Дидактичні ігри на уроках математики у 3 класі (уроки 1-50)

Урок 1

Тема: Усна і письмова нумерація чисел першої сотні.

 Гра «Не помились»

Хід гри

Гравці стають у коло, ведучий – у центрі з м’ячем. Ведучий розказує завдання гри: зменшити вказане число на 1.(збільшити на 2, зменшити на 10…)

Ведучий називає число, наприклад 25 і кидає м’яч одному із гравців.

Гравець ловить м’яч, називає відповідь (24) і повертає м’яч ведучому. Хто допустив помилку або затримався із відповіддю, виходить із кола.

Урок 2

Тема: Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

Гра «Хто швидше»

Хід гри

Учні класу поділяються на 2 -3 команди. Кожен член команди одержує картку, на якій написана одна із цифр від 0 до 9. Учитель

Голосно оголошує завдання, наприклад: «25 збільшити на 14».

Гравці повинні про себе знайти результат і ті з них, у кого картки з цифрами «3» і «9» вибігають і стають перед своєю командою у потрібному порядку. Команда, яка швидко і правильно це зробила, одержує очко.

Приклади треба підбирати так, щоб кожен учень брав участь у грі не менше одного разу:

«28 зменшити на 16»;

«34 збільшити на 41»;

«98 зменшити на 52»;

«56 збільшити на 24».

 

Урок3

Тема: Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток.

Гра «Придумай приклад»

Хід гри

Учитель називає число, а учні складають приклад так, щоб сума дібраних ними чисел дорівнювала числу, яке назвав вчитель.

Наприклад, 15 це      10+ 5, 7 +8,         9 +6,           11+4,          12+3, 13+2….

18   це,    17     це,    19     це,    14     це і т. д.

 

Урок 4

 

Тема: Зв’язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного.

Гра – змагання «Хто швидше?»

Хід гри

Клас поділено на дві команди. Представник від кожної з них розв’язує

приклади біля дошки. Перемагає та команда, чий представник швидше й правильно розв’яже приклади.

 

Урок 5

 

Тема: Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка.

Гра «Мовчанка»

Хід гри

Учитель показує картки, на яких записані вирази. Учні на математичних віялах показують відповідь.

 

37 +33, 25 + 75, 24 +11, 78 – 56, 99-50, 75-64, 100-76, 45+37….

 

Урок 6

Тема: Ознайомлення з оберненою задачею. Розв’язання рівнянь на знаходження невідомого доданка.

Гра «Задумай число»

Хід гри

Присутні діляться на дві команди. Спочатку гру проводить учитель. Він

Говорить:

– Задумайте яке – не будь число, менше 10. відніміть задумане число від 15. Скільки в тебе вийшло, Олю ?

– 6.

– Ти задумала число 9. (Оля згоджується)

Так учитель запитує в кількох учнів з однієї і другої команди. Потім учитель виявляє тих учнів, які зрозуміли « секрет» відгадування, і пропонує їм провести гру, але з учнями іншої команди.

Виграє та команда, в якої більше учнів не допустили помилки при відгадуванні задуманих чисел.

Урок 7

 

Тема: Повторення додавання та віднімання виду 36 + 7, 73 – 8.

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Учитель заздалегідь на двох аркушах записує вирази на вивчені випадки додавання і віднімання двоцифрових чисел. Ділить клас на дві команди. По сигналу вчителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком один одному. Виграє та команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

 

 

34 +11=                                54+12=

42 – 12=                               45- 15=

34 +45=                                23 + 56=

27+13=                                 34 +16=

11+45=                                 22+75=

77- 55=                                 88- 66=


Урок 8

Тема: Перевірка додавання відніманням. Знаходження значень виразів з буквеними даними.

