Діагностика розвитку пам’яті

МЕТОДИКА 1

Мета: діагностувати пам’ять підлітків і аналіз асоціацій.

 

Інструкція

Перед вами слова і словосполучення. Вам необхідно намалювати, що завгодно і як завгодно, аби тільки малюнок міг нагадати задане слово й словосполучення.

Серія А 

Серія Б 

веселе свято 

важка робота 

важка робота 

розлука 

розвиток 

сумнів 

смачна вечеря 

сміливий вчинок 

хвороба 

війна 

розлука 

хвороба 

щастя 

темна ніч 

дошкульне запитання 

хлопчик-боягуз 

дружба 

страх 

сум 

заздрість 

несправедливість 

влада

сумнів 

розум 

обман 

дівчинці холодно 

багатство 

сердита вчителька 

Серія В 

 

веселе свято 

дівчинці холодно 

глуха бабуся 

хвора жінка 

війна 

розвиток 

сувора вчителька 

сум 

голодна людина 

влада 

сліпий хлопчик 

страх 

темна ніч 

дружба 

важка робота 

подвиг

 

Через 5 хвилин після закінчення читання слід запропонувати учням за своїми малюнками пригадати задані слова і під кожною піктограмою записати слово або словосполучення, яке вони мають пригадати, роблячи малюнок.

Необхідно розпитати, чим малюнок допоміг згадати слово або словосполучення.

 

Обробка результатів. Коефіцієнт запам’ятовування обчислюється за формулою:

К = Т/П х 100%, де Т — кількість правильно відтворених сполучень;

П — загальна кількість сполучень, які висувалися.

Якщо отримане # виявилося таким, що дорівнює 50—60%, це свідчить про гарну пам’ять.

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 2

Мета: діагностика механічної зорової пам’яті.

 

Інструкція

Перед вами (на дошці або аркуші паперу) 10 тризначних чисел, записаних у стовпчик. На їхнє запам’ятовування дається 5 хвилин.

Потім підлітки повинні відтворити ті числа, які запам’ятали, у будь-якій послідовності.

Набір для подання: 748, 851, 193, 352, 275, 597, 613, 946, 479, 546.

Норма — 6-7 правильно названих чисел.

 

 

МЕТОДИКА 3

Мета: діагностика слухової механічної пам’яті.

 

Інструкція

Необхідно 10 тризначних чисел, прочитаних швидко, запам’ятати і потім відтворити.

Набір для подання: 137, 283, 541, 976, 648, 832, 753, 917, 473, 362. За кожне правильно назване число — 1 бал. Норма — 6 названих чисел.

 

 

МЕТОДИКА 4

Мета: діагностика слухової пам’яті.

 


Інструкція

Почуті вами 10 слів необхідно запам’ятати і потім відтворити. Набір слів, що рекомендується: дирижабль; лапа; яблуко; олівець; гроза; качка; обруч; млин; папуга; листок.

При нормальному обсязі короткочасної слухової пам’яті учень повинен відтворити з одного подання не менше 6 слів.

 

 

МЕТОДИКА 5

Мета: встановити рівень розвитку слухової механічної пам’яті.

 

Інструкція

Необхідно уважно послухати і намагатися запам’ятати всі запропоновані 12 двозначних числа. За сигналом числа, що запам’яталися, треба записати в будь-якому порядку на аркуші.

Набір для подання:

16, 78, 53.

23, 36, 14.

43, 31, 87.

92, 59, 64.

Потім протягом 30 секунд ці 12 двозначних чисел прочитуються досліджуваними.

Якщо 7 чисел відтворено правильно, то це свідчить про гарну механічну слухову пам’ять.

 

МЕТОДИКА 6

Мета: діагностика оперативної пам’яті.

 

Інструкція

Зараз вам будуть зