ДОВІДНИК ПРОФЕСІЙ

ДОВІДНИК ПРОФЕСІЙ

НА ДОПОМОГУ СТАРШОКЛАСНИКАМ

Агент банку. Представник банку здійснює пошук клієнтів, які потребують банківських послуг, складає договори про обслуговування, погоджує вимоги банку та клієнта.

Агент з постачання. Отримує матеріальні цінності. Оформлює документацію, замовляє контейнери та транспорт для перевезень. Проводить позапланову закупівлю матеріалів. Відправляє товарно-матеріальні цінності на адресу організації, забезпечує їхнє зберігання та своєчасну доставку.

Агент з реклами. Проводить роботу з клієнтами-рекламодавцями: здійснює пошук клієнтів, виїжджає до них для укладання договорів, отримання вихідних матеріалів, узгодження проектів та ескізів, контролює виконання договірних зобов’язань.

Агент із закупівлі. Здійснює аналіз ринку товарів для пошуку постачальників (покупців), оформлює договори на постачання, контролює зберігання, транспортування та вчасне отримання вантажів.

Агент страховий. Представник страхової компанії. Залучає нових клієнтів, укладає договори, контролює їхнє виконання, здійснює виплати при виникненні страхового випадку.

Агент торговий. Представник торгової фірми, продає покупцям товари зі своїх зразків та каталогів.

Агроном. Займається виведенням нових сільськогосподарських культур, планує проведення сільськогосподарських робіт з урахуванням особливостей рельєфу, погодних умов та сортів рослин, дбає про зростання і розвиток рослин, захищає їх, регулює режим зростання.

Адміністратор. Забезпечує роботу з обслуговування відвідувачів. Контролює зберігання матеріальних цінностей, оформлення приміщень та стан реклами. Надає консультації відвідувачам, попереджає конфліктні ситуації, розглядає претензії, вживає заходів з ліквідації недоліків в обслуговуванні клієнтів.

Аквізитор. Співробітник чи агент транспортних або страхових підприємств, в обов’язки якого входить прийняття нових вантажів або страхування.

Аналітик фондового ринку. Проводить технічний аналіз ринку корпоративних цінних паперів, фундаментальний аналіз емітентів (акціонерних товариств, компаній, підприємств та держав, які випускають цінні папери), обробляє статистичні дані, дає рекомендації з ведення біржової діяльності.

Арматурник. Арматурник — робітник, який створює металевий каркас для залізобетонних конструкцій. Цей каркас необхідний для більшої міцності залізобетонних деталей і для можливості їхнього транспортування і монтажу. З окремих відрізків сталевих лозин робітники збирають сітки — площинні каркаси за формою майбутніх бетонних деталей, а з площинних каркасів — об’ємні. Основними робочими операціями арматурника є: чищення і підготовка сталевих лозин, нарізка і скріплення (спаювання, згинання) відрізків сталевих лозин відповідно до креслення. Чищення, різання, згинання і монтаж додаткових деталей можуть виконуватися і на спеціальних верстатах.

Аудитор. Особа, уповноважена фінансовим органом або запрошена підприємством, фірмою провести перевірку її звітності та фінансового становища. Дає оцінку ступеня ризику та ефективності запланованих операцій.

Бетонник. Бетонник — фахівець, який виготовляє бетонні і залізобетонні вироби, конструкції..Бетонники займаються закладенням фундаментів, зведенням колон будинків і споруд, бетонуванням опор мостів, покриттям бетоном шляхів.

Бібліотекар-бібліограф. В обов’язки бібліотекаря входить комплектування фондів (замовлення і закупівля книг), обробка нових надходжень, тобто каталогізація і систематизація шляхом складання спеціальних карток, а також обслуговування користувачів. Робота бібліографа полягає у пошуку та підготовці інформації про друковані праці і доведення цієї інформації до користувачів відповідно до їхніх запитів. Бібліограф постійно аналізує друковані видання й у спеціальних оглядах коротко викладає їхній зміст.

Бренд-менеджер. Проводить планування, реалізацію, контроль і аналіз просування товару.

Брокер. Посередник під час укладання угод. Аналізує ринок (товарів, послуг, цінних паперів), знаходить потенційних покупців та продавців, організовує їхні взаємини, сприяє проведенню переговорів. Діє за дорученням та в інтересах клієнтів, отримуючи від них винагороду.

Бухгалтер. Бухгалтер фіксує усю фінансово-господарську діяльність підприємства в облікових документах. Наприклад, робить нарахування зарплати, веде облік матеріальних цінностей, робить розрахунок собівартості продукції чи податкових відрахувань. Зазвичай, бухгалтер виконує якусь одну з функцій бухгалтерського обліку, проте повинен знати усі його види.

Бухгалтер-ревізор. Проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності організацій на самостійному балансі. Оформлює результати ревізії, дає вказівки для усунення виявлених порушень. Контролює звітність обліку надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, своєчасно відображає їхній рух у бухгалтерському обліку, дотримується кошторису, організовує інвентаризації.

Бухгалтер-експерт. Проводить експертизу обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, витрат, реалізації, розрахунків з постачальниками та замовниками, відображає у бухгалтерській документації рух грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, нараховує та перераховує платежі, веде звітність. Надає вмотивований остаточний висновок.

Ветеринарний лікар. Займається лікуванням та профілактикою захворювань тварин, а також проводить різні медичні та косметичні процедури, операції, здійснює ветеринарно-санітарний контроль на виробництві.

Вчитель. Навчає учнів у школах, ліцеях і гімназіях, викладає певний навчальний предмет — фізику, математику, хімію, історію тощо.

Учитель забезпечує виконання навчальної програми, бере участь у методичній роботі, використовує найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання. Аналізує успішність учнів, забезпечує дотримання навчальної дисципліни. Формує уміння і навички самостійної роботи учнів, стимулює пізнавальну активність і навчальну мотивацію. Проводить додаткові факультативні заняття, керує предметними гуртками. Готує навчальний кабінет для роботи з учнями. Вивчає і враховує індивідуальні особливості учнів, бере участь у роботі з батьками. Повинен досконало знати предмет, методику його викладання, а також педагогіку, педагогічну, вікову і соціальну психологію, форми і методи навчання і виховання учнів, основи гігієни і педіатрії, етики й естетики. Повинен бути ерудований з широкого кола питань.

Викладач фізичної культури. Викладач фізичної культури здійснює спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу з різними групами населення; Проводить заняття з фізичної культури із учнями, розробляє навчальні плани і забезпечує їхнє виконання.

Стежить за безпекою занять і дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Проводить масові спортивно-оздоровчі заходи. Організовує складання різних нормативів. Формує і тренує команди для участі у змаганнях. Проводить навчальну роботу в групах загальної фізичної підготовки, спортивних секціях.

Повинен знати завдання фізичної культури і спорту, форми і методи фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи, основи педагогіки і психології, правила техніки безпеки, санітарно-гігієнічні норми, основи спортивної медицини, правила експлуатації спортивного устаткування.

Виконавець художньо-оформлювальних робіт. Працює відповідно до розроблених художником ескізів, шаблонів, еталонів, створює плакати^ графічні схеми, здійснює художній розпис панно, елементів декоративного оформлення інтер’єрів будинків, магазинів, різних установ.