Гра «День і ніч»

Хід гри

Вчитель каже: «Ніч». Учні закривають очі. Потім диктує завдання: різницю чисел 13 і 7 збільшити на 9.(Пауза) Одержаний результат поділити на 3. Після цього вчитель каже : «День». Учні відкривають очі і підносять руки. Відповідає учень з того ряду в якому більше учнів підняли руки. Далі знову настає «Ніч» інше завдання і т.д.

 

Урок 9

 

Тема: Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Гра «Допоможи Незнайкові»

Хід гри

– Діти, Незнайко дуже хоче навчитись розв’язувати приклади.

На дошці записані приклади із пропущеними числами. Завдання учнів заповнити пропуски і допомогти Незнайкові.

 

45 – * = 40                           * +15=22

46 + 6 =*                              50 -* =30

47 -* =27                              100 -* =97

48 -12 =*                              77+ * =100

 

Урок 10

Тема: Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Гра «Заселяємо будинок»

Хід гри

На кожному поверсі будинку 60 квартир. У вільні клітки будинку впишіть числа, що позначають кількість ще не заселених квартир.

Заповнивши віконця будиночка, вчитель витирає числа і записує інші. Гра продовжується далі.

 

Урок 11

 

Тема: Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

Гра «Математичні ланцюжки»

Хід гри

На дошці записані два ланцюжки. Потрібно два учасники, які по команді повинні виконати дії, обчисливши ланцюжок. Виграє той, хто перший запише результат.

 

42 -2 +15 -5 +26 -16 +1 -5=

 

77 -7 +10 – 15 +6 -1 + 33 -5=

Урок 12

Тема: Таблиці множення чисел 2 і 3.

Гра « Не помились»

Хід гри

У грі беруть участь два учасники. Учні по черзі називають їм таблицю множення на 2 і 3.Учасники відповідають. Виграє той, хто швидко і правильно відповідає. Потім інші два учасники і т.д.

 

Урок 13

Тема: Знаходження значень виразів, що містять дії різного ступеня.

Гра « Влучи у ціль»

Хід гри

Учням пропонується влучити у ціль, обчисливши значення виразів і з’єднати їх із результатом.

3*3 +15 =                                      38

12+ 16: 2=                            65

25 – 14:2=                            21

2*3 +3*5=                            20

10:2 +33=                                      18

67 -10:5=                             24

 

Урок 14

 

Тема: Задачі на ділення. Назви чисел при діленні.

Гра «Кращий обчислювач»

Хід гри

На дошці заздалегідь вчитель записує приклади. Змагаються стільки команд, скільки рядів парт. Учні з кожного ряду виходять по черзі до дошки і розв’язують приклади. Виграє та команда, яка швидко і правильно закінчить роботу.

 

46 + 38=                     72 + 19 =                      36 + 47 =

81 – 35=                     50 – 23 =                       100 – 46 =

2 *7 + 48=                  3 *6 +54 =                    2 *9 +39 =

3 *5 – 12=                             3 *8 – 13 =                             3 *4 – 9 =

6*3 +18 =                             7 * 3 +56 =                             8 *3 +47 =

Урок 15

Тема: Таблиці ділення на 2 і 3.

Гра «Злови рибку»

Хід гри

На дошці записані приклади:

 

15 + 24 : 3 =      28 – 21 : 3 =                  45 – 2 *8 =           3 * 6 + 45 =

12 : 3 + 67 =      99 – 27 : 3 =                  56 + 15 : 3 =        71 – 9 : 3 =

Учні за бажанням виходять до дошки, вибирають на столі вчителя рибку, на звороті якої записано відповідь одного із прикладів. Знаходять його і записують біля нього одержану відповідь.

 

Урок 16

Тема: Таблиці множення числа 4 і ділення на 4.

Гра «Рух – спокій»

Хід гри

За командою вчителя «Рух!» учні, сидячи за партами, змінюють положення тіла, поки вчитель не скаже: «Спокій!» Діти завмирають у позах, в яких застала їх ця команда. Вчитель зачитує приклад на множення числа 4 чи ділення на 4. ідучи між рядами, він торкається одного із учнів. Учень дає відповідь. Учитель відразу говорить «Рух!» І все починається спочатку. Приклади називає вчитель не за порядком.

