Дидактичні матеріали з біології по темі Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах

Дидактичні матеріали з біології по темі Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1. Позначте поняття, що є основою харчової структури біоценозу:

А) ланцюг живлення;                       Б) екологічна піраміда;

В) екологічна ніша;                          Г) коменсалізм;

2. Позначте визначення, яке відповідає терміну екологічна ніша:

А) фізичний простір з властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму;

Б) особини одного виду є їжею для особин інших видів;

В) «адреса» мешкання виду;

Г) виникає в результаті діяльності тварин;

3. Позначте фотосинтезуючі організми;

А) тварини;                                           Б) зелені рослини;

В) гриби;                                               Г) віруси;

4. Вкажіть перелік організмів, що утворюють другий трофічний рівень:

А) рослини;                                           Б) травоїдні тварини;

В) м’ясоїдні тварини;                          Г) мікроорганізми;

5. Позначте організми, що належать до редуцентів:

А) вищі рослини;                                  Б) рослиноїдні тварини;

В) м’ясоїдні тварини;                           Г) гриби;

6. Встановіть відповідність, між видом взаємостосунків організмів та прикладами, що їм відповідають:

А) нейтралізм                                     1) лосі та зубри, що живуть в одному лісі;

Б) коменсалізм                                    2) дерева і шапкові гриби;

В) симбіоз                                            3) риби-причепи;

Г) конкуренція

7. Виберіть з наведеного переліку пасовищний харчовий ланцюг:

А) дощовий черв’як –  чорний дрізд – яструб малий;

Б) конюшина – кролик – вовк;

В) опале листя – дощовий черв’як – кріт – лисиця;

Г) плітка – щука – скопа;

8. Позначте організми, що є основою біоценозу:

А) консументи;                                    Б) редуценти;

В) продуценти;                                     Г) сапротрофи;

9. Позначте визначення, яке відповідає терміну екологічна піраміда:

А) графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення;

Б) послідовні зміни угруповань організмів, які призводять до перетворення самого біоценозу;

В) здатність до відновлення внутрішньої рівноваги після якого-небудь природного або антропогенного впливу;

Г) незначне видове різноманіття;

10. Встановіть відповідність, між типами екологічних пірамід та змістом, що їм відповідає:

А) піраміда чисел                                     1) кількість енергії в їжі;

Б) піраміда біомаси

В) піраміда енергії                                    2) кількість органічної речовини;

 

Біологічний диктант

Допишіть пропущені слова:

  1. Екосистема – це_______________________________________________
  2. 1940р. російський вчений С.Четвериков запропонував поняття________
  3. Прямі зв’язки безпосередньо зв’язують____________________________
  4. Жоден біогеоценоз не є_________________________________________
  5. У ході становлення біоценозу організми___________________________
  6. Взаємозв’язків між особинами різних видів в біоценозі______________
  7. За типами живлення всі організми можна розподілити на____________
  8. При нейтральних взаємозв’язках кожен з видів дістає_______________
  9. Кожен біоценоз характеризується певною_________________________
  10.  Сукупність зв’язків між популяціями різних видів забезпечує функціонування_______________________________________________

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

1. Ланцюг з організмів у якому особини одного виду слугують об’єктами живлення організмів іншого.

2. Світлолюбні трави і ялина.

3. Паразитичні черви.

4. Організми, що створюють поживні речовини.

5. Заєць і лисиця.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах (15.9 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,306sec