Дидактичні ігри на уроках математики у 4 класі (уроки 1-51)

Урок № 1

 

Тема. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення та ділення.

 

Гра «Щаслива трійка»

Хід гри

Між цифрами «5» поставте знаки математичних дій і дужки так, щоб відповідь була правильною:

 

5      5       5       5       5       =       100

5      5       5       5       5       =       100

5      5       5       5       5       =       100

 

Урок №2

 

Тема. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення з числами 1 та0.

Гра «Розмова чисел»

Хід гри

 Учні ділять на групи за рядами парт. Діти  –  це числа. Числа розмовляють у порядку зайнятих місць за партами. Так, перший учень це – число 1, другий – число 2 і т.д. У процесі розмови одиниця заявляє, про себе, що вона менша від будь-якого числа, що йде за нею, а число 2 говорить, що воно більше від 1, але менше від 3 та інших наступних чисел. Число 3 має сказати, що воно більше від 1 і 2, але менше від 4,5,6 і  т.д. Числа розмовляють у швидкому темпі.

    Перемагає та група учнів, яка допустила найменше помилок.

 

Урок № 3

 

Тема.Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.  

Гра «Хто швидше й більше?»

Хід гри

   Учитель пропонує всім дітям скласти приклади на додавання так, щоб відповіддю до них були числа 7 і 9 (15, 38). Це завдання треба виконати за 5 – 10 хв.

Після перевірки завдання визначаються переможці  – 1 – 3 учні або учнів. Цю гру можна пропонувати при вивченні всіх дій.

 

                                                    Урок №4

 

Тема. Письмове множення на одноцифрове число.

 

Гра з «Арифметики Л. П. Магніцького»

Хід гри

Занумеруємо дні тижня так: неділя-перший день, понеділок – другий і т.д. задумайте будь-який день тижня, помножте його номер на 2, додайте до добутку 5, помножте суму на 5, допишіть до знайденого числа справа нуль і назвіть результат.

Ведучий від названого результату віднімає 250. Ця різниця завжди виражає круглі сотні. Цифра сотень дає номер задуманого дня.

Коли гру проводять на уроці, кожен учень задумує день тижня і виконує всі пропоновані вчителем обчислення, потім учні по черзі називають результати. а вчитель відгадує задумані дні. Після цього діти повинні пояснити «секрет» фокуса.

 

                                                     Урок №5

 

Тема. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число.

 

Гра «Конкурс ікса»

Хто швидше відгадає, яких цифр не вистачає?

1)    8**27                                                2)          *34*3

*32*4                                                                                           9*7*

4211*                                                                                           *608

220319

 

 

Відповідь:     1)         84927                                    2)           13483

93274                                                9875

                         42118                                                3608

                            220319

 

Гра – діалог «В магазині»

–     Скільки коштує килим? – запитав  покупець у продавця.

–       Вартість його в карбованцях  –  найбільше число першої сотні, яке ділиться на 2,3, і 5.

–       А за скільки віддаси його? –  продовжував покупець.

–       Спочатку заплати 1/2 , потім 1/3 і ще 1/6 вартості килима, та й вистачить з тебе.

Покупець погодився. Яка вартість килима і скільки за нього вторговано.

 

Урок №6

 

Тема. Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число.

 

Гра « Я впораюсь»

Хід гри

   Учитель пропонує учням (по одному) лічити по порядку від 1, але замість чисел, які діляться на 3, говорити «хоп»: один, два, хоп, чотири, п‘ять, хоп, сім, вісім, хоп, …). Хто збився, виходить з гри.

 

                                                        Урок №7 

 

Тема. Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням.

Гра «Дільники»

Хід гри

 

   Клас поділяється на три групи: «дільники» 2, 3 і 5. Учитель називає яке-небудь число і пропонує підняти руки учням тієї групи «дільників», на які ділиться не тільки на один з дільників 2, 3 і 5, а й на два з них чи на всі одночасно 30, 16, 25, 105, 310 і т.д.

                                                       Урок №8

 

Тема. Письмове ділення на одноцифрове число. Прості та складені задачі.

Повчальна гра «Поспішиш  – людей насмішиш!»

–       Я хотів провідати хворого товариша і взяв його адресу в  школі, – говорить  Поспішайко. – Вулицю запам‘ятав , а номер будинку забув. Пам‘ятаю тільки, що він не ділиться на 2. А тільки я його помножив на 5, так він не ділиться  на 2.

