Ділові папери: звіт про виконану роботу, субсидія, ваучер, ідентифікаційний код (ознайомлення)

Тема: Ділові папери: звіт про виконану роботу, субсидія, ваучер, ідентифікаційний код (ознайомлення).

Мета: поновити в пам’яті учнів відомості про офіційно – діловий стиль, документ; дати уявлення про звіт, субсидію, ваучер,  ідентифікаційний код; навчити писати звіт про виконану роботу;збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; розвивати            їх ділові якості; виховувати культуру ділового спілкування.

Тип уроку: формування комунікативних умінь і навичок.

Хід уроку.

1.Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

–                     Які стилі мовлення вам відомі?(Художній, науковий, розмовний, публіцистичний, офіційно – діловий.)

–                     Назвіть основні особливості офіційно – ділового стилю.(Точність, неемоційність висловлювання. Використання книжних і офіційних слів. Переважання розповідних речень. Наявність стереотипних мовних засобів, стандартних висловлювань.)

–                     Що таке ділові папери?(Документи, що закріплюють інформацію про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людей.)

–                     Які види документів за змістом ви знаєте? (Організаційні: положення, інструкції, правила, статути; розпорядчі: постанови, ухвали, рішення, розпорядження, накази, вказівки; довідково – інформаційні: пояснювальні, доповідні записки, службові листи, телеграми, телефонограми, оголошення, запрошення, довідки, акти, плани роботи, звіти, доповіді; документи колегіальних органів – протоколи; документи особового складу: автобіографії, резюме, характеристики, особові листки, трудові книжки, особові картки, трудові угоди, контракти; особисті офіційні документи: доручення, розписки, заяви, пропозиції, скарги, заповіти.)

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Метод «Мікрофон».

Кожен учень по черзі відповідає на запитання вчителя, передаючи умовний мікрофон ланцюжком.

–                     Чи знадобляться вам уміння складати будь – який діловий папір? Де?

3.Оголошення теми, мети уроку.

4. Опрацювання матеріалу уроку.

1) Пояснення вчителя.

Основним видом ділового письмового спілкування є документи, тобто ділові папери. Вони мають бути достовірними, переконливими, належним чином відредагованими й оформленими, повинні містити конкретні й реальні пропозиції та вказівки.

Обов’язковими для ділових паперів є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, зв’язність викладу, структурна організація, завершеність.

Ділова документація відображає характер суспільних відносин, у ній зосереджується інформація про події, явища, приватні стосунки між людьми.

Субсидія – вид допомоги (переважно у грошовій формі), що надсилається державою, юридичною чи приватною особою іншим особам (юридичним або фізичним), а також іншим державам.

Розрізняють прямі і непрямі субсидії. За допомогою прямих субсидій держава фінансує капіталовкладення в галузі економіки, розвиток яких важливий для держави загалом, науково – дослідні та дослідно – конструкторські роботи, впровадження у виробництво нової техніки, перепідготовку кадрів. Непрямі субсидії реалізуються через податкову та грошово – кредитну політику, а також через механізм ціноутворення.

Слово «ваучер» має кілька значень:

1)                приватизаційний цінний папір;

2)                документ, що засвідчує надання кредиту, оплату;

3)                грошовий підтверджувальний документ( наприклад, оплачені рахунок – фактура, рахунок або квитанція), розписка;

4)                контрольний талон.

Розглянемо лише одне  із цих значень – ваучер як приватизаційний цінний папір. Ваучер – це приватизаційний чек – сертифікат, який засвідчує безоплатну передачу частини державної власності кожному жителю країни, дає право обмінювати його(сертифікат) на акції підприємств і отримувати частину доходу у формі дивіденду.

Ідентифікаційний код. Номер ідентифікаційний особистий – цифровий код, що присвоюється платнику податків чи власникові пластикової картки для встановлення(ідентифікації) його особи в розрахункових операціях.

2)Ділова гра.

Половина класу – власники приватизаційних сертифікатів, яким необхідно довідатися:

1)                що таке ваучер;

2)                навіщо держава видає приватизаційні чеки;

3)                які права мають власники сертифікатів;

4)                куди вигідно вкласти( чи обміняти, чи продати) свій ваучер.

