ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПОРІВНЯННЯ, АНАЛОГОГІЯ)

На оволодіння ними методів пізнання, на формування особистості. Метод навч використ у взаємозв’язку. Х-ки основних методів навчання. Порівняння – мислене встановлення схожості або відмінності об’єктів вивчення. Принципи порівняння:

 • порівнювати можна лише ті об’єкти які мають певний зв’язок між собою
 • потрібно чітко виділити вл, за допомогою яких відбув порівняння
 • повинно бути повним доведеним до кінця.

  Н: В 9 кл перед формул арифметичної прогресії запропон 6 послід. 3 з яких арифметичні. У порівнянні учні повинні знайти спільні вл.

  Аналогія – це часткова схожість у певному розумінні між предметами або явищами. Перенесення інформації про ознаки і відношення з одного предмета на інший. На основі певної схожості між ними.

  Приклади: Вивчення геом прогресіїз курсу алгебри 9 кл учням пропонують кілька числових послідовностей серед яких є ариф прогресії. Вчитель пропонує порівняти ці почлідовності і виділити ті з них, які є ариф прогресіями, а які зконстуйовані за одним і тим же правилом. Учні бачат, що длятих послідовностей, які є ариф прогресією, характерно,що кожен наступний член крім першого = попередньому + якесь число.

  Частковим випадком порівняння є аналогія.

  Аналогія – це часткова схожість у певному розумінні між предметами або явищами. При аналогії відбувається перенесення інформації про ознаки і відношенняз одного об’єкта на інший на основі певного відношення між ними. Аналогія використ як при формуванні мат понять,довед теорем так і розв’язуваннязадач. Міркування зааналогією не строгі,вони не завжди приводять до правильних висновків. В процесі навчання аналогія відіграє двояку рольв одних випадках вона допомагає краще усвідомити програмний матеріал і міцніше запам’ятати, а інших випадках вона є причиною багатьох дуже пошир помилок, які негативно впливають на знання учнів. П-д: якщо розглядати розміщення двох сфер, вчитель порівнює цей матеріал з відомими вже учням взаємне розміщення двохфігур на площині,то це краще сприятиме засвоєнню матеріалу. Це позитивні сторони аналогії. Однак аналогія в багатьох випадках є причиною грубих мат помилок.

  П-д:

  За аналогією

  Вчителю потрібно передбачати виникнення цих помилок, наводити контрприклади, на яких перекон учнів в їх помилках.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,323sec