А як думаєте ви, діти? Чи не помилився Поспішайко?

Відповідь. Помилився. Якщо непарне число помножити на непарне, то дістанемо число непарне.

 

Допоможіть татові вибрати розмір сорочки…

   Тато купив сорочку, але виявилось, що її комір дуже сильно прилягає до шиї… На скільки номерів більшу треба взяти сорочку за розміром коміра, щоб зазор між шиєю і коміром становив 3мм, розмір коміра сорочки кожного наступного номера більша від попереднього на 1см?

   Р о з в‘я з у в а н н я.  З попередньої задачі видно, що в результаті збільшення довжини коміра на 1см. (на один номер) між шиєю і коміром утвориться зазор приблизно 0,16 см = 1,6 мм. Щоб зазор був 3 мм, розмір коміра треба взяти на два номера більший.

 

Урок 9

Тема. Перевірна робота.

                                                   

Урок №10

 

Тема. Письмове множення на двоцифрове число.

Гра «Твоя улюблена цифра»

Хід гри

  Помнож свою улюблену цифру (одноцифрове число, зображене нею) на 9 і на знайдений добуток помнож восьмицифрове число 12345679. В результаті дістанеш число, записане тільки твоєю улюбленою цифрою.

Доцільно запропонувати учням розкрити це фокус. Нехай, наприклад, улюблена цифра 5. Тоді (записи виконують на дошці) 5*9=45:

 

12345679

45

61728395

49382716

555555555

Такий результат матимемо тому, що добуток числа 12345679 на 9 є число, записане за допомогою тільки цифри 1.

 

Гра «Мисливці»

   Троє мисливців, ідучи на полювання, не помітили, як опинилися на березі великої річки. Тут-то й трапилась неприємність: переходячи вбрід річку, двоє мисливців підмочили свої патронташі. Довелося частину патронів викинути. А ті патрони, що збереглися, троє мисливців поділили між собою порівну. Коли кожний мисливець зробив по чотири постріли, то в них разом залишилося стільки патронів, скільки їх було після поділу в  кожного. Скільки патронів було у всіх мисливців у момент поділу?

Задачу цікаво  розв‘язати двома способами: за допомогою рівняння та логічними міркуваннями. Добре було б, якби другий спосіб учні знайшли самостійно.

 

 

Урок №11

 

Темаи.Письмове множення на двоцифрове число.

Гра «Який клас»

Хід гри

     Кожному учневі треба підготувати чотири паперові картки різного кольору, наприклад:  жовтого, зеленого, білого, червоного. На картці жовтого кольору з обох боків написано – «клас одиниць», на зеленій – «клас тисяч», на білій – «клас міліонів», на червоній – «клас мільярдів».

Перед  початком гри на дошці треба записати яке-небудь дванадцяти цифрове число, наприклад 123 456 712 175. Учитель показує або підкреслює якусь цифру цього числа, а учні піднімають картку, яка визначає до якого класу належить ця цифра. Підкреслювати можна не по одній, а одночасно по кілька цифр і в різних класах і розрядах. Тоді діти усно називають розряди. Темп гри в міру засвоєння учнями класів і розрядів слід прискорювати.

 

 

 

Урок № 12

 

Тема. Письмове ділення на двоцифрове число.

 

Гра «Знайди помилку»

Хід гри

М а т е р і а л  г р и: картки з прикладами та числами, таблиця, набірне полотно.

Учитель вивішує на дошці таблицю із записами  і пропонує знайти помилку. Можна замість таблиці зробити відповідні записи на дошці або виставити картки на набірному полотні.

 

Урок № 13

 

Тема. Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що включають знаходження частини числа.

 

Гра «Одне число  стале»

Хід гри

 Один множник сталий, наприклад 7, а другий множник учитель кожного разу змінює. Викликаний учень називає добуток числа 7 і названого вчителем числа. Аналогічно вчитель дає умову, що зменшуване стале і дорівнює, наприклад 51. Від‘ємник щоразу вчитель змінює. Учні повідомляють різницю сталого числа 51 і числа, названого вчителем. Гру можна проводити на всі дії.

                             

Урок №14

 

Тема. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч.

 

Гра «Добери множник»

Хід гри

М а т е р і а л и  г р и: набір різних цифр (в учнів), набір карток з одно- і двоцифровими числами.

Учитель в одній руці піднімає картку з одноцифровим числом, наприклад 6, у другій руці – картку з двоцифровим числом, наприклад 48. Учні піднімають картку з таким числом, яке в добутку з числом 6 дорівнює 48. Отже, піднята карта з числом 8 правильна.

