ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АНАЛІЗ, СИНТЕЗ)

Завдяки методу навч вчителі досягли значних результатів у розвитку мат мислення учнів. Метод навч – це спосіб передачі знань способом самопізнання, пізнавальної і практичної діяльності учнів направленні на засвоєння ними знань, умінь і навичок.

Аналіз – це розгляд дослідження об’єктів на складові елементи, сторони і моменти з метою вивчення останніх, а завдяки цьому всебічного пізнання самого об’єкта. У процесі аналізу ми виділяємо дослідження з неістотних зв’язків в яких воно дано.

Синтез – це протилежне аналізу, операція з’єднання елементів, сторін і моментів на основі встановлених істотних зв’язків і відношень між ними. Аналіз і синтез нерозривно пов’язані між собою. Без аналізу немає синтезу, а без стнтезу немає аналізу. Н: За допомогою аналізу складна задача розклад на ряд простих, а потім за допомогою синтезу відбувається з’єднання розв’язків цих простих задач в одне ціле. Аналіз і синтез обумовлюють одне одного і утворюють єдиний аналітико-синтетичний метод. В процесі навч мат-ки під аналізом розуміють прийом мислення при якому від наслідку приходять до причини, яка породила цей наслідок, а під синтезом – прийом мислення, при якому від причини переходять до наслідку , який породжується цією причиною. Педагоги розглядають аналіз і синтез, як методи вивчення навч матеріалу. Психологи аналіз і синтез розглядають як особливі форми процесу мислення.Суть аналітичного методу доведення полягає в тому, що вихідним пунктом, для обгрунтування необхідного твердження є саме це твердження, яке шляхом логічних обгрунт кроків зводиться до твердженняпро яке наперед відомо, що воно істинне. Суть синтетичного методу полягає в тому, що відшукуются такі істинні методи, які можна було шляхом логічних міркуваньперетвор в дане твердження. При синтетичному методі не пояснюється чому за вихідне береться те чи інше твердження, тому доведення цим методом здається учням штучно видуманим. Аналітичний метод більш природній, але він не завжди правильний. Н-д: д-ти, що 12=-12; Дов-ня: ; 144=144. Отже, 12 = -12. Ось чому при доведенні слід користуватися спочатку аналітичним, а потім синтетичним методом, тобто аналіт-синтетич методом. П-д на побудову: Побуд рівнобед трикутник за периметром а кутом при основі. 1.Аналіз.

Припустимо, що трикутник побудований

2. Синтез.

а) будуємо трикутник;

б) будуємо серединні перпендикуляри

в) з’єднуємо з точкою В.

Слід наголошувати, що аналіз – шлях до відкриття, а синтез – шлях до обгрунтування. Підкреслимо, що розглядувані нами методи в процесі вивч мат-ки зливаються воєдино, взаємодіючи один на одного взаємопроникаючі один в одного, а взаємний розгляд цих методів можливий з метою їх вивчення однак враховуючи вікові особливості учнів в одних класах переважають одні методи, в інших – інші. Так в 5-6 кл вивч мат-ки проводять переважно конкретно-індуктивним методом. Починаючи з 7 кл переважає абстрактно-дедуктивний метод.

завантаження...
WordPress: 22.86MB | MySQL:26 | 0,317sec