Вишивальниця. З давніх-давен люди прагнули прикрасити свій одяг і предмети домашнього побуту різними візерунками, орнаментами, малюнками. Жінки були зобов’язані володіти мистецтвом вишивання і проводили багато годин за цим заняттям. Нині майстрині-вишивальниці працюють у швейній промисловості. На вишивальних машинах або вручну виконують вишивку гладдю, ажурну, аплікації.

Вишивальниці виконують малюнки, портрети, картини, емблеми, символи. Використовують при цьому різні види вишивки: гладдю, хрестиком, технікою «вологодське скло» тощо. Оформлення виробу вишивкою — творчий процес. Вишивальниця за ескізами художника або самостійно розробляє технічний малюнок вишивки, підбирає необхідні за кольором і фактурою нитки, бісер. У виробах можливе сполучення ручної і машинної вишивки.

Водій. Робота водія полягає у керуванні транспортним засобом, забезпеченні дбайливого догляду за ним, стеженні за правильністю роботи усіх механізмів, у мінімальному ремонті або доставці до станції техогляду транспортного засобу. Водій повинен знати правила дорожнього руху, передбачати розвиток дорожніх ситуацій, швидко реагувати на зміну ситуації на дорозі, володіти навичками керування автомобілем на рівні автоматизму.

Геолог. Виявляє та оцінює родовища корисних копалин.

Гример. Грим — мистецтво зміни обличчя актора за допомогою спеціальних фарб (гриму), пластичних і волосяних наклейок, перуки, зачіски тощо. Гример накладає грим із застосуванням спеціальних фарб, пластичних деталей, нескладних ліпних скульптурних робіт. Гример повинен вміти виготовляти грим, зняти гіпсову маску з обличчя актора, зробити перуку, шиньйон, завивку, укладати волосся і перуки, повинен знати закони міміки, властивості матеріалів, які застосовують для виготовлення пластичних деталей, техніку гримування, виготовлення перук, властивості волосся, зачіски різних стилів і епох.

Декоратор. Спеціаліст з оздоблення приміщень, будівель. Декоратор оформлює театральні постановки, зйомки засобами живопису, графіки, архітектури, освітлення. Детектив приватний. Виконує оперативно-розшукові роботи на договірній основі. На приватну діяльність необхідна ліцензія.

Дефектолог. Дефектологія — наука, що вивчає закономірності й особливості розвитку дітей з фізичними та психічними вадами, проблеми навчання та виховання таких дітей. Метою роботи дефектолога є розвиток і адаптація в соціальній, навчальній, побутовій, професійній та інших сферах дітей,з фізичними та психічними вадами. Існує кілька дефектологічних спеціальностей — сурдопедагогіка, олігофренопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія. Сурдопедагог навчає дітей з вадами слуху, від зовсім глухих до дітей, які погано чують; олігофренопедагог навчає дітей з вадами розумового розвитку; тифлопедагог — з вадами зору. Логопед — фахівець широкого профілю, працює з усіма видами мовних порушень.

Дизайнер. Розробляє художньо-конструкторські проекти, підбирає оздоблювальні матеріали, деталі зовнішнього оформлення, проводить об’ємно-просторове та графічне проектування з розробкою компонованих та композиційних рішень. Готує дані для економічних розрахунків та технічну документацію.

Дилер. Займається купівлею-продажем цінних паперів, валют, різних товарів. Діє від свого імені і своїм коштом. Прибуток дилера формується на різниці цін (курсів) продавця та покупця, а також за рахунок зміни цін (курсів).

Диспетчер керування повітряним рухом. Диспетчер керує рухом літаків у визначеній зоні повітряного простору, забезпечує безпеку і точність польоту. Він веде переговори з усіма літаками своєї зони, диспетчерами суміжних зон. Він постійно отримує й повідомляє інформацію про метеорологічний стан, про стан злітно-посадкової смуги, про хід виконання польоту кожним повітряним засобом.

Дистриб’ютор. Здійснює аналіз місцевого ринку (купівельної спроможності населення у своєму регіоні, його соціального та вікового складу), займається мікромаркетингом, працює з людьми: рекламує товар, використовує знання психології прямих продажів. Матеріально відповідає за товар, отриманий на реалізацію, веде матеріальну та фінансову звітність.

Еколог. Бере активну участь в охороні навколишнього середовища. Більшу частину праці еколога займають дослідження та узагальнення накопиченого матеріалу. Проводить екологічну експертизу та вивчає вплив різноманітних факторів на довкілля. Визначає рівень відповідності стану технічних об’єктів екологічним нормативам. Бере участь у розробці природоохоронних заходів, а також у реалізації цих проектів. Проводить профілактичну та агітаційну роботу у цьому напрямку через засоби масової інформації.

Економіст. Здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищенні! ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, забезпечує раціональніше використання усіх видів ресурсів. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок під час освоєння нової техніки та технологій.

Екскурсовод. Проводить екскурсії визначними місцями, виставками, експозиціями, музеями, заповідниками, архітектурними пам’ятками тощо. Супроводжує групи екскурсантів . у поїздках. Розробляє тематику екскурсій, маршрути, готує матеріали, складає тексти, залучає історико-архівні матеріали, наукові дані. Повинен знати методику підготовки і проведення екскурсій, схему їхнього проведення, особливості обслуговування екскурсантів.

Журналіст. У роботі журналіста поєднуються робота з інформацією і створення за допомогою слова художнього образу. Професійною метою журналіста є подача нової достовірної інформації в образному, емоційно забарвленому й естетичному вигляді. До обов’язків журналіста входить:

• збір інформації (опитування, інтерв’ю, робота з документами, літературними джерелами), її аналіз та інтерпретація (оцінка);

• пошук найбільш яскравих подій, явищ у різних сферах життя суспільства;

• опис отриманої інформації відповідно до вимог жанру, стилю, канонів літератури;

• підготовка матеріалу до публікації.

Звірівник. Займається доглядом за хутровими звірями, що включає: вигодовування, розведення, дресирування. Завдання спеціаліста — виростити тварин, які відповідають вимогам і стандартам певної породи, а також виведення нових порід.

Зоолог. Займається вивченням тваринного світу: спостерігає за тваринним світом у природних умовах з використанням різних технічних засобів, фото-, відео- та звукозапису. Проводить лабораторні експерименти та досліди про поведінку тварин під час штучного утримання.

Іміджмейкер. Спеціаліст, який формує образ будь-якої особи (предмету, явища) для того, щоб надати їм іміджу для досягнення політичних, популяризаторських, рекламних та інших цілей.

Імпресаріо. Організатор видовищ. Агент артиста, який діє від його імені і в його інтересах.

Інженер-конструктор. Здійснює конструкторське і технологічне проектування; розробляє і впроваджує прогресивні технологічні процеси виробництва (необхідного устаткування); розробляє технологічні конструкції різного призначення, окремі їхні елементи і частини; проводить дослідження в галузі конструювання і технології з використанням нових фізичних явищ і ефектів, досягнень різних галузей науки, техніки, мікроелектроніки; розраховує економічну ефективність впроваджуваних проектів, конструкторських і технологічних рішень; забезпечує технологічну й експлуатаційну надійність; розробляє, планує, організує технологічні процеси деталей і машин.

