Дидактичні матеріали з біології по темі Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Дидактичні матеріали з біології по темі  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

  1. Вкажіть дату народження генетики:

А) 1800;                                 Б) 1900;

В) 1820;                                 Г) 1920.

2. Вкажіть вченого, який відкрив закономірності спадковості:

А) де Фріз;                             Б) Мендель;

В) Пеннет;                              Г) Морган.

3. Вкажіть, який метод використовував Г. Мендель:

А) генеалогічний;                  Б) гібридилогічний;

В) статистичний;                   Г) цитогенетичний.

4. Вкажіть, що є елементарною одиницею спадковості:

А) генотип;                            Б) хромосома;

В) ген;                                    Г) алельні гени.

5. Вкажіть метод, який полягає у вивченні родоводів:

А) гібридологічний;              Б) генеалогічний;

В) статистичний;                   Г) популяційний.

6. Вкажіть метод, який вивчає особливості хромосомного набору:

А) генеалогічний;                  Б) гібридилогічний;

В) статистичний;                   Г) цитогенетичний.

7. Виберіть правильні відповіді:

Які можливості дає досліднику використання близнюкового методу?

А ) дає можливість визначити характер спадкування ознаки;

Б) дає можливість підтвердити клінічний діагноз спадкового захворювання;

В) дає можливість з’ясувати ступінь залежності ознаки від генетичних чинників і чинників середовища;

Г ) дає можливість прогнозувати прояв ознаки в потомстві;

Д ) дає можливість визначити біохімічну основу спадкового захворювання

 

8.Встановіть відповідність між термінами:

А)наука про спадковість і мінливість живих організмів;

Б) органели клітинного ядра, які є носіями генів і визначають спадкові властивості клітин і організмів;

В)сукупність ознак хромосомного набору виду;

Г)сукупність всіх  ознак і властивостей організму.

1) фенотип;                            2) хромосоми;

3) генетика;                  4) каріотип;

9. Виберіть зайве:

Які можливості дає досліднику використання цитогенетичного методу?

А) дає можливість визначити тип спадкування ознаки;

Б) дає можливість діагностувати спадково обумовлені аномалії розвитку, пов’язані з хромосомними і геномними мутаціями;

В) дає можливість прогнозувати вірогідність народження аномального потомства;

Г) дає можливість з’ясувати співвідношення генотипів у популяції;

Д) не дає можливості спрогнозувати вияв аномалії з достатньою точністю.

10. Встановіть відповідність:

А) властивість організмів передавати свої ознаки нащадкам;

Б) здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу;

В) розміщення генів у подібних локусах гомологічних хромосом;

Г)виявлення дії гена, який перебуває в парі з іншим геном;

Д) перебування гена в невиявленому стані

1) домінантність;                   2) мінливість;

3) рецесивність;                     4) алельність;

5) спадковість.

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

1. Генетика – це наука, яка досліджує______________________.

2. Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки__________________________.

3. Різні стани одного гена називають _____________________________.

4. Ознака яка пригнічується називається____________________________.

5. Явище пригнічування прояву однієї алелі іншою називають _________________________.

6. Карий колір очей домінує над _______________________________.

7. Генотип – це сукупність _____________________________________.

8. Взаємодія генотипу з чинниками навколишнього середовища формують _____________________________________________________.

9. Спадковість – це здатність живих організмів______________________.

10. Гібриди – це нащадки, одержані в результаті _____________________.

Кросворд

Розгадайте  кросворд:

1. Елементарна одиниця спадковості.

2. Нащадки, одержані в результаті схрещування.

3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом.

4. Взаємодія генотипу з чинниками навколишнього середовища.

5. Прізвище вченого, який запропонував термін «генетика».

6. Різні стани одного гена.

 

 1      
 2            
 3          
 4            
 5            
 6          


 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Основні поняття генетики (16.0 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,312sec