це_____________________________________
 9. Організми можуть пристосовуватися до середовища існування_______
 10.  Адаптивні ритми – це________________________________________

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Форма співіснування різних видів.
 2. Тип взаємозв’язку різних видів, за якого один із них використовує їжу чи житло іншого.
 3. Періодичні зміни інтенсивності екологічних факторів зумовлюють формування у живих організмів… біологічних ритмів.
 4. Тип  взаємозв’язку між різними видами, за якого один із них використовує іншого, як джерело живлення та середовище існування.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Поняття про середовище існування (16.1 KiB, Завантажень: 10)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,316sec