Дидактичні матеріали з біології по темі Фактори, які впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції

Дидактичні матеріали з біології по темі Фактори, які впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції.

Тести

Вкажіть правильну відповідь:

1. З наведеного переліку виберіть показники, що характеризують популяцію:

А) щільність і чисельність;                      Б) здатність до схрещування з

іншими видами;

В) міграція видів                                      Г) здатність накопичувати енергію;

2. Виберіть назву коливання чисельності популяції:

А) народжуваність;                                    Б) дрейф генів;

В) популяційні хвилі;                                 Г) щільність;

3. Укажіть, перелік особливостей, які описують взаємодію популяцій з комплексом екологічних факторів певного середовища існування:

А) екологічна характеристика популяцій;

Б) структура популяцій;

В) популяційні хвилі;

Г) чисельність популяції;

4. Виберіть періодичні або неперіодичні зміни чисельності популяцій під впливом різних факторів:

А) дрейф генів;                                              Б) популяційні хвилі;

В) біологічні ритми;                                      Г) фотоперіодизми;

5. Виберіть прізвище вченого, що ввів поняття популяційні хвилі:

А) Г.Мендель;                                                Б) Е.Чермак;

В) С.С.Четвериков;                                        Г) М.І.Вавилов;

6. Встановіть відповідність між механізмами регуляції чисельності популяції та наведеними прикладами:

А) розселення                                                  1) мічення території у ведмедів;

Б) суспільна поведінка                                    2) явище канібалізму у чайок;

В) перенаселення і                                           3) міграція білок;

стресова поведінка

4) у деяких комах у розмноженні

беруть участь лише самці та

окремі самки;

7.Вкажіть показники, які не характеризують популяцію:

А) чисельність;                                                   Б) густота;

В) смертність;                                                     Г) сезонність;

8. Укажіть, яким може бути приріст популяції:

А) позитивним;                                                    Б) несезонним;

В) періодичним;                                                   Г) чисельним;

9. Від змін інтенсивності кліматичних умов залежить:

А) приріс популяції;                                            Б) динаміка популяції;

В) чисельність популяції;                                   Г) густота популяції;

10. Вкажіть, що регулює густоту популяції:

А) стресова поведінка;                                         Б) розселення;

В) територіальність тварин;                                 Г) суспільна поведінка;

 

Біологічний  диктант

Допишіть пропущені слова:

 1. Популяція – це______________________________________________
 2. Структура популяції проявляється у певному кількісному співвідношенні особин________________________________________
 3. Популяція характеризується__________________________________
 4. Динаміка чисельності популяції у часі визначається співвідношенням____________________________________________
 5. У сучасній біології популяція розглядається як елементарна одиниця процесу______________________________________________________
 6. Факторами, які впливають на чисельність популяції є_______________
 7. Кожна популяція характерна загальною кількістю особин на певній території – це_________________________________________________
 8. Чисельність популяції схильна до________________________________
 9. Одним з головних факторів, який впливає на розмір популяції є_____
 10. У видів, які доглядають і вигодовують свій молодняк, плідність_____

 

Кросворд

Розгадайте кросворд:

 1. Коливання кількості особин популяції.
 2. Загальна кількість особин популяції на певній території.
 3. Динаміка співвідношення чисельності у часі визначається співвідношенням народжуваності і..
 4. Середня кількість особин популяції на одиницю площі чи об’єму, які займає популяція в просторі.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з біології по темі Фактори (15.6 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,328sec