Історик. Основною роботою історика є збір та інтерпретація історичної інформації шляхом проведення дослідницьких робіт і пошуків, опрацювання архівних матеріалів і документів. Він повинен уміти прочитати давній текст, встановити автора, адресата, дату написання, вид документа, потім синтезувати інформацію про джерело і дати інтерпретацію отриманим даним. У цьому йому допомагають такі спеціальні дисципліни як нумізматика, геральдика, сфрагістика (наука про печатки), палеографія і т.д.

Кінолог. Розводить, вирощує та дресирує собак різних порід. Кондитер. Готує вироби з різних видів харчової сировини (борошна, сирної, марципанової маси, кремів, морозива та ін.) — торти, тістечка, печиво, рулети, кекси. Відповідно до заданої рецептури готує сировину — замішує, розкочує тісто, збиває креми. Виготовляє напівфабрикати і випікає їх за визначеною технологією. Оформляє вироби кремом, марципановою масою, шоколадом, фруктами і горіхами. Перевіряє вагу готових виробів.

Загальною метою праці кондитера є обробка харчових продуктів, створення відповідно до рецептури і технології кондитерських виробів, що гармонійно сполучають у собі як гарні смакові якості, так і привабливий зовнішній вигляд.

Кондитер має знати асортимент виробів, рецептури і режими їхнього готування, види сировини і способи її переробки, способи обробки кондитерських виробів.

Типові елементи діяльності — обробка харчових продуктів, робота з рідкими речовинами і виготовлення художніх об’єктів.

Колорист. Спеціаліст із забарвлення тканин, кваліфіковано використовує і поєднує фарби.

Консультант з управління. Розробляє план-проект реструктуризації підприємства, пропонує нову або доповнює чинну політику управління персоналом, проводить експертизу та створює системи корпоративних цінностей підприємства. Бере участь в атестації персоналу, аналізує посадові інструкції та пропонує критерії відбору персоналу.

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів і виробів. Це дуже розповсюджена професія, тому що всі етапи виробництва вимагають пильного контролю експерта.

Контролер не є виробником продукції, але він повинен бути експертом, адже оцінює її якість. Контролер звіряє вироби зі зразками та перевіряє точність усіх технічних характеристик продукції.

Контролер повинен уміти читати креслення оцінюваних виробів, знати властивості матеріалів і способи їхньої обробки, історію їхнього виникнення.

Коняр. Виведення нових порід коней, догляд за ними, вирощування молодняку, дресирування молодих тварин.

Коректор. Звіряє набраний текст з оригіналом. Виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, що виникли під час набору рукописів. Перевіряє правильність набору тексту, заголовків, приміток й інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок технічного редактора. Підписує видання до друку.

Кореспондент. Кореспондент — співробітник засобів масової інформації, який надсилає повідомлення з місць, де сталася певна подія.

Готує та веде телевізійні і радіорепортажі з місця подій, подає матеріали позаштатних авторів і повідомлення учасників репортажу. Редагує авторські матеріали, контролює правильність фактичних даних, працює з листами телеглядачів і радіослухачів.

Повинен мати вищу освіту, знати вимоги до художнього й інформаційного рівня телевізійних і радіопередач, найважливіші суспільно-політичні події, досягнення науки, культури, економіки в країні і світі, технічні засоби і технологію створення телевізійних і радіопередач, принципи літературного редагування, основи авторського права.

Кравець. Займається виготовленням швейних виробів (верхнього одягу, білизни, трикотажних виробів та ін.) індивідуальним методом. Робочі операції кравця, що застосовуються в процесі виготовлення одягу, поділяються на ручні, машинні і волого-теплові.

Ручні роботи виконуються голкою, ножицями, шпильками; машинні — на спеціальних машинах (з’єднання деталей виробу між собою за допомогою швів чи рядків, обробка швів). Зовнішній вигляд виробу багато в чому залежить від якісної волого-теплової обробки, куди входять вигладжування і прасування швів, прасування країв оброблених деталей.

Кравець також знається на деталях машин і пристроях, якими він користується, знає правила їхньої експлуатації, регулювання і налагодження, а також правила техніки безпеки.

Зазвичай кравці працюють у бригаді разом із закрійником і швачками. У випадку, коли кравець працює індивідуально, він виконує також роботу закрійника (побудова креслення виробу, розкрій тканини). У процесі спілкування з клієнтом (замовником) кравець повинен дати кваліфіковану пораду щодо вибору фасону виробу, підбору матеріалу, що найбільш вдало підійдуть замовнику.

Працює кравець в умовах шуму і вібрації від устаткування, у повітрі, вологому від пари і насиченому часточками текстильних волокон.

Круп’є. До обов’язків круп’є входить проведення азартної гри. Він повинен поянити відвідувачу правила гри і коментувати її перебіг. Протягом зміни він неодноразово змінює ігровий стіл і вид гри (рулетка, покер і т.д.). Круп’є-інспектор стежить за грою, аби інші круп’є не робили помилок, а гравці не порушували правил гри.

Виконує роль банкомата у гральному будинку, видає учасникам їхній виграш та забирає програні гроші.

Лікар. Медичний працівник, який надає кваліфіковану медичну допомогу населенню, проводить профілактичні заходи із боротьби з захворюваністю та смертністю.

Лінгвіст. Лінгвіст всебічно вивчає мову, її природу, функції, внутрішню структуру, історичний розвиток і класифікації мов.

Мовознавство поділяється на загальне і часткове, теоретичне і прикладне. Загальне мовознавство збирає універсальні дані з усіх мов, а часткове — це наука про одну мову. Прикладне мовознавство — це застосування лінгвістичних даних на практиці. Наприклад, викладання мови, укладання підручників і словників, переклад з однієї мови на іншу. Одним із перспективних прикладних напрямків є застосування математичного апарату під час опису мови для створення спеціальних комп’ютерних перекладачів.

Лісник. Забезпечує догляд за лісом і відповідає за його охорону, здійснює всі заходи лісорозвідних програм.

Логістик. Слідкує за перевезеннями (авто-, авіа-, морськими), планує закупівлю, контролює склади, проводить митне очищення, оформлює митну документацію, веде переговори з транспортними компаніями та розробляє контракти.

Майстер виробничого навчання. Здійснює практичне професійне навчання учнів початкових і середніх спеціальних навчальних закладів, а також учнів на виробництві.

Майстер виробничого навчання планує і забезпечує виконання навчально-виробничгіх планів. Складає програми проведення занять, надає практичні розробки навчальних тем. Визначає шляхи ефективного формування професійних знань і вмінь учнів. Вибирає наочні методи навчання і доступні форми викладення матеріалу, підбирає завдання і вправи для закріплення теоретичних знань, складає індивідуальні плани учнів. Стежить за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки.

Забезпечує матеріально-технічне оснащення — підбирає матеріали для занять, виявляє й усуває недоліки в технічних пристроях. Майстер виробничого навчання повинен досконало володіти навичками кількох робітничих професій.

Манікюрниця. Виконує гігієнічне чищення та обробку нігтів і рук, надає бажану форму нігтям, вкриває їх лаком, наклеює накладні нігті, художньо їх розписує.