 

Урок 17

Тема: Таблиця множення числа 5 і ділення на 5

Гра «Отримай подарунок»

Хід гри

На дошці прикріплені веселі « смайлики» на звороті яких записані приклади із табличкою множення числа 5 і ділення на 5. Бажаючі отримати подарунок «смайлик» виходять до дошки, називають правильну відповідь.

 

Урок 18

Тема : Перевірна робота

Урок 19

Тема: Табличне множення числа 6.

Гра « Перевір себе»

Хід гри

На дошці прикріп лені грибочки, на яких записані вирази табличного множення і ділення числа 5. Учні розв’язують вирази і перевіряють себе – беруть грибок, дивляться на зворотній бік, де записана правильна відповідь.

Урок 20

Тема: Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

Гра «Годинник»

Хід гри

На дошці макет годинника, на ньому – числа . вчитель вказує на число і називає цифру. Діти перемножують ці два числа і називають відповідь.

 

Урок 21

 

Тема: Визначення часу за годинником. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

Гра «Математична скринька»

Хід гри

Клас ділиться на дві команди. Учасники гри по черзі підходять до скриньки, виймають картку із завданням і розв’язують його. Учні –«контролери» перевіряють виконання завдань і видають фішки. Команда, яка набрала більше фішок, виграє

*1год має …хв.                                      * 2 доби це…год

*1 доба має….год                         *1хв має……сек.

*12 зменшити у 4 рази буде…    *в5 ящ. 20 кг яблук, а в 1 ящ. -?

*скільки лап у 4 кошенят?           * скільки вушок у 9 поросят?

*скільки днів у 3 тижнях?            * 70 хв це…год …хв..

Урок 22

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

Гра «Знайди пару»

Хід гри

На дошці записані вирази. Учні передаючи естафету, знаходять вирази з однаковою відповіддю і з’єднують їх.

 

5 *5 + 50                     6* 2 +3

90 – 60                        100 -25

6 * 7 +4                       10+6*3

6*4 +4                         5*8 +8

6*5 -15                        15 : 5 +5

32 :4 +0                      60 -5*6

Урок 23

 

Тема: Таблиця ділення на 4.

Гра «Сигнал»

Хід гри

Учитель демонструє картки з розв’язаними виразами. Якщо значення виразу знайдено правильно, учні піднімають картку зеленого кольору, якщо є помилка – червоного.

 

24 +6 *6 =50                        6*5 -20= 10

6*7 + 27=89                         6*4 -12=12

5*7 +54=90                          3*6 – 15=9

6*8 -8 40                              4+9 -45=9

 

Урок 24

 

Тема: Засвоєння таблиці ділення на 6.

Гра «Який знак?»

Хід гри

На дошці приклади без арифметичних знаків. Учитель показує приклад, а учні за допомогою сигнальних карток вказують, який знак потрібно вставити.

 

12…6=2                               6…7=42

56…12=68                           54…6=9

16… 4=4                              5…9=45

77… 7=70                            76… 24=100

32… 4=8                              18…9 =9

6…3= 18                              45…7 =38

Урок 25

 

Тема: Задачі та вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці.

Гра «Телефон»

Хід гри

Учень називає приклад на множення числа 6; другий учень називає результат; третій – приклад на ділення і т.д.

Гра «Найкращий фотограф»

Хід гри

Учасники гри стараються швидко і правильно відтворити таблицю множення числа 6 або ділення на 6 на дошці.

Урок 26

Тема: Кратне порівняння чисел.

Гра «Заморочки з бочки»

Хід гри

Клас ділиться на дві команди. Перед учнями на столі стоїть бочка із цікавими завданнями. Учні підходять до бочки, виймають картки із завданнями і дають відповіді. Переможе команда, члени якої не допустять жодної помилки.

