Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації cпілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій

Тема. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації cпілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій

Мета: дати загальне уявлення про ситуацію спілкування, пояснити, що слід брати до уваги перед тим, як вступати в спілкування, сприяти удосконаленню мовленнєво-комунікативних вмінь складати й розігрувати діалоги з урахуванням мети й адресата мовлення, використовувати репліки для стимулювання й підтримання діалогу; підвищувати мовну й мовленнєву культуру шестикласників; виховувати чемність, увічливість, толерантність.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Хід уроку

 Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Гра «Мікрофон»

 1. Висловлювання співрозмовників у діалозі називаються…
 2. Діалог використовується в… формі мовлення.
 3. Існують такі правила спілкування: …
 4. Формули мовленнєвого етикету — …
 5. Під час діалогічного мовлення необхідно дотримуватися таких норм літературної мови: …

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Колективна робота з пам’яткою «Як вести діалог»

 Моделювання ситуацiй. Розiгрування дiалогiв.

Ситуація 1.

Обміркуйте тему, основну думку, форму, виберіть стиль вашого висловлювання, уявив­ши, що ви прийшли:

 • на класні збори, де вирішується питання організації автобус­ної екскурсії історичними місцями Києва;
 • до лікарні, де проходить курс лікування ваша бабуся;
 • до театральної каси, щоб придбати квитки на виставу;
 • до однокласника переглянути новий відеофільм або разом по­грати в комп’ютерну гру.

 

Ситуація 2.

Поясніть, що потрібно взяти до уваги, щоб зорієнтуватися в ситуації спілкування, і що визначити перед тим, як всту­пити в спілкування, якщо:

 • до вас звернувся однокласник з проханням допомогти написа­ти твір;
 • до вас звернувся класний керівник з пропозицією допомогти відремонтувати меблі в навчальному кабінеті;
 • керівник літературного гуртка запропонував вам написати п’єсу для виступу шкільного лялькового театру на Святі книжки.

Складіть  й розіграйте за особами діалог, можливий в одній із окреслених вище мовленнєвих ситуацій.

 

Пiдсумок уроку.

Якою була виховна мета нашого уроку? Порiвняйте свої припущення з вiдповiддю вчителя.

 

Домашнє завдання.Скласти дiалог, на запропоновану учителем тему.

 

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,496sec