Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з творчим завданням (введенням елементів роздуму)

Тема. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з творчим завданням (введенням елементів роздуму)

Мета: на основі здобутих учнями текстологічних знань формувати такі текстотворчі вміння, як визначення теми й головної думки відтворюваного тексту, колек­тивного складання його плану, самостійного добору адекватних змістові виражальних засобів мови, реалі­зації задуму (відтворення вихідного тексту-зразка), а також прогнозувати й складати кінцівку-роздум з оцінкою поведінки людини; сприяти збагаченню словникового запасу учнів, удосконаленню грама­тичного ладу їх мовлення, удосконалення культури писемного мовлення.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Повідомлення мети і завдань урок.

Підготовка до роботи над переказом.

Читання тексту вчителем.

ЛИПОВА ПАСКА

Було двоє братів, один бідний, а другий багатий. Багач не мав дітей, а бідняк мав діти. Наближались Великодні свята. Пішов бідний до багатого просити пшениці на борошно, щоб спекти паски. Той не дав. Вернувся бідний додому й журиться. Дружина йому каже: «Ви­теши паску з липи!» Так він і зробив.

Багачева жінка цілий тиждень паски пекла, та була вона до цього діла незугарна. Тому паски не вдалися. Прийшов багатий до бідного. Як побачив струнку й рівненьку паску з липи, узяли його завидки. Просить брата з ним помінятися. За одну гарну паску дві печі жінчиних пасок дати обіцяє. Так багачеві гостей здивувати хочеться! Згодився бідний брат на обмін.

Настали свята. Посвятив багач липову паску і став гостей чекати. Посходилися гості, сіли за стіл. Багач паску вносить, хоче розкраяти й не може, бо паска дерев’яна! І пояснити гостям нічого не може…

(Нар.творч.)(140 слів)

 

Робота на основі тексту.

–   Поясніть значення слів Великдень, Пасха, паска; виразу дві печі пасок.

 • Визначте тему та головну думку тексту.
 • До якого стилю мовлення належить текст?

–   Доберіть синоніми до слів незугарний, розкраяти.

–   Складіть план.

Орієнтовний план.

 1. Було двоє братів.
 2. Не дав багатий бідному пшениці.
 3. Витесана з липи паска.
 4. Не вдалися паски багачевій жінці.
 5. Охопили багатого заздрощі.
 6. Брати помінялися пасками.
 7. І пояснити гостям не може!

Напишіть докладний переказ, доповнивши його кінцівкою-роздумом з аргументованою оцінкою поведінки обох персона­жів казки (або одного з братів).

 

Дайте відповіді на запитання:

 • Які риси характеру бідного брата розкриваються в казці?
 • Про яку рису характеру говорить те, що він просив у багатого не милостині, а борошна саме на паску? (До ритуалу випікання паски православні ставляться з великою серйозністю. У день випікання не можна в когось щось просити чи позичати, тому по борошно бідняк прийшов заздалегідь. Паску садовлять у піч із спеціальною молитвою та примовлянням: «Христос вос­крес!» Не останнім для батьків є те, що діти ростимуть здоро­вими й пишними, як випечена паска. Тому навіть за найгірших злиднів не можна залишатися без паски в хаті.)
 • Про яку рису характеру бідного брата свідчить те, що він погодився витесати липову паску?
 • Чому згодився помінятися з братом пасками і не сказав, що його паска — дерев’яна?
 • Чи лише з позитивного боку показаний бідний брат? Наскіль­ки логічною є його поведінка?
 • Які риси характеру багатого брата висвітлила казка?
 • В якому його вчинку виявилася байдужість, а може, й жор­стокість до рідні?
 • Яким біблійним заповітом знехтував багатій? (За Біблією, щоб одержати вічне життя, людина має любити ближнього, як саму себе. Так говорить Христос, повторюючи одну з викладених у Ветхому завіті Божих заповідей. Необхідність любити ближнього якнайвиразніше уособлена у Великодніх ритуалах: глибокий зміст має обряд христосування після Великодньої Божої служби. Багатій порушив біблійну за­повідь, не надавши допомоги бідному братові.)
 • В якому вчинку багатого брата виявились його заздрісність і марнославство?
 • Чому він не попросив когось спекти для себе путню паску, а вирішив мінятися?
 • Чого навчає казка на прикладі багатого брата?

 

Настанови вчителя щодо виконання творчого завдання. Усне виконання творчого завдання.

Повторне читання вчителем тексту (якщо в цьому є по­треба).

Самостійна робота учнів над переказом на чернетках.

Підведення підсумків уроку.

Домашнє завдання.

Закінчити, відредагувати, перевірити чорновий варіант пере­казу, переписати переказ до зошитів.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,319sec