 

*Розгадати ребус 100лиця;

*скільки разом крил у 8 гусей і одного горобця;

*частку чисел 36 і 6 збільшити на 22;

*добуток чисел 6 і 8 зменшити на 20;

* скільки жуків мають42 ніжки;

*замінити приклад на додавання прикладом на множення 11+11+11;

*від найбільшого двоцифрового числа відняти 45;

*у хокей грають 5 гравців і 1 воротар. Скільки рукавиць у хокеїстів?

*11 збільшити на частку чисел 54 і 6.

Урок 27

 

Тема: Задачі на кратне порівняння та зведення до одиниці.

Гра «Придумайте приклад»

Хід гри

Учитель записує на дошці число, наприклад 48, і пропонує учням придумати приклади, у яких це число було б діленим, зменшуваним, доданком.

Гра «Хто швидше впише число»

На дошці записаний ланцюжок. Учні мовчки обчислюють « ланцюжок»

Хто першим отримає відповідь, виходить до дошки і записує відповідь.

Хлопчикам – 5 *4 +16: 6 + 14 – 2 : 6 +56 =

Дівчаткам – 6 *8 – 8 : 5 + 56 – 50 : 2 +7=

Урок 28

 

Тема: Таблиця множення числа 7

Гра «Задумані числа»

Хід гри

На дошці записані числа: 8, 57, 42, 90, 6, 4, 38, 50. Учитель пропонує завдання: «Із записаних чисел я задумала два числа. Якщо їх додати, то дістанемо 63. Які це числа?»

Урок 29

 

Тема: Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7.

Рівняння на знаходження невідомого від’ємника

Гра «Знайди пару»

Хід гри

На хмаринках записані приклади з таблиці множення на 7 і відповіді. Поєднати дві хмаринки: приклад і відповідь.

Урок 30

 

Тема: Задачі з буквеними даними

Гра «Не зіб’юсь»

Хід гри

Учні, що беруть участь у цій грі, повинні по черзі лічити числа від 1 і далі. Але замість чисел, які закінчуються на 7 або діляться на 7, говорять: «Не зіб’юсь». Темп лічби не повинен бути повільним. Переможець той, хто дійшов до більшого числа і не помилився.

Урок 31

 

Тема: Розв’язування задач на застосування таблиць множення й ділення. Задачі з буквеними даними

Гра «Збери намисто»

Хід гри

Розставити намистинки у порядку зростання відповідей прикладів на них.


Урок 32

 

Тема: Перевірна робота

Урок 33

 

Тема: Таблиця ділення на 7

Гра «Хто швидше»

Хід гри

Обчислити ланцюжки прикладів. Хто швидше обчислить – той перемагає.

 

3 х 5 + 30 : 6 + 43 – 8 + 20 : 4 =

7 + 42 : 6 – 2 + 56 : 7 – 36 : 4 =

Урок 34

 

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 7

Гра «Гонки за лідером»

Хід гри

Учні класу діляться на дві групи. По одному учневі з кожної групи починають одночасно обчислювати приклади. Хто швидше дійде до фінішу, той переможе.

6 х 8 – 20                                                6 х 7 – 30

18 : 3 х 6                                       16 : 4 х 5

(65 – 15) : 10                                  (53 – 13) : 4

5 х 7 + 4 х 3                                  6 х 6 + 3 х 5

100 – 7 х 8                                    90 – 7 х 7

32 : 4 х 5                                       42 : 7 х 4

39 + 49 : 7                                     52 + 63 : 7


Урок 35

 

Тема: Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення й ділення

Гра «Комп’ютер»

Хід гри

 

Урок 36

 

Тема: Складання і розв’язування рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення й ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники

Гра «Мовчанка»

Хід гри

Вчитель задає учням рівняння, а учні швидко розв’язують і записують на заготовлених заздалегідь картках відповіді.

 

 

Урок 37

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення.

