Діти «Групи ризику»

Психолого – педагогічна картка супроводу школяра

Загальні дані про особистість

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові______________________________________________
 2. Стать_______________________
 3. Вік (на час заповнення анкети) _______________________
 4. Стан здоров’я і фізичний розвиток (потрібне підкреслити): здоровий, фізично розвинений, часто хворіє, слабкий; чим хворів і як переносить захворювання_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Умови сімейного виховання: склад сім’ї, хто із членів сім’ї має найбільший вплив (позитивний і негативний), взаємовідносини з членами сім’ї__________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Скільки років навчається в даній школі, які значні зміни відбулися в процесі розвитку_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  Загальна характеристика особливостей навчальної діяльності

   

 1. Як навчається, які оцінки переважають_____________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. З яких предметів встигає краще, з яких гірше________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. До яких предметів виявляє більш високий рівень здібностей__________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________і навпаки, до яких – більш низький________________________________________________

 4. Заучує навчальний матеріал свідомо, логічно, чи переважно механічно «зазубрює»; або те й інше поєднується на високому рівні, чи те й інше чітко не проявляється__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 5. Чим переважно любить займатися після уроків______________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 

 

Загальна характеристика спрямованості особистості

 1. Соціальні потреби особистості (потрібне підкреслити):

  а) потреба у спілкуванні з однолітками, з дорослими, з учнями старших класів (проявляється чітко, систематично, в обмеженій мірі, не проявляється);

  б) потреба у нових враженнях, в нових знаннях;

  в) потреба в навчанні;

  г) потреба в інших видах діяльності

  2. Інтереси особистості (суспільні чи егоїстичні, широкі чи вузькі, стійкі чи нестійкі)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. Мотиви навчання (позитивний приклад; одержання знань; набуття знань для майбутньої справи; не засмучувати батьків; страх бути покараним; прагнення виділитись; здобути користь для себе; одержати моральне заохочення та ін.)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Положення особистості у класі

 2. Користується симпатіями учнів класу чи окремої його частини; симпатіями не користується (підкреслити).
 3. Чи має друзів у класі? _____________________________________________________
 4. Виконує у дружбі ведучу чи ведену роль?_____________________________________
 5. Чи має надійних друзів поза класом?_________________________________________
 6. Переважно ладить з учнями класу чи конфліктує?______________________________

Характерологічні особливості особистості

Риси характеру оцінюються за п’ятибальною системою. Бали відповідають таким рівням прояву даної риси:

«5» – риса проявляється характерно, чітко, виражено, постійно, типово для особистості;

«4» – частіше проявляється ніж не проявляється;

«3» – недостатньо точно виражена, як правило, не проявляється;

«2» – протилежна риса особистості проявляється частіше, виражена помітніше;

«1» – чітко виражена протилежна сторона, вона проявляється типово, постійно.

А. Риси характеру, які виражають спрямованість:

1. Громадська чи егоїстична спрямованість. ________

2. Принциповість чи без принциповість. ________

3. Правдивість чи брехливість. _______

4. Працьовитість чи лінощі. _______

5. Безкорисливість чи користолюбство. _______

6. Скромність чи нескромність. _______

7. Справедливість чи несправедливість. _______

8. Чуйність чи черствість. _______

9. Прямота чи лицемірство. _______

Б. Інтелектуальні риси характеру:

1. Спостережливість чи неспостережливість. _______

2. Практична спрямованість розуму, уміння застосувати знання при виконанні практичних завдань чи непрактичність розуму. _______

3. Допитливість чи не допитливість. ______

В. Вольові риси характеру:

1. Впевненість чи невпевненість у своїх силах і можливостях. _______

2. Дисциплінованість чи недисциплінованість. ______

3. Ініціативність (заповзятливість) чи тільки старанність. _______

4. Особиста організованість чи неорганізованість. ______

5. Самостійність чи навіювання. _______

6. Зібраність чи незібраність. _______

7. Самоволодіння, витримка чи нестриманість. _______

8. Сміливість чи боягузтво. _______

9. Наполегливість чи впертість. _______

10. Особиста активність чи пасивність. _______

Г. Емоційні риси характеру:

1. Веселість чи похмурість. _______

2. Бадьорість чи в’ялість. _______

3. Незворушливість чи роздратованість. _______

Д. Риси характеру, які виражають ставлення до діяльності:

1. Добросовісність чи недобросовісність у ставленні до діяльності:

а) трудової ________;

б) навчальної ________;

в) ігрової ________;

в) спортивної ________.

