Добування та застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх вплив на довкілля

Тема уроку: Добування та застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх вплив на довкілля.

Цілі уроку:  ознайомити учнів з основними способами одержання бензену; показати де застосовують бензен та його похідні; з’ясувати позитивні і негативні сторони застосування хімічних засобів захисту рослин, розкрити їх вплив на екологічний стан біоценозів.

Обладнання й матеріали: зразки пестицидів.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Перевірка письмового домашнього завдання

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Оперативно, за 3-4 хв, дати відповідь (під літерою В) на питання, що розміщені під літерами А і Б.

 

А      Речовину, що має структурну формулу

СН3

 

 

 

СН3     називають…

 

 

2. Толуен окислюється розчином калій перманганату до…

3. Бензен вступає в реакцію заміщення з бромом за наявності…

4. Тротил—це…

5. атоми Карбону в молекулі бензину знаходяться в стані… гібридизації.

6. В результаті дегідрогенізації метил циклогексану утворюється…

7. Речовина , що має структурну формулу

 

 

СН3 називають…

 

 

8. С6Н5—С3Н7 – це…

9. Ізомером пропілбензену є…

10. Атоми Карбону в молекулі етилбензену знаходяться в стані… гібридизації.

 

 

Б

1. Радикал феніл—це…

2. Речовина , що має структурну формулу

 

 

СН=СН2,  називають…

 

 

 

 

 

3. Бензен можна синтезувати в одну стадію з …

4. Речовина, яку називають о-ксилолом, — це…

5. У результаті гідрування бензину утворюється…

6. Водовіднімаючою речовиною в процесі нітрування бензину служить…

7. Назвіть речовину, формула якої—С7Н8.

8. У результаті ароматизації н-октану найбільш ймовірно, що утрориться…, однак може утворитися…

9. Назвіть речовину за формулою

 

СН3

 

 

 

 

 

 

С3Н7

 

 

10. Бензен унаслідок взаємодії з хлором на світлі утворює…

 

В

А. Стирол.

Б. 1,2 – диметилбензен.

В. Толуен.

Г. Етилен.

Д. Вінілбензен.

Е. Етилметилбензен.

Ж. Хлоробензен.

З. sp2.

И. Сульфатна кислота.

К. Гексахлорциклогексан

Л. FeBr3.

М. 2, 4, 6 – тринітротолуен.

Н.  sp2 і  sp3.

О. Етилбензен.

П. sp і sp2.

Р. н- гексан.

С. Циклогексан.

Т. С6Н5—.

У. 1, 3 – диметилбензен.

Ф. Бензойна кислота.

Х. Пропілбензен

Ц. Ацетилен.

Ч. о – диметилбензен.

Ш. м – диметилбензен.

Щ. 1 – метил – 3 – пропілбензен.

Ю. С6Н8.

Я. Бутилбензен.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

 

Спробуємо написати рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

 

СаСО3               СаО           СаС2           С2Н2                     С6Н6             Х (речовина, що бореться з довгоносиком)

 

Як бачимо, перші три реакції особливих труднощів не викликають. А от четверте рівняння схеми дає привід замислитися над тим, як одержують бензен, а також з’ясувати способи його використання в сільському господарстві.

 

V. Вивчення нового матеріалу

 

Розглянемо способи одержання бензену.

1)Циклічна тримеризація етину (реакція Зелінського—Казанського):

 

 

 

С, t0С

2Н2                                   

 

 

2) Дегідрування циклоалканів над нагрітою платиною:

 

 

Pt, 300 0C

+ 3 Н2

 

 

3)Одержання з алканів у процесі нагрівання:

Pt

С6Н14                                            + 4 Н2

 

 

З алканів з великою кількістю атомів С утворюються гомологи бензину.

 

4) У результаті взаємодії солей ароматичних кислот з лугом виділяються арени в газоподібному стані:

С6Н5СООН + 2NаОН = С6Н6 + Nа2СО3 + Н2О

Бензен має дуже важливе значення, оскільки це вихідна речовина для одержання великої кількості органічних сполук. Застосування бензену показує схема.

 

Для виробництва пахучих речовин

Для одержання аніліну

Як розчинник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однією з важливих галузей застосування бензену та його похідних є сільське господарство. Тут використовуються речовини, що захищають рослини від комах—шкідників, грибів—паразитів, бур’янів. Ці речовини називають пестицидами.

 

До хімічних засобів захисту рослин висуваються жорсткі умови щодо їх безпечності для навколишнього середовища. Ці сполуки мають легко розкладатися на нешкідливі речовини, щоб після закінчення терміну їхньої дії вони не забруднювали грунт і водойми  та не потрапляли в їжу. Використання органічних сполук у ролі пестицидів можливе лише з дозволу державних органів нагляду.

 

За останні роки інтенсивне й нераціональне використання різноманітних отрут призвело до порушення взаємозв’язків, що існують між організмами в природі, до забруднення навколишнього середовища.

 

У сучасному світі вчені прагнуть винайти універсальні отрутохімікати, які були б одночасно і селективними, щоб запобігти знищенню корисних комах. Зараз працівники сільського господарства поступово переходять на обмежену обробку полів, відмовляються від обприскування з літаків, усе ширше застосовуючи біологічні способи захисту культурних рослин.

 

VI. Закріплення й узагальнення знань

1.Закінчити рівняння реакцій. Яка з утворених сполук використовується в сільському господарстві?

 

 

 

t0, FeCl3

+ Сl2

 

 

 

світло

+ Сl2

 

 

 

2.Заповніть таблицю:

 

Речовина

Одержання

Застосування

Циклогексан

С6Н12

   
Нітробензен

С6Н52

   
Хлорбензен

С6Н5Сl

   
Гексахлорциклогексан С6Н6Сl6    
Гексахлорбензен

С6Сl6

   

 

VIІ. Підбиття підсумків і оголошення оцінок

 

VIІІ. Домашнє завдання

 

  • Прочитати параграф, відповісти на запитання, виконати вправи.
  • Творче завдання

Підготувати повідомлення на одну з тем:

 

«Позитивні сторони пестицидів. Пестициди в навколишньому середовищі».

 

«Дихлордифенілтрихлоретан (ДДТ). Інші пестициди».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (19) (24.9 KiB, Завантажень: 48)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (19) (1.9 MiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,945sec