Останнім часом праця манікюрниці стала різноманітнішою, у ній застосовуються нові операції. Серед послуг пропонується, крім звичного манікюру, і європейський манікюр, під час якого нігті обробляють за допомогою спеціальних приладів. З’явився простір для творчості. Сучасний майстер підбирає необхідний для створення задуманого образу колір, відтінок лаку, вручну створює малюнок на нігті (рослинний орнамент, візерунки різних стилів). Застосовуються також техніка аплікації й інкрустації.

Манікюрниця повинна знати: правила і технологію виконання манікюрних робіт; основи санітарії і гігієни під час манікюрних робіт; етику і психологію роботи в сфері обслуговування; технологію готування лаків різних відтінків; властивості і призначення задіяних матеріалів, інструментів, прийоми користування ними і правила їхнього зберігання; способи надання першої медичної допомоги.

Маркетолог. Займається дослідженням та аналізом ринку збуту товарів і послуг, а також пропонує стратегію просування нового товару або способи збільшення продажів уже відомої продукції. Для цього він проводить опитування споживачів і фахівців, збирає й аналізує статистичну інформацію, оцінює дії фірм-конкурентів, бере участь у виставках готової продукції. Також маркетолог повинен добре знатися на організації виробництва, питаннях ціноутворення, збуту і витрат ресурсів.

Машиніст екскаватора. Машиніст екскаватора керує екскаватором за допомогою ручних та ніжних важелів. На початку роботи він знайомиться з кресленнями проекту, далі з’ясовує склад та стан ґрунту. Це необхідно для вибору обладнання, засобів праці, прогнозу її складності та швидкості. Він визначає, як і де краще поставити екскаватор. Машиніст у процесі роботи знаходить оптимальний нахил ковша, аби набирати якнайбільше ґрунту і не губити його, розраховує швидкість та кут його переміщення до самоскиду, аби не розвантажувати його зайвий раз. Також екскаваторник здійснює технічне обслуговування машини та дрібний ремонт.

Медична сестра. Медична сестра — кваліфікований помічник лікаря в його роботі.

Спеціалізацій медсестр стільки ж, скільки галузей у медицині: дільнична медсестра, патронажна медсестра, медсестра спеціалізованих відділень, палатна медсестра, операційна медсестра і т.д.

Медсестра повинна знати найменування і призначення ліків, правила і засоби дезінфекції, правила виконання ін’єкцій, щеплень, перев’язок, правила догляду за хворими, основні поняття професійної етики і геронтології, розділи медичної і педагогічної психології, повинна володіти технікою виконання медичних процедур. Потрібна гарна загальноосвітня підготовка з біології, ботаніки, анатомії, хімії, фізики.

Менеджер. Розвиток ринкових відносин призвів до появи і стрімкого розвитку професії менеджера. Організація і керування необхідні усюди, де є спільна діяльність людей. Спільними для всіх спеціальностей є організація і координація, оцінювання і стимулювання діяльності персоналу для підвищення продуктивності і якості праці, економії ресурсів, зростання конкурентноспроможності товарів і послуг, прибутку і добробуту.

Менеджер забезпечує аналіз організаційних, економічних та соціальних питань, регулює процеси підбору, прийому персоналу.

Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Проводить переговори для укладання експортно-імпортних контрактів, виконує валютний контроль, бере участь у митних процедурах і організовує міжнародні перевезення.

Менеджер з інформаційних технологій. Створює програмне забезпечення, обслуговує локальні та дистанційні мережі, складає та модифікує бази даних, керує ними.

Менеджер з надання візової підтримки. Отримує постійну акредитацію у посольствах іноземних держав, заповнює та оформляє документи, візи українським громадянам для виїзду за кордон, та іноземцям, які їдуть за кордон та на ПМП або з іншою метою до України.

Менеджер з оптового продажу. Вивчає стан ринку і визначає регіон збуту, формує асортимент товарів, які мають попит у цій місцевості. Знаходить клієнтів (або організує дилерську сітку), укладає договори, стежить за їхнім виконанням. Аналізує стан ринку, планує продажі.

Менеджер з реклами. Аналізує стан ринку, визначає масштаби та методи проведення рекламних заходів, організовує рекламну кампанію. Оцінює результати її проведення, коригує план її реалізації. Організовує роботу рекламних агентів, контролює якість макетів та текстів. Проводить аналіз ринку можливих партнерів на основі їхньої цінової політики, укладає Договори, відстежує виконання договірних обов’язків.

Менеджер з розвитку. Реалізує проекти із запуску нової продукції, враховуючи напрямки діяльності фірми.

Менеджер митної справи. Проводить підготовку експортно-імпортних контрактів. Оформлює акредитиви відвантажених документів та рахунків, бере участь у виконанні митних процедур.

Менеджер персоналу. Окрім ведення всієї кадрової документації та знання КЗпП, має досвід проведення психологічних тренінгів, а також цінні зв’язки в агентствах із працевлаштування. Посадові обов’язки: відбір кандидатів на вакантні посади, питання прийому на роботу, звільнення та переводу співробітників, розробка посадових інструкцій, організація системи оплати та матеріальних заохочень, проведення атестації співробітників, діловодство, охорона праці.

Менеджер з туризму. Працює з туристичними фірмами або безпосередньо з клієнтами. Шукає клієнтів, інформує їх, для представників туристичних фірм організовує ознайомлювальні тури, тренінги та семінари. Розробляє маршрути, дбає про оформлення документів. Контролює роботу агентів. Складає банк даних постійних клієнтів.

Міліціонер. Здійснює охорону правопорядку, законних прав та інтересів громадян, підприємств, установ. Веде боротьбу зі злочинністю та іншими антигромадськими вчинками.

Мистецтвознавець. Професійна діяльність мистецтвознавця включає: науково-дослідну роботу (вивчення природи і сутності мистецтва, художнього образу, художнього методу; поняття про стиль, творчий процес і його особливості; вивчення видів, жанрів мистецтва, вивчення техніки і технології мистецтва (наприклад, матеріалу) і їхнє значення у втіленні художнього задуму та ін.; періодизацію мистецтва, вивчення еволюції певного жанру, виду або творчості окремого художника і т.п.); художню критику (аналіз і оцінку явищ сучасного художнього життя загалом або окремих напрямків, видів, жанрів, окремих художніх творів); викладання, просвітницьку і видавничу діяльність.

Модель. Це популярна серед молоді професія, яка має низку особливостей. Важливі природні зовнішні дані молодої людини, одержання фахової освіти не є обов’язковим, початок професійної діяльності припадає на підлітковий (чи навіть дитячий) вік, пік кар’єри настає в 20—25 років, кар’єра закінчується до 30 років. Професія моделі багато в чому подібна до професії актора.

Робота полягає у показі одягу на технічних, художніх нарадах, показах, лекціях, виставках, позування для фото- та відеозйомок.

Модель повинна знати правила і специфіку демонстрування одягу залежно від його виду, характеру, стилю; особливості демонстрування на зйомках у студії і на показах історії костюму, напрямки моди; володіти основами акторської майстерності. .

Модельєр. Модельєр розробляє нові види одягу з урахуванням споживчого попиту і можливостей виробництва, створює колекції одягу для показу в різних модних шоу.