    В ігровій ситуації змагаються учні по рядах парт. В якому ряді більше правильних карток, з того ряду обирається ведучий, який виконує функції вчителя.

15·8=120;                    1200:10=120.

 

Урок 15 

 

Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч.

Гра «Парне чи непарне»

Хід гри

А) Ящо додати два парні числа? Три парні числа? Два непарні числа? Три непарні числа?

Б) Якщо від парного числа відняти парне? Якщо від непарного числа відняти непарне?

В) Якщо парне число помножити на 2? На 3?

Г) Якщо непарне число помножити на 2? На 3?

Д) Якщо парне число поділити на 2?

                                               

Урок 16

 

Тема. Утворення і читання будь – яких чотирицифрових чисел. Розклад чисел на розрядні доданки.

Гра «Обчислювальна математика»

Хід гри

Попрацюй на «обчислювальній машині». У машину закладено число 24.

Машина виконує зазначені дії. Яке число має вийти з машини?

 

 

24

:4          :4     .2               :3                   :3

 

                                                  

Урок 17

 

Тема. Читання та записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового  числа з розрядних доданків.

Гра «Знайди дане число»

Хід гри

Напиши такі числа замість зірочок, щоб число яке стоїть  над рискою, показувало результат дій. Знайди дане число?

28                                           21

* · 7                                       * · 3

* · 5 + *                                         * · 5 + *

* · 6 + *                                         5 · 6 – *

 

16 + *                                     3 · 8 – *

2 · *                                        * + * + *

* + * + * + *                                     * · 9 + 3

2 · * + 2 · *                                      2 · 8 + *

 

                                            

 

 

 

 

 

Урок 18

 

Тема. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі.

Гра «Що більше?»

 а) два помножити саме на себе чи 2 помножити на 2? Б) три помножити тричі на себе чи 3 помножити на 3? Що більше?

Гра- чарівниця

Хід гри

 

Напиши на аркуші паперу розмір свого взуття. Це число помнож на 2, до добутку додай 5, помнож суму на 50, відніми рік свого народження, додай число 1 735. Скажи, яку число у тебе вийшло , і Нулик відповість, який розмір твого взуття і скільки тобі років. Доведи, що тут нема ніяких чарів.

 

Урок 19

 Тема. Перевірна робота.

 

 

 

Урок 20

 

Тема. Читання і записування п‘ятицифрових чисел у межах 20 тисяч

Гра» Хто краще вміє утворювати числа?»

Хід гри

Назви  п‘ятицифрове число, сума цифр якого дорівнює 2.

Зразок: 1 100 0, 1 010 0, 1 001 0.

Скільки є різних п‘ятицифрових чисел, у кожного з яких сума цифр дорівнює 3? 4? 9?

Урок №21

 

Тема. Читання і записування п‘ятицифрових чисел. Дії над круглими числами.

Гра «Скільки є таких чисел?»

Хід гри

Серед усіх п‘ятицифрових чисел, записаних цифрами 2, 4, 6, 8,1 скільки таких, які: починається цифрою 6? Закінчується цифрою 6?  Не починається цифрою 6? Не закінчується цифрою 6? Не містить цифри 6?

Цікава задача «Відшукай відстань»

 Якщо 1 000 000 000 людей візьмуться за руки, то на скільки кілометрів протягнеться цей ряд? Спочатку вкажи приблизно, а потім перевір своє припущення розрахунками (вкажи, що кожна пара людей займе 1м)

Відповідь. 500 000 км.

 

Урок №22

 

Тема. Читання і записування п‘ятицифрових чисел. Порівняння чисел.

Гра «Улюблена цифра»

Хід гри

Учитель пропонує учням записати свою улюблену цифру (3,5,7 – будь-яку), а потім потроїти її, одержаний добуток помножити на 1000.

У відповіді буде п‘ятицифрове число, записане улюбленою цифрою. Наприклад, для 9:    9 · 3 .1000= 27000

для  5 :    5 · 3 · 1000 = 15000.

Утворені добутки порівняти.

 

Урок № 23

 

Тема. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування чисел у межах 200 тисяч.

Цікава задача

«Скільки волосин?»

– Скажи, звернувся до четвертокласника старший брат, – скільки волосин у тебе на голові?

–         Мільярд.

–         Ти трохи помилився! В середньому в людини на голові близько 200000 волосин. Отже, мільярд волосин буде в… 5 тисяч чоловік!