Друга половина класу – власники підприємств, яким необхідно переконати власників приватизаційних чеків вкласти гроші саме в їхнє підприємство.

3) Логічне завдання.

Заробітна плата в Україні нараховується на пластикові картки. Кожна така картка має свій пін код. Чим відрізняється ідентифікаційний код від коду пластикової картки?

4) Пояснення вчителя.

До ділових паперів також належить звіт. Це документ, в якому подається повідомлення про виконання роботи. Для оформлення звіту потрібні такі реквізити: назва документа; зазначення періоду, за який складається звіт, назва групи, класу, відділу, організації, установи; текст звіту; підпис особи, яка складала діловий папір, дата, коли складено звіт.

Текст звіту складається відповідно до пунктів плану роботи. Наприкінці звіту даються пояснення щодо причин часткового чи повного невиконання певних пунктів плану роботи, окреслюються перспективи виконання наміченого планом.

5)Ознайомлення зі зразком звіту.

Звіт

фізорга Кулинича Віктора про участь учнів 11 –Д класу в шкільній спартакіаді.

Протягом 10 – 13 жовтня 2009 року в школі проходила спартакіада, у якій брав участь 11- Д клас(31 особа).

Учні класу завчасно були ознайомлені з планом проведення спартакіади, мали час підготуватися до змагань. Усі учні за бажанням були об’єднані в невеликі групи (по 3 – 4 особи) для участі в різних видах змагань. Проте деякі проігнорували підготовчий момент, що відбилося на результатах команди. У цілому клас виступив на спартакіаді добре: команда виборола почесне ІІ місце серед інших класів. Особливо відзначилися Король М., Сидорчук Н., Перебийніс І., Мовчан Г., Карпов К., які блискуче виступили у своїх підгрупах. Однак частина класу( Мироненко А., Живенко Н., Кондрат Г.) була слабо підготовлена до змагань. Цим учням слід ретельніше займатися фізичною підготовкою, подбати про свій режим дня, відповідальніше ставитися до занять у відвідуваній ними секції.

14 жовтня 2009 року                               Фізорг класу Кулинич Віктор

6)Творча робота.

Скориставшись зразком та поданою схемою, напишіть звіт про роботу мовознавчої секції за два місяці.

Звіт

про роботу учнівського комітету

за 2008 – 2009 навчальний рік

(Текст)

Голова учкому                      (підпис)                          Прізвище

Секретар                                (підпис)                          Прізвище

14.05.2009 р.

7) Аналіз та редагування звітів.

8) Комунікативне завдання «Вибір слова».

Пояснення вчителя.

Суттєвою вадою усного та писемного мовлення є бідний словниковий запас. Часто мовці припускаються таких помилок: вживають ті ж самі слова чи словосполучення і надмірно захоплюються книжною лексикою, недоречно вживають крилаті вислови чи канцеляризми. Ознака низької мовної культури – використання тавтологічних сполучень.

Компетентний мовець повинен висловлювати думки просто, зрозуміло, уникати складної термінології, не захоплюватися іншомовними словами.

Наприклад:

авторитет – повага, пошана, престиж, вага;

вимагати – ставити вимогу, домагатися;

завдання – мета, призначення.

9) Робота в групах.

Завдання учням.

1)                До загальновживаних слів доберіть відповідники, що  їх можна використовувати як в усному, так і в писемному мовленні(за необхідності скористайтеся словником синонімів).

Перша група – документи;

Друга група –  економія;

Третя група – здійснювати;

Четверта – здобути.

2)                З’ясуйте лексичне значення поданих пар слів. Поясніть відмінності у відтінках значень. Складіть з кожним словом речення.

Перша група – замісник, заступник.

Друга група – наступний, подальший.

Третя група – положення, становище.

Четверта група – суспільний, громадський.

5. Підбиття підсумків уроку.

6. Опрацювати теоретичний матеріал.

7. Домашнє завдання. Скласти письмовий звіт про проведення екскурсії до селищного музею, дотримуючись вимог щодо написання такого документа.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Ділові папери звіт про виконану роботу, субсидія, ваучер, ідентифікаційний код (19.1 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,493sec