Самостійна робота

Гра «Хто швидше»

Хід гри

Учні класу діляться на гри групи. Хто швидше дійде до фінішу, той переможе.

Фініш

5 х 6                                     5 х 3                                       6 х 2

7 х 8                                     7 х 5                                       7 х 9

4 х 4                                     5 х 8                                       6 х 3

6 х 8                                     4 х 7                                       5 х 5

4 х 9                                     6 х 6                                       4 х 8

5 х 9                                     6 х 4                                       7 х 7

6 х 4                                     4 х 5                                       5 х 9

 

Старт

 

Урок 38

 

Тема: Таблиця множення числа 8

Гра «Ніч і день»

Хід гри

Вчитель називає різні приклади на дві дії з табличними випадками множення числа 8, а учні – відповіді.

 

Урок 39

 

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рівносторонні, рівнобедрені трикутники

Гра «Перегони»

Хід гри

Клас поділяється на дві команди. Учні по черзі виходять до дошки і обчислюють приклади. Перемагає та команда, яка обчислить верхній приклад.

 

Урок 40

 

Тема: Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання трикутників різних видів

Гра «Впізнай трикутники»

Хід гри

На малюнку зображені трикутники. Визначити їх відмінності та особливості.

рівносторонні трикутники обвести – червоним кольором, а рівнобедрені – синім.


Урок 41

 

Тема: Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на зведення до одиниці

Гра «Знайди помилку»

Хід гри

Учитель на дошці вивішує таблицю із записами і пропонує знайти помилку.

 

Урок 42

 

Тема: Таблиця ділення на 8

Гра «Склади пелюстки»

Хід гри

Учні по черзі підходять до столу, на якому лежать пелюстки з виразами. Обчислюють значення виразів і прикріплюють пелюстку на таблицю.

Урок 43

 

Тема: Засвоєння таблиці ділення на 8

Гра «Мовчанка»

Хід гри

Урок 44

 

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівняння

Гра «Магічні квадрати»

Хід гри

Заповнити порожні клітинки. Сума чисел по горизонталі, вертикалі і діагоналі має бути однаковою.

20

25

45

30

10

 

12

27

15

5

20

Урок 45

 

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення. Задачі з буквеними даними

Гра «Листоноша»

Хід гри

Рознести листи по скриньках.

Урок 46

 

Тема: Перевірна робота

Урок 47

 

Тема: Таблиця множення числа 9

Гра «Знайди капелюх з кроликом»

Хід гри

Фокусник заховав кролика у циліндр, номер якого більший від 45, але менший від 50. Обчисли приклади. Знайди циліндр з кроликом.

 

Урок 48

 

Тема: Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9

Гра «Ланцюжок»

Хід гри

Обчислити ланцюжки прикладів. Хто швидше обчислить – той перемагає.

9 * 7                  9 * 9           54 : 6                             45 : 5

+ 1            – 41                      * 3                       * 4

: 8             : 8                        – 9                        : 6

_____                         __________                           _____

 

Урок 49

 

Тема: Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника

Гра «Влучно в ціль»

Хід гри

З’єднати приклад з відповіддю

72 – 5* 3 =                                    40

6 * 8 – 8 =                                     9

18 : (12 – 9)=                                8

(70 – 7) : 7=                                  41

64 – 6 * 5 =                                   1

48 : 8 – 5 =                                   57

63 : 7 – 8 =                                   6

32 + (17 – 8) =                               44

Урок 50

 

Тема: Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)

Гра «Яка команда швидше вибереться на вершину»

Хід гри

9 * 6                  4 * 9                    5 * 8

7 * 8                            6 * 5                    4 * 4

72 : 9                                    42 : 7                                      45 : 5

8 * 8                                     5 * 9                                       9 * 7

28 : 7                                             18 : 6                                               36 : 6

5 * 5                                               7 * 3                                       8 * 6

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 1 (294.7 KiB, Завантажень: 6)

завантаження...
WordPress: 23MB | MySQL:26 | 0,328sec