Гра «Відшукай помилку»

Хід гри

Знайди приклад, у якому зроблено помилку.

А)               Х142;                  б)          Х204;                 в)      Х113.

3                                4                              5

426                                        816                       555

 

 

Урок 24

 

Тема: Читання і записування шестицифрових чисел у межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Самостійна робота.

Гра «Об’єднай в сузір’я»

Хід гри

Об’єднай по три зірки так, щоб сума чисел отриманого сузір’я становила 1000.

Урок 25

 

Тема: Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування. Розклад чисел на розрядні доданки.

Гра «Автогонки»

Хід гри

Учні класу діляться на дві групи. Автогонки починають одночасно по одному учневі з кожної групи (обчислюють). Хто швидше дійде до фінішу, той переможе.

 

Урок 26

Тема: Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування чисел. Розклад чисел на розрядні доданки.

Гра «Я вмію оперувати знаками «+» і «-» »

Хід гри

Вставити потрібні знаки.

Урок 27

 

Тема: Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000.

Гра «Передай естафету»

Хід гри

учні поділені на три команди. З кожної команди виходить по одному учневі і розв’язують один приклад і повертаються за парту. Виходить другий учень з команди, розв’язує інший приклад. Гра триває. Яка з команд закінчить розв’язувати приклади першою та і перемагає.

Урок 28

Тема: Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень тисяч у заданих чисел.

Гра «Познайомимось і розкладемо»

Хід гри

Щоб краще і швидше рахувати, давайте числа розкладати.

70               8

650 + 130 = (600 + 100) + (50 + 30) = 780          800– 360 = (800 – 300) – 60 =

260 + 320 =                                                        500 – 140=

690– 460 =                                                                  700 – 280 =

360+340 =                                                          400 + 450 =

Урок 29

 

Тема: Десяткова система числення. Самостійна робота.

Гра: «Швидше до свого прапорця»

Хід гри

Два учні біля дошки розв’язують приклади, вписуючи відповіді. Хто з учнів швидше розв’яже останній приклад, той першим дійде до свого прапорця.

 

Урок 30

Тема: Контрольна робота №3.

Урок 31

 

Тема: Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини.

Гра «Хто швидше?»

Хід гри

 

Урок 32

Тема: Одиниці вимірювання маси. Перетворювання одиниць вимірювання маса

Гра «Цікавий квадратик»

Хід гри

Впиши число у останній квадрат

Впиши число у перший квадрат

 

Урок 33

 

Тема: Записування іменованих чисел та їх перетворення. Розв’язування задачі на дві дії та складання оберненої задачі.

Гра «Поштарик»

Умови гри:

Рознеси листи в будиночки, розв’язавши приклади.

8 4 + 7           9 • 3 – 16                     8 8 + 0               1000 – 90 +1

39 + 5 • 5        7 • 8 – 17                      100 – 30 – 6          22 + 22 – 5

 

Урок 34

 

Тема: Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу.

Гра «Відшукай слово»

Хід гри

Розв’язавши приклади, розгадаєте слово, яке зашифроване нижче в таблиці.

39

50

980

43

72

50

25

70

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

 

Урок 35

 

Тема: Дія додавання. Закони додавання.

Гра «Мовчанка»

Хід гри

учні «ланцюжком» виходять до дошки обчислюють по одному прикладу і записують відповідь. Все роблять мовчки.

 

Урок 36

 

Тема: Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа.

Гра «Цікава математика»

Хід гри

Розв’язавши приклади, розгадаєте слово, яке зашифроване нижче в таблиці.

Урок 37

 

Тема: Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Гра «Сходинки»

Хід гри

Заповни пусті клітинки, вставляючи потрібні числа

Урок 38

 

Тема: Перевірка додавання і віднімання. Самостійна робота.

Гра «Математичні гірки»

Хід гри

Учні класу діляться на три групи. Змагаються, хто швидше обчислить суму даних чисел.

89

Урок 39

 

Тема: Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розширена задача на знаходження третього доданка.

Гра «Мовчанка»

Хід гри

учні діляться на дві групи і «ланцюжком» виходять до дошки обчислюють по одному прикладу і записують відповідь. Все роблять мовчки.