2. Працездатність та непрацездатність. ________

Є. Риси характеру, які виражають ставлення до інших людей:

1. Колективізм чи індивідуалізм. _______

2. Товариськість чи замкнутість. _______

3. Тактовність чи нетактовність. _______

4. Чуйність чи черствість. _______

5. Ввічливість чи грубість. _______


Ж. Риси характеру, які виражають ставлення до самого себе:

1. Критичне ставлення до своїх сил чи надмірна самовпевненість. _______

2. Впевненість чи невпевненість. _______

3. Вимогливість чи невимогливість. _______

4. Самокритичність чи несамокритичність. _______

Динамічні особливості особистості

 1. Чи наполегливий в роботі (чи може довгий час працювати без перерви, не знижуючи результатів), чи швидко стомлюється, необхідні перерви, довго і напружено працювати не може. ___________
 2. Сильні життєві впливи переносить стійко. Відповідає на них відповідною енергією, активністю, підвищує напруженість діяльності чи сильні впливи призводять до зривів, знижують енергію і активність. _________
 3. Чи зберігається самовладання і витримка у важких, надзвичайних. Критичних умовах чи губиться, зривається, роздратовується, пасує у важку хвилину. ________
 4. Здатний спокійно, і довго чекати чого – небудь для нього важливого чи нездатний до довгих чекань. __________
 5. Бурхливо включається в нову діяльність, легко збуджується чи важко і повільно «загоряється», несприйнятливий. __________
 6. Рухливий, легко і швидко переходить від однієї діяльності до іншої чи навпаки, інертний, повільно і важко переключається. _________
 7. Легко і швидко засвоює нові знання, уміння, навички чи важко і повільно. _______
 8. Легко відгукується на нові враження (навіть якщо вони незначні) чи невразливий. __________
 9. Бойовий, наполегливий. Енергійний чи тихоня. ________
 10. Врівноважений, спокійний, чи схильний до емоційних зривів, спалахів. _______

Загальні і спеціальні здібності

Тут оцінка виводиться теж за п’ятибальною системою, але тепер оцінка має відображати ступінь вираження і рівень розвитку кожної якості властивої особистості.

«5» – якість, властивість особистості чітко виражена, має високий рівень розвитку, проявляється постійно, типово і характерна для даної особистості.

«4» – має рівень розвитку якості вище середнього, він проявляється не так чітко, нетипово.

«3» – середній рівень розвитку, недостатньо виражений, проявляється не постійно, нетипово.

«2» – рівень розвитку нижче середнього, слабо виражений, частіше не проявляється.

«1» – не виражений, зовсім не проявляється. Не розвинений (проявляє нездатність).

Наскільки свідомо і наочно проявляє здібності незалежно від ставлення до навчальної діяльності і оцінок з того чи іншого предмета:

а) у загальній розумовій діяльності ________;

б) у трудовій ________;

в) у спортивній ________;

г) у музичній ________;

д) в артистичній ________;

е) в образотворчій ________;

ж) математичні здібності _______;

з) технічні _______;

і) літературні _______;

к) педагогічні _______;

л) організаторські _______;

м) інші _______;

Причини відхилення в моральному розвитку і поведінці

 1. Загальна характеристика сім’ї:
  1. Ким і де працюють батьки, їх освіта:

   Батько______________________________________________________________

   Мати_______________________________________________________________

  2. Культурний рівень сім’ї: високий, середній, низький.
  3. Житлово-побутові умови: добрі, задовільні, незадовільні.
  4. Взаємовідносини батьків: добрі, задовільні, незадовільні.
  5. Характеристика батьків як вихователів: займаються вихованням постійно, періодично, не займаються.
  6. Рівень взаєморозуміння підлітка й батьків: високий, середній, низький
  7. Мотивація відповідальності підлітка перед батьками: любить, поважає, жаліє, боїться.
  8. Неблагополучна сім’я: конфліктна (розбіжність у вимогах батьків), антипедагогічна (бездоглядність), аморальна (порушення норм моралі), асоціальна (правопорушники).
 2. Положення в класі:
  1. Як адаптується в класі: легко, середньо, важко.
  2. Пропускає заняття без поважних причин: рідко, часто, систематично.
  3. З яких предметів має незадовільні оцінки:

   а) _________________________;

   б)_________________________;

   в)__________________________.

   4) Чи часто вступає в конфлікти з однокласниками: рідко, часто, систематично.

   5) Педагогічні помилки вчителів: суб’єктивізм, безтактовність, грубість, лібералізм, тощо: ________________________________________________________________________.

   3. Мікросередовище за місцем проживання:

   1) Зв’язок з групою підлітків з негативною спрямованістю.

   2) Положення в групі підлітків: лідер, його помічник, рядовий член групи.

   3) Як здійснює проступки, правопорушення6 свідомо, під впливом інших, випадково.

   4) У якій формі здійснює проступки, правопорушення: свідомо, під впливом інших, завжди групою.

   5) Вживання спиртних напоїв і куріння: рідко, часто, систематично.

   4. Проведення вільного часу:

  1) Як проводить вільний час: читає книги, ходить на танці, гуляє по вулицях (з ким), дивиться телевізор, слухає музику, видить в соціальних мережах (в Інтернеті), допомагає дома по господарству, нічого не робить.

  2) В яких гуртках бере активну участь: спортивному, технічної творчості, предметному, художньому, ін..___________, ніде не бере участі.

  3) Чим цікавиться: книгами, живописом, музикою, спортом, технікою, рукоділлям і шиттям, тваринами і природою, іншими справами_____________ нічим.

  4) Які книги привертають увагу: наукові, фантастичні, психологічні, вірші, детективні, історичні, про кохання, сімейні відносини, інші ________________, не любить читати.

  5) З ким проводить вільний час: у сім’ї, з рідними, друзями, однокласниками, інше __________________________________________________________________________

5. Рівень важковиховуваності:

1) Важковиховуваний школяр. Байдуже ставиться до навчальної діяльності, періодично порушує дисципліну і правила поведінки, тобто здійснює негативні вчинки, проявляє деякі негативні моральні якості особистості.

2) Педагогічно запущений підліток. Негативно ставиться до навчальної діяльності, систематично порушує дисципліну і норми моралі, тобто здійснює проступки, постійно проявляє ряд негативних моральних якостей особистості.

3) Підліток – правопорушник. Здійснює правопорушення (дрібні крадіжки, хуліганство тощо), порушує адміністративні та інші норми, стоїть на обліку в інспекції у справах неповнолітніх.

4) Неповнолітній злочинець. Здійснює карні злочини, порушує правові норми.

5) Відхилення в психічному розвитку, розумова відсталість, відхилення в нервовій системі, ознаки психофізичного інфантилізму, ознаки психохарактерологічного розвитку особистості.

 

 

 

6. Узагальнення результатів і висновки про особистість:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Які виховні завдання стоять у роботі з даною особистістю:

 1. Змінити умови сімейного виховання:____________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 2. Подолати педагогічні помилки в школі, змінити ставлення вчителів:_________________

  ____________________________________________________________________________

 3. Організувати контроль за діяльністю групи, до якої входить підліток:_____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 4. Виявити інтереси. Нахили і здібності до якої – небудь діяльності, організувати змістовне проведення вільного часу і дозвілля:____________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 5. Розвивати позитивні якості особистості:__________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Узагальнення результатів та програма дій – ст. 68 – «Вивчення особистості школяра і педагога»)

завантаження...
WordPress: 22.99MB | MySQL:26 | 0,690sec