Дидактичні матеріали з біології по темі Основні напрямки сучасної біотехнології

Дидактичні матеріали з біології по темі Основні напрямки сучасної біотехнології.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1.Вкажіть у яких роках запровадили термін «біотехнологія»:

А) 60- роках;                                  Б) 80-роках;

В) 70-роках;                                    Г) 50-роках.

2. Вкажіть застосування біотехнологічних процесів:

А) створення сортів;                       Б) створення порід;

В) для очищення стічних вод;       Г) створення нових штамів

3. Вкажіть позахромосомні фактори спадковості:

А) хромосоми;                                Б) плазміди;

В) ДНК;                                           Г) мітохондрії.

4. Вкажіть, який білок одержаний методами генетичної інженерії:

А) гемоглобін;                                Б) актин;

В) міозин;                                        Г) інтерферон.

5. Вкажіть, які організми є об’єктами генетичної інженерії:

А) прокаріоти;                                Б) тварини;

В) рослини;                                     Г) віруси.

6. Виберіть правильне твердження:

А) певні види бактерій здатні розкладати неорганічні речовини;

Б) у харчовій промисловості штами; мікроорганізмів збільшують випуск високоякісних продуктів харчування;

В) методами генетичної інженерії одержаний білок – актин;

Г) прокаріоти – це одноклітинні організми.

7. Встановіть відповідність між твердженнями та їх визначеннями:

А) генетична інженерія;                 Б) клон;

В) клітина інженерія;                      Г) плазміди.

1) позахромосомні фактори спадковості;

2) сукупність особин, які виникли від спільного предка;

3) галузь біотехнології, пов’язана із перенесенням клітин на поживне середовище;

4) галузь, яка вивчає методи перебудови геномів організмів.

8. Вкажіть, з яких організмів одержані плазміди:

А) генетична інженерія;                           Б) клон;

В) клітина інженерія;                               Г) плазміди.

9. Встановіть послідовність методики клонування жаби:

А) зигота;                                                 Б) доросла жаба;

В) ядро;                                                    Г) пуголовок.

10. Виберіть дві правильні відповіді:

А) плазміди – це органели еукаріот;

Б) генна інженерія здійснює експериментальне поєднання різних геномів у одній клітині;

В) у еукаріот спадкова інформація знаходиться в РНК;

Г) бактерії почали синтезувати гормон інсулін.

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

1.Сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми називається ____________________________________.

2.Використовуючи штами мікроорганізмів виготовляють препарати, які ефективно знижують чисельність _______________________ видів.

3.Завдяки вирощуванню нестатевих клітин певних видів організмів на поживному середовищі створюють культуру _____________________.

4.Сукупність клітин, або особин, які виникли від спільного предка називають __________________________________________.

5.Перспективним напрямом клітинної інженерії є ______________організмів.

6.Плазміди – це ________________________________________.

7.При клону ванні з незаплідненої яйцеклітини видаляють ядро і пересаджують у неї ядро _____________________ іншої особини.

8.Методом клонування вирощують різні ________________________.

9.Клітинна інженерія здійснює схрещування організмів, яке _________

зробити іншим способом.

10 Генетична інженерія – це ____________________________________.

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

  1. Інженерія, яка здійснює гібридизацію соматичних клітин.
  2. Гормон росту.
  3. Особина, яка виникла нестатевим способом.
  4. Цей білок, захищає організм від вірусних інфекцій.
  5. Слово, від якого походить один із видів інженерії.
  6. Обов’язкова органела клітини.

1                
2              
3        
4                
5      
6        

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Основні напрямки сучасної біотехнології (15.1 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,322sec