У коло занять модельєра входить створення нової концепції одягу у вигляді ескізів, пошук конструкторського вирішення задуманої моделі, розробка зразків нових моделей, підготовка зразків для промислового виробництва, організація показів моделей одягу.

Професійна спрямованість — художній образ (сполучення артистичного і реалістичного професійних типів).

Топ-менеджер. Займається стратегічним плануванням (аналізує перспективи розвитку фірми, виділяє найоптимальніші і найприбутковіші напрямки діяльності), координує роботу менеджерів з розвитку.

Менчандайзер. Спеціаліст з найбільш ефективного розміщення товарів та торгового обладнання у приміщенні. Аналізує динаміку продажів, дає рекомендації з рекламного оформлення приміщень, дизайну інтер’єру, закупівлі торгівельного обладнання.

Метеоролог. Збирає та систематизує відомості про атмосферні процеси, аналізує отриману інформацію. Готує прогнози на довгий та короткий терміни.

Митний декларант. Складає митну декларацію (документ, який надає митниця при перетині кордону цінностей або товарів із зазначенням їхньої назви, кількості, ціни тощо). Бере участь у проведенні митної діяльності.

Мікробіолог. Вивчає мікроорганізми, які викликають у людей і тварин різні захворювання.

Музикант. Професійний музикант-піаніст (спеціальність — фортепіано) може мати кваліфікацію: концертмейстера, соліста, а також викладача.

Муляр. Робітник, який бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових та інших споруд з природних і штучних будівельних матеріалів. Муляр робить кладку стін, фундаменту, арок, колон, бере участь в установці віконних і дверних коробок, робить конопатку і заливає шви у збірних залізобетонних-конструкціях.

Настроювач піаніно і роялів. Послуги фахівця-настроювача музичних інструментів потрібні в кожному домі, школі, клубі, музеї, не кажучи вже про музичні освітні установи, театри і концертні зали. Фахівець настроює піаніно і роялі на стандартну висоту тону за камертоном, виявляє й усуває дефекти, що впливають на правильність настроювання. Він перевіряє звучання інструменту за допомогою музичних інтервалів і після програвання музичних творів. У цій професії поєднуються фізичні зусилля з великим інтелектуальним навантаженням. Мета настроювання — привести інструмент в оптимальний стан (якість звучання, механіка).

Настроювач ремонтує інструмент, усуває розхитаність клавіатури, регулює педалі, замінює струни, переклеює і замінює пошкоджені деталі. Настроювач піаніно і роялів має знати основи музичної грамоти, методи настроювання піаніно і роялів, принципи взаємодії вузлів піаніно і роялів, правила виконання монтажних і регулювальних робіт в окремих вузлах і деталях.

Океанолог. Бере участь у дослідженнях різноманітних явищ та процесів, що відбуваються у Світовому океані (хімічних, біологічних, фізичних та ін.). Більша частина дослідів проводиться зі спеціально обладнаних кораблів, підводних човнів, батискафів та інших технічних пристроїв.

Оператор автоматизованих ліній. На виробництві виконання більшості трудових операцій автоматизоване. Таким чином, оператор може стежити за кількома автоматизованими лініями. Він може керувати ними за допомогою спеціальних важелів, тумблерів і кнопок, впливати на виробничий процес. Оператор контролює роботу лінії, звіряючи показники датчиків із чинними стандартами, приймає готову продукцію.

Оператор ПК. Оператор ПК, використовуючи спеціальні програми, вносить у базу даних персонального комп’ютера певну інформацію. Інформація може подаватися письмова чи усна, у вигляді тексту чи окремих повідомлень. Головна вимога до оператора ПК — володіння сліпим десятипальцевим методом набору, а також висока швидкість набору і знайомство з основними комп’ютерними програмами.

Оператор поштового зв’язку. Оператор приймає, обробляє, відправляє листи, а також видає бандеролі, посилки, гроші за переказами, телеграми, виплачує пенсії і матеріальну допомогу, приймає передплату на періодичну пресу. Сортує поштові відправлення і періодичну пресу, організовує роботу листонош. Контролює абонентські шафи і поштові скриньки.

Операціоніст банку. Спеціаліст з фінансових (кредитних) операцій на рахунках з різними видами платежів.

Офіс-менеджер. Організовує роботу офісу, приймає відвідувачів, керує працею персоналу офісу, виконує адміністративні та господарські функції.

Офіціант. Офіціант — працівник ресторану, кафе, бару, їдальні, підприємства харчування в туристичних комплексах, готелях і на транспорті, — подає страви відвідувачам.

В обов’язки офіціанта входить сервірування столу, зустріч відвідувачів, у разі потреби надає поради у виборі блюд, одержує замовлення, передає замовлення в гарячий і холодний цехи кухні, пробиває чеки на касовому апараті, обслуговує відвідувачів, розраховується з ними, збирає використаний посуд.

Охоронець (приватний). Охороняє об’єкти або осіб на договірній основі. Має ліцензію на приватну охоронну діяльність.

Оцінювач нерухомості. Проводить оцінку об’єктів власності для купівлі-продажу квартир, дач, земельних ділянок, страхування майна, отримання кредиту, оплати податків. Оцінює та переоцінює нерухомість, машини, робить переоцінку основних фондів підприємств. Проводить експертизу, складає висновок.

Педагог-хореограф. Педагог-хореограф працює в танцювальних колективах різних жанрів — ансамблях народного танцю, студіях бальних танців, народних театрах балету, студіях естрадних танців, класичної хореографії і т.д.

Поєднує у своїй роботі функції педагога, балетмейстера і репетитора. Проводить заняття, навчає учасників основ хореографії, підвищує рівень їхніх знань, показує рухи, сприяє нарощуванню техніки й умінь. Займається постановкою танцю — створює художній задум, композицію і малюнок, підбирає музику і костюми. Відпрацьовує елементи танцю, комбінації рухів, виражальні засоби, виконавську майстерність учасників. Забезпечує виступ колективу на концертах, оглядах, фестивалях.

Сполучає творчу художню роботу з виховною, що впливає на загальний розвиток учасників колективу.

Перекладач. Перекладає наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну й іншу спеціальну літературу, а також технічну і супровідну документацію, матеріали конференцій і семінарів. Здійснює усні і письмові переклади, редагує їх, забезпечуючи дотримання вимог до наукових і технічних термінів і визначень, також готує реферати і тематичні огляди закордонних матеріалів.

Перукар. Робить зачіску і укладає волосся відповідно до тенденцій моди, особливостей обличчя і волосся в дорослих і дітей. Робить обробку волосся спеціальними препаратами, завиває, знебарвлює, фарбує його.

У роботу перукаря входить використання художніх засобів для моделювання зачісок і застосування спеціальних перукарських прийомів для корекції зовнішності людини.

Перукар має знати склад і властивості шкіри голови і волосся, напрямки моди, рецепти і процес готування барвних і хімічних сумішей і їхній вплив на шкіру і волосся; він повинен дотримуватись правил санітарії і гігієни; правил обслуговування і знати способи надання першої медичної допомоги. Професійний перукар володіє технологією моделювання зачісок і макіяжу, вміє виготовляти перукарські вироби (перуки, шиньйони).

Податковий інспектор. Здійснює контроль за своєчасним надходженням податкових та інших платежів у бюджет відповідно до податкового законодавства. Перевіряє грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси і декларації. Аналізує й узагальнює результати перевірок. Застосовує фінансові санкції й адміністративні штрафи до порушників податкових законів. Роз’яснює платникам податків нормативні акти, надає допомогу порадами і консультаціями.

Прес-секретар. Забезпечує ефективність роботи керівника, своєчасно подає йому інформацію ділового характеру, готує документацію, формує громадську думку, інформує про цілі, завдання та плани організації.

Програміст. Програміст за допомогою засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення розробляє технологію обробки інформації. Визначає обсяг і структуру інформації, схеми її введення й обробки і здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних. З’ясовує можливість використання готових програмних продуктів і здійснює їхній супровід. Розробляє інструкції роботи з комп’ютерними програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

Продавець-консультант. Продавець-консультант — посередник між виробниками різних видів товарів і населенням. Розповідає покупцям про асортимент, докладно роз’яснює характеристики, параметри, властивості товару, пояснює способи використання, зберігання. Консультує з питань переваги різних моделей, допомагає у виборі, пропонує взаємозамінний товар. Підраховує загальну вартість покупки, перевіряє реквізити чеку, оформляє гарантійні паспорти на товари, перевіряє комплектність, наявність пломб, упаковує товар, видає покупку. Стежить за потоком покупців у торговому залі.

Психолог-консультант. Психолог-консультант працює з клієнтами з питань вибору професії, планування кар’єри, навчання і виховання дітей, особистісного зростання, вирішення сімейних проблем тощо. У сфері організаційного консультування надає послуги фірмам, державним службам і організаціям з питань підбору і розміщення кадрів, взаємин у колективі, створення сприятливого психологічного клімату.

Психолог-консультант вислуховує клієнта, збирає докладну інформацію про кожен індивідуальний випадок, встановлює з клієнтом довірчі відносини, що допомагають подальшій роботі.

Проводить необхідну діагностику. Аналізує отримані дані і викладену ситуацію. Прогнозує розвиток ситуації за різних умов. Дає рекомендації на підставі даних, отриманих у процесі роботи.

Птахівник. Займається розведенням птиці, виводить нові та вдосконалює існуючі породи, розробляє технологію виробництва яєць і м’яса птиці.

Рекрутер. Знаходить роботодавців, які мають вакансії та зацікавлені у підборі персоналу, укладає договори. Проводить пошук та відбір можливих кандидатів на вільні робочі місця. Формує банк даних осіб, які шукають роботу.

Реставратор. Під реставрацією в мистецтві й архітектурі розуміють відбудову зруйнованих, ушкоджених пам’яток історії і культури з метою збереження історичного та культурного спадку.

Художник-реставратор виконує роботи з реставрації і консервації предметів мистецтва, що мають художню й історичну цінність. У роботі реставратора можна виділити кілька етапів:

• досконале всебічне дослідження об’єкта реставрації (огляд, опис), історико-архівні дослідження, у процесі яких з’ясовується його первинний зовнішній вигляд, проводяться хімічні, фізичні, біологічні дослідження, встановлення причин і характеру руйнувань;

• розробка методики і проведення реставрації, добір необхідних матеріалів;

• документація ходу реставраційних робіт (щоденники, фото- та відеозйомки).

У ході реставрації творів образотворчого мистецтва відновлюють втрачену міцність об’єкта, виправляють деформовані частини основи, фундаменту, оформлення.

Ріелтер. Спеціаліст з оренди, купівлі, продажу нерухомості.

Рибовод. Працює в галузі рибної промисловості, ловить рибу, морепродукти, розробляє методи розведення і вирощування промислових видів риб.

Садівник-декоратор. Вирощує рослини для оформлення садів, парків, виставок, вітрин, житлових та службових приміщень. Складає композиції з живих та засушених рослин.

Селекціонер. Займається виведенням сортів і гібридів сільськогосподарських культур та порід тварин для зміни їхніх спадкових якостей в потрібному для людини напрямі.

Секретар-референт. Секретар-референт — працівник, який веде документацію і справи окремої особи чи установи, консультант із визначених питань. Виконує технічні функції й організаційну роботу на доручення керівника. Секретар-референт встановлює зв’язки керівника зі співробітниками, передає завдання за призначенням, стежить за їхнім виконанням. Бере участь у підготовці й обслуговуванні різних нарад, засідань, конференцій. Організує і регулює прийом відвідувачів. Веде телефонні переговори. Працює з документацією — аналізує листи і документи, систематизує їх за ступенем важливості. Складає проекти наказів, відповіді на листи і запити. Стенографує засідання, веде протоколи, картотеку адрес організацій і осіб, з якими ведеться листування чи переговори. Активно використовує у своїй роботі технічні засоби: комп’ютер, оргтехніку, засоби зв’язку, аудіозаписи і т.д.

Скляр. Скляр має справу з особливим матеріалом — склом. Робота скляра полягає в тому, щоб вирізати з аркушів скла певні форми і розміри. Основними виробничими операціями є: розкрій, різання скла і встановлення готового предмета.

Слюсар. Праця слюсаря необхідна на всіх етапах створення, експлуатації та ремонту різної техніки. Слюсарі задіяні при виробництві як технічних гігантів, так і мініатюрної техніки, а також при будівництві приміщень, виробничих майданчиків, при створенні спеціальних інструментів для виробництва.

Слюсар-інструментальник. Робота пов’язана з виготовленням та ремонтом інструментів. Виготовлення інструменту проходить декілька етапів. По-перше — вичитка креслення, потілі — розмітка. Необхідно перенести основні елементи креслення на заготовку. Також слюсар-інструментальник може збирати вироби з деталей, що виготовлені на токарних та фрезерувальних верстатах.

Слюсар-механік. Здійснює складання машин та механізмів з деталей, зроблених в інших цехах підприємства або на інших підприємствах. Аби зібрати готовий механізм, треба спочатку продивитись креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі вузли, відрегулювати їх, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей та вузлів, і, нарешті, випробувати складений виріб. З’єднання деталей у вузли і далі в конструкції відбувається через запресування, спаювання, зварювання, а також за допомогою болтів, шпонок, різьби та інших засобів кріплення залежно від механізму. На більшості підприємств значна частина робіт здійснюється автоматично. Слюсарі вищого розряду роблять статистичне та динамічне регулювання складних деталей та вузлів, виконують розрахунок зубчатих зчеплень, виявляють та запобігають дефектам складання, беруть участь у підготовці паспорта на вироби, що складаються та випробовуються.

Слюсар-монтажник. Слюсар-монтажник займається складанням та монтажем механізмів. Предмет його праці — це складання двигунів, механізмів, обладнання, того, що дає життя майбутньому виробу чи об’єкту. Ці спеціалісти займаються складанням техніки за кресленням, підганяють стики, перевіряють надійність іфішншіш. Тика праця вимагає від працівника фізичної сили, спритності, чітких робочих рухів, вміння мислити, вчасно приймати рішення, знати правила безпеки.

