Дидактичні матеріали з біології по темі Основні положення синтетичної теорії еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції.

Дидактичні матеріали з біології по темі Основні положення синтетичної теорії еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції.

Тести

Вкажіть правильну відповідь :

1. Позначте поняття, якому відповідає зміст комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяції та екології:

А) синтетична теорія еволюції;                    Б) біологічна еволюція;

В) дивергенція;                                               Г) конвергенція;

2. Позначте роки виникнення синтетичної теорії еволюції:

А) 30-50-х рр. ХХ ст.;                                       Б) 10-50-х рр. ХХ ст.;

В) 50-60-х рр. ХХ ст.;                                         Г) 70-80-х рр. ХХ ст.;

3. Вкажіть, результати дослідження яких наук не синтезує синтетична теорія еволюції:

А) ембріології;                                                   Б) екології;

В) генетики;                                                       Г) медицини;

4. Позначте найменшу структурну одиницю еволюції:

А) популяція;                                                      Б) вид;

В) клас;                                                                 Г) тип;

5. Вкажіть роль мутаційної мінливості в процесі еволюції:

А) має спрямований характер;                           Б) має випадковий характер;

В) є матеріалом для еволюції;                            Г) є елементарним фактором

еволюції;

6. Позначте елементарне еволюційне явище:

А) мутаційна мінливість;                                      Б) мутаційний процес;

В) зміна генофонду популяції;                              Г) природний добір;

7. Позначте явище, що  виступає матеріалом для еволюції:

А) мінливість;                                                         Б) ізоляція;

В) потік генів;                                                         Г) мутації;

8. Вкажіть елементарні фактори еволюції:

А) популяційні хвилі;                                               Б) ембріотехнології;

В) штучний добір;                                                     Г) клонування;

9. Позначте рушійну силу еволюції:

А) штучний добір;                                                     Б) природний добір;

В) онтогенез;                                                              Г) мутації;

10. Позначте, де відбуваються усі еволюційні перетворення:

А) в популяції;                                                            Б) в царствах;

В) у рядах;                                                                   Г) у видах;

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Синтетична теорія еволюції – це_________________________________
 2. Сучасна синтетична гіпотеза еволюції виникла_____________________
 3. Основним джерелом для еволюції та спадкової мінливості є__________
 4. Елементарними факторами еволюції є____________________________
 5. Рушійною силою еволюції є_____________________________________
 6. Еволюція має _________________________________________характер.
 7. Етапом еволюції є_____________________________________________
 8. Утворення нових видів у природі відбувається_____________________
 9. Елементарним еволюційним явищем є____________________________
 10. найменшою елементарною одиницею еволюції є____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Комплекс уявлень, які є синтезом основних положень дарвінізму, генетики популяції та екології.
 2. Вид природного добору.
 3. Матеріали для еволюції.
 4. Вимирання групи організмів.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Основні положення синтетичної теорії еволюції (15.1 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,501sec