Збільшити на 1

99

9 999

999 999

90 999

9

99 999

999

Зменшити на 1

10 000

1 000 000

10

11 000

1000

100 000

100

Збільшити на 10

990 990

90

9 990

999 999

990

99 999

999 990

Зменшити на 10

10 100

100 000

100

110 000

1000

100 100

10

Заповнити таблицю

а

57620

4000

3150

а – 10

а – 100

а – 1000

 

Урок 40

 

Тема: Додавання у випадку кількох доданків.

Гра «Хто переможець?»

Хід гри

Хто швидше обчислить приклади і за кодом складе вираз той і стане переможцем:

Ж

820 + 140 – 80 • 5

Е

18 • 5 – 40 + 60 • 7

И

50 • 9 + 90 – 40 • 9 : 6

Р

970 – 540 : 9 • 8 – 120

Ц

420 – 630 : 70 • 15

 

О

75 : 3 • 2 : 10

Т

800 : 10 • 9 : 30

М

600 : 100 • 30

П

12 • 2 • 500

Ь

(16 • 20 – 120) : 100

Код:

24

480

12000

470

370

470

180

5

560

470

285

2

Урок 41

 

Тема: Контрольна робота №4.

Урок 42

 

Тема: Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з буквеними даними.

Гра «ЕОМ»

Хід гри

Підставляючи дані числа учні швидко роблять обчислення за схемою:

18

9

20

25

32

45

12

 

Урок 43

 

Тема: Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах довжини і маси

Гра «Естафета»

Хід гри. Учні класу діляться на три групи. По одному учневі з кожної групи виходять до дошки, обчислюють один приклад, повертаються за парти, передають естафету своєму товаришеві. Яка команда завершить обчислення першою, та перемогла!

 

1 – а

790 – 270

430 + 540

63 : 9 + 0

х + 110 = 380

2 – а

880 – 360

150 + 440

9 : 3 + 0

240 + х = 490

3 –а

570 – 330

630 + 210

25 : 5 – 0

890 – х = 320

 

                                                                          


Урок 44

 

Тема: Круглі числа. Задачі з буквеними даними.

Гра «Знову загадка»

Хід гри

Вписати літери в порядку зростання чисел. Прочитати слово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Цікава гірка»

Хід гри

Хто швидше виконає обчислення:

1 • 9 + 2 =

12 • 9 + 3 =

123 • 9 + 4 =

1234 • 9 + 5 =

12345 • 9 + 6 =

123456 • 9 + 7 =

1234567 • 9 + 8 = 12345678 • 9 + 9 =

1 • 9 + 2 =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 45

 

Тема: Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Задачі на дві дії, які включають знаходження невідомого множника. Самостійна робота.

Гра «Знайди відповідь»

Хід гри

В кожній таблиці знайти правильну відповідь до виразу і обери її:

700 – 20

680

540

440

2355 + 150

2450

2500

2400

930 – 27

903

923

913

2000 : 10 • 5

10

200

1000

 

1450 + 210

1560

1660

510

900 – 390

490

410

510

300 • 100 : 5

600

6000

60000

780 – 48

732

742

748


Урок 46

 

Тема: Поняття про швидкість. Задачі на заходження швидкості руху.

Гра «Хто швидше?»

Хід гри

Грають по одному учню від команди (клас поділено на дві команди). Один обчислює суми рядками, другий за стовпчиками. Виграє той, хто швидше впорається із завданням не припускаючись помилок.

340

210

120

150

210

250

170

50

30

45

65

160

230

35

75

340

120

115

320

100

110

600

60

90

50

22

68

95

70

65

60

85

35

490

90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 47

 

Тема: Завдання на знаходження відстані за даними швидкістю і часом.

Гра «Хто швидше?»

Хід гри

Біля дошки працюють три учні, переможцем стане той, хто швидше справиться із завданням

 

Урок 48

 

Тема: Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані.

Гра «Давайте позмагаємось»

Хід гри

З кожної команди виходить один учень до дошки і розв’язує дані приклади, переможцем виходить той, хто першим виконує дане завдання.

1команда

Відповідь: 60

2 – команда

 

Відповідь: 70

 

Урок 49

 

Тема: Геометричні тіла та їх назви

Гра «Кіт на вишні»

Хід гри

На дошці вивішується плакат, на якому зображено кота, поруч вишню, яка дуже рясна вишеньками, а біля ягід сидять горобчики (пташки виймаються, а на тильному боці приклади). Учні виходять до дошки і витягують горобчиків. Приклади записують у зошит

 

Урок 50

 

Тема: Перевірна робота

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 1 (1.3 MiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 23.03MB | MySQL:26 | 0,364sec