Слюсар-ремонтник, спеціаліст із ремонту техніки. Займається обслуговуванням на виробництві та в побуті. Предметом його праці можуть бути різні об’єкти, тому спеціалісти з ремонту мають вузьку спеціалізацію. Для ремонту системи робітник в першу чергу знайомиться з технічним паспортом або кресленням апаратури, потім робить технічну діагностику механізмів, при потребі розбираючи апарат, складає план роботи. При цьому він використовує різні інструменти та прилади для проведення вимірів та діагностики. У процесі складання обладнання або техніки слюсар-ремонтник підганяє деталі, регулює та налагоджує роботу механізмів, готує їх до роботи.

Соціальний педагог. Соціальний педагог працює з дітьми і підлітками з неповних, кризових родин, з дітьми з порушеннями в поведінці, з бездоглядними дітьми.

Робота соціального педагога покликана сприяти адаптації і повноцінному розвитку дітей групи ризику, спрямована на попередження протиправної й антисуспільної поведінки.

Соціальний педагог повинен добре розбиратися в питаннях навчання, виховання і розвитку, добре знати спеціальну психологію, дефектологію і реабілітацію, правовий захист, етику, орієнтуватися в соціально-економічних питаннях, знати нормативно-законодавчі документи.

Соціальний працівник. Фахівець із соціальної роботи організує матеріально-побутову допомогу і надає морально-правову підтримку громадянам, які їх потребують: інвалідам, самотнім старим людям, самотнім матерям, багатодітним родинам, Дітям-сиротам, біженцям, а також потерпілим у результаті природних, екологічних, техногенних чи інших катастроф.

Соціальний працівник виявляє коло нужденних осіб, визначає характер і обсяг необхідної допомоги, координує зусилля різних державних і суспільних структур, розробляє програму реабілітаційних заходів, домагається прийняття рішень, що відповідають закону, в офіційних інстанціях, консультує з питань соціального захисту. Прагне максимально наблизити спосіб життя своїх підопічних до звичайних умов і норм. З цією метою приділяє особливу увагу з’ясуванню можливостей людини в посильній праці.

Соціолог. Проводить дослідження для створення сприятливих соціально-психологічних умов розвитку підприємства. Надає рекомендації з поліпшення умов праці, стимулювання робітників. Разом з психологом вивчає проблеми соціального характеру і пропонує методи їхнього вирішення.

Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю. Організовує громадську думку, аналізує співвідношення діяльності особи чи організації з громадськими інтересами, розробляє та реалізує програми найбільшого сприяння громадській думці, бере участь в організації виставок та презентацій, працює у тісному контакті з прес-секретарем.

Столяр. Багатопрофільна професія. Столяр виготовляє меблі (м’які, корпусні, офісні), бере участь у будівництві: виготовленні і монтажі дверей і вікон, вбудовуваних меблів, монтажі перегородок, врізанні замків, ручок, облицюванні стін дерев’яними панелями, а також виготовленні будь-яких виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів тощо.

Страховий консультант. Страховий консультант працює у складі страхових компаній. Володіє інформацією з усіх видів страхування — страхування життя, здоров’я, майна, нерухомості, різних видів діяльності і т.д. Знає всі страхові продукти. Консультує клієнтів, знайомить їх з умовами і правилами страхування. Веде переговори з керівниками підприємств і організацій. Обслуговує найбільші промислові і комерційні організації. Формує попит на страхові послуги у зв’язку зі зростанням ризику в сучасних умовах. Укладає договори. Оцінює заподіяний збиток з урахуванням критеріїв і ступеня ризику.

Стюардеса. Працівниця повітряного або морського флоту, яка обслуговує пасажирів літака або пароплаву.

Тесля. Предметом праці теслі є деревина як будівельний матеріал. Вони зводять різні дерев’яні конструкції, поширені в сільському господарстві, задіяні в будівництві міських споруд і заміських будинків. Теслі виготовляють усі елементи дерев’яної конструкції і складають її, а також беруть участь у будівництві дерев’яних об’єктів у сільській місцевості. Для створення конструкції теслі необхідно вміти читати креслення і планувати етапи роботи. На всіх етапах роботи проводяться контрольні виміри. Обов’язки теслі можуть включати як весь виробничий процес, так і якісь конкретні операції залежно від видів виробництва.

Технік. Технік — спеціаліст середньої ланки. Він займає позицію між робітником та інженером. Робота техніка полягає у плануванні, керівництві та контролі за діяльністю робітників. Технік визначає технології робіт, контролює якість та точність експлуатації устаткування, дає дозвіл до використання тих чи інших матеріалів. Також він веде документацію та звітність. Спеціалісти цієї ланки, як правило, мають середню спеціальну освіту.

Технік з проектування та експлуатації електричного та електромеханічного устаткування. Здійснює контроль поточного стану та ремонт систем електропостачання. Виконує нескладні електричні та механічні розрахунки покажчиків електричних мереж, вимірювання на пристроях електропостачання, контроль за їхньою роботою, визначає зношування приладів енергозабезпечення. Визначає склад та обсяг ремонтних робіт, складає описи ремонту. Розраховує потреби в запасних частинах, вузлах, керує проведенням ремонтних, експлуатаційних та монтажних робіт. Під керівництвом інженера проектує окремі ділянки та системи енергозабезпечення.

Технік-спеціаліст із систем сантехнічного обладнання. Проводить вибір ефективних засобів Монтажу внутрішнього санітарно-технічного, опалювально-вентиляційного, газового устаткування і систем кондиціонування повітря в житлових, громадських і промислових будівлях, а також стежить за трубопроводами для зовнішніх мереж тепло-, газо-, водопостачання та каналізації. Здійснює заходи із запобігання виробничого браку і передчасного ушкодження систем, а також стежить за якістю виконаних робіт. Керує окремими ділянками монтажних робіт.

Технік-товарознавець. Здійснює постійне постачання підприємств і організацій сировиною, обладнанням, запасними частинами, комплектуючими. Веде їх облік, визначає можливість заміни одних матеріалів іншими. Розраховує потребу в матеріалах, обладнанні та приладах за обсягами виробництва і термінами виконання виробничих робіт, замовляє та контролює отримання, від стежу є витрати матеріалів та коригує плани замовлень. Веде документацію по замовленнях, прийому, витратах матеріалів, дбає про техніку безпеки.

Технолог харчової промисловості. Основні галузі харчової промисловості:

• хлібопекарське виробництво;

• виробництво молочних продуктів;

• виробництво м’ясних продуктів;

• вироби з риби та морепродуктів;

• виробництво цукру та кондвироби;

• консервування овочів та плодів;

• броварство та виноробство;

• мікробіологічне виробництво.

Контролює дотримання послідовності та якості операцій, які супроводжують процес приготування продуктів.

Токар. Токар обробляє обертову деталь нерухомим інструментом. Існує кілька типів токарських верстатів: токарно-гвинторізні, токарно-поздовжні й інші.

Топограф. Здійснює топографічне знімання місцевості й розробляє способи зображення цієї поверхні на площині шляхом створення топографічних карт або планів.

Торговий представник. Торговий представник є посередником між виробником, оптовим постачальником і торговою мережею, він знайомить торгові організації д споживачів з товаром своєї фірми. Він надає опис, докладно пояснює властивості, демонструє способи застосування продукту, надає зразки фото- і відео-зображення товарів.

Також фахівець налагоджує стійкі зв’язки виробника з торговою мережею, укладає договори на оптове постачання, просуває товар на ринку, сприяє збільшенню обсягів продажу. Активно використовує в роботі технічні засоби і засоби зв’язку.

Фармацевт. Реалізує населенню за рецептом і без нього ліки, предмети санітарії, гігієни, догляду за хворими й інші товари аптечного асортименту. Повинен знати правила зберігання і продажу отруйних, наркотичних і психотропних речовин. Готує за рецептами лікарів порошки, мазі, пігулки, краплі, при виготовленні ліків перевіряє сумісність інгредієнтів і правильність дозування.

Фахівець із соціально-культурної роботи. Фахівець із соціально-культурної роботи забезпечує організацію і проведення культосвітньої, спортивно-оздоровчої і розважальної роботи серед дітей, юнацтва і дорослих. Його діяльність спрямована на задоволення духовних потреб населення у сфері дозвілля. Фахівець із соціально-культурної роботи розробляє, готує і проводить масові заходи; організує і координує роботу колективів, переглядає виступи; виконує адміністративно-господарську роботу, пов’язаний з матеріальним забезпеченням; бере участь у розробці культурних проектів, програм, сценаріїв свят і масових заходів.

Фельдшер. Фельдшер — медичний працівник із середньою медичною освітою. Надає першу термінову і невідкладну медичну допомогу хворим і потерпілим, працюючи у складі бригади «швидкої допомоги»; є помічником лікаря і працює під його наглядом у лікувально-профілактичних установах; самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу і допомогу вдома, виконуючи іноді функції лікаря у медичних пунктах сільської місцевості.

Проводить заходи з профілактики і зниження захворюваності, з раннього виявлення захворювань. Надає допомогу при пологах. Виконує лікарські призначення. Керує діями молодшого медичного персоналу.

Фермер. Виробляє сільськогосподарські продукти (рослинні і тваринні)

Фізіолог вищої нервової діяльності. Досліджує фізіологічні методи поведінки у людей і тварин та участь мозку в керуванні поведінкою.

Фізик. Досліджує наше середовище, а саме — фізичні тіла і фізичні явища. Суть роботи фізика — перевірка логічних висновків експериментом. Ідеї перевіряються, експериментальні результати підказують нові ідеї. У рамках цієї професії існує багато відгалуджень, наприклад, за об’єктами дослідження виділяють космічну фізику і фізику мікросвіту, механіку і термодинаміку, оптику й електроніку тощо. У використовуваних методах дослідження виділяється експериментальна і теоретична фізика. Фізик-експериментатор не тільки спостерігає реальні природні явища, але і сам модулює їх, проводить спеціальні експерименти для з’ясування!того чи іншого наукового факту, тієї чи іншої сторони фізичного явища. Фізик-теоретик використовує математичні методи для формулювання загальних фізичних принципів і понять. Він проводить свою роботу за трьома основними напрямками: одержання кількісних співвідношень між величинами, обговорення і теоретичний розрахунок фізичних експериментів, створення адекватних методів математичного опису природи.

Фотограф. Фотографія — процес одержання зображення на чутливому матеріалі під впливом різних форм випромінювання. Фотограф робить фотозйомку різних об’єктів (людей, будинків, природи тощо) у стаціонарних і виїздних умовах на чорно-білій або кольоровій плівці. Він виявляє, фіксує, промиває, сушить негативи, ретушує, друкує знімки. Фотографія надає широкі можливості для творчості.

Фотограф володіє технікою зйомки, знає види і способи освітлення, характеристики фотокамер, оптики, додаткових пристроїв, рецептури і технології готування розчинів для обробки фотоматеріалів; технологію друкування фотографій.

Фрезерувальник. У завдання фрезерувальника входить виготовлення деталей або виробів за кресленням з урахуванням оптимальної технології та послідовності виготовлення, особливостей матеріалу та технічних,можливостей верстату. Фрезерувальник може вести обробку металу на горизонтально-, вертикально-, та універсальнофрезерних верстатах. Він виконує операції, які запропоновані технологічною документацією і враховують розміри деталей та необхідні інструменти: фрези, вимірювальні прилади, планує виконання операцій, готує інструменти та матеріал. Коли роботу закінчено, фрезерувальник проводить виміри.

Хімік-технолог. Розробляє нові й удосконалює чинні технологічні правила виробництва продукції. Результатом діяльності технолога є економічно і технічно доступний проект одержання в промислових масштабах необхідного продукту або предмета. У проекті розраховується витрата сировини, матеріалів і енергії, враховується якість і кількість відходів, а також способи утилізації. Крім цього, технолог може здійснювати контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на виробництві.

Художник-графік. Графіка — один з видів образотворчої діяльності, заснований на мистецтві малюнка і включає власне малюнок, а також гравюру, літографію та ін. Від інших видів образотворчого мистецтва її відрізняють особливі художні прийоми. Твори графіки більш лаконічні, умовні у використанні художніх засобів. Мистецтво графіки порівнюють з поезією, її вирізняє здатність швидко відгукуватися на актуальні події в суспільстві. За техніками виконання розрізняють малюнок і друковану графіку. За призначенням графіка поділяється на книжкову і станкову.

Художник-оформлювач. Художник-оформлювач має знати основи живопису і малюнка, техніку виконання малюнка; також дотримуватися вимог до поверхонь, які фарбуються; знати прийоми виконання шрифтових робіт і види шрифтів.

Художник-оформлювач виконує шрифтові роботи, використовуючи різні технології, розпис, графічні роботи середньої складності.

Ювелір. Виготовляє художні вироби (прикраси, предмети побуту, культу, зброю) переважно з коштовних металів, а також з деяких кольорових металів у поєднанні з коштовними та напівкоштовними каменями (бурштином, перламутром), користуючись малюнками, кресленням і моделями художника. Для досягнення естетичної цінності, художньої виразності виробу ювелір використовує в роботі різні технічні прийоми. Серед них кування, лиття, художнє карбування, тиснення, різьблення, гравірування, інкрустація, витравлювання, полірування. Використовуються також механічні прийоми — штампування, вальцювання та ін.

Ювелір має знати технічні і художні вимоги до виробів, властивості коштовних і напівкоштовних металів та їхніх сплавів, а також обробку коштовного каміння (бурштину, перламутру тощо), що використовуються при виготовленні ювелірних виробів; володіти правилами читання креслень, різними способами виготовлення заготовок і деталей зі зливків, видами орнаментів. Він повинен уміти самостійно виготовити ювелірний інструмент.

Юрист. Надає юридичну допомогу населенню й організаціям, дає кваліфіковані юридичні консультації, складає й оформляє юридичні документи. Вживає заходів для припинення порушень законних прав і законних інтересів громадян і організацій. Розкриває і встановлює факти правопорушень, визначає ступінь відповідальності і покарання винних. Інтенсивність і характер спілкування юриста залежать від конкретного місця роботи. Юрист може працювати в органах юстиції, в судах, прокуратурі, в органах внутрішніх справ слідчим, суддею, прокурором, адвокатом; на підприємствах і організаціях — юрисконсультом.

завантаження...
WordPress: 23.09MB | MySQL:26 | 0,326sec