Дидактичні матеріали з біології по темі Можливі шляхи подолання екологічної кризи

Дидактичні матеріали з біології по темі Можливі шляхи подолання екологічної кризи.

Раціональне природокористування, альтернативні джерела енергії, збереження біорізноманіття, охорона природи.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1.Зниження біорізноманіття – це:

А) збереження організмів;            Б) збереження генотипів;

В) загибель біологічних видів;     Г) зменшення площі лісів;

2. Вкажіть, яку оболонку Землі називають «штучною»:

А) літосферу;                                  Б) стратосферу;

В) гідросферу;                                Г) ноосферу;

3. Вкажіть, завданням якого принципу є збереження і відновлення природних екосистем:

А) екосистемний;                            Б) організмів;

В) видовий;                                      Г) популяційний;

4. Позначте, якому терміну відповідає зміст природоохоронні території, або пам’ятки природи із заповідним режимом:

А) заказники;                                   Б) заповідники;

В) резервати;                                    Г) національні парки;

5. Позначте, що відповідає терміну аквакультура:

А) спортивне полювання;             Б) вирощування мідій;

В) збереження біорізноманіття;   Г) рибальство;

6. Встановіть відповідність, між принципами збереження біорізноманіття та завданнями, що їм відповідають:

А) організмовий                              1) збереження та відновлення угруповань;

Б) популяційний                              2) збереження чисельності та ареалів видів;

В) видовий                                       3) збереження організмів і забезпечення їх

відтворення;

4) збереження чисельності ареалів і

природних популяцій;

 1. Позначте, у якому році було вперше видано Червону книгу України:

А) 1992р.;                                             Б) 1977р.;

В) 1980р;                                               Г) 1996р.

8. Позначте, які  об’єкти не становлять Природно-заповідний фонд України:

А) естетичної цінності;                       Б) наукової цінності;

В) природоохоронної цінності;          Г) промислової цінності;

9. Встановіть відповідність, між категоріями видів тварин і рослин занесених до Червоної книги України, та змістом, що їм відповідає:

А) зниклі                                           1) дані про стан їх популяцій відсутні;

Б) зникаючі                                          2) у майбутньому можуть бути віднесені

до категорії «зникаючі»;

В) вразливі                                           3) знаходяться під загрозою зникнення,

Г) рідкісні                                             4) відсутня інформація про їх існування

в природі;

5) популяції невеликі, їм загрожує

небезпека;

10.Виберіть види тварин, які не занесені до Червоної книги України:

А) тхір степовий;                                 Б) їжак вухастий;

В) гага звичайна;                                  Г) носоріг;

 

Біологічний  диктант

   Допишіть речення:

 1. Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів регулюється положенням ________
 2. В Україні організація охорони довкілля та загальне керівництво природоохоронними заходами належить _______________________
 3. «Закон України про тваринний світ» прийнятий у ________________
 4. Пам’ятки природи – це _________________________________________
 5. Регіональні ландшафтні парки – це _____________________________
 6. Мережа природно-заповідного фонду налічує ____________________
 7. Раціональне використання природних ресурсів – це _______________
 8. Для створення екологічно стабільного суспільства людство повинно __
 9. Вторинне використання сировини – це ___________________________
 10. Проблеми енергозабезпечення тісно пов’язані із __________________

 

Кросворд

         Розгадайте кросворд:

 1. Тварина, занесена до Червоної книги України.
 2. Рослина, занесена до Червоної книги України.
 3. Національний природний парк України.
 4. Основний закон, що забезпечує природоохоронну діяльність України.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Можливі шляхи подолання екологічної кризи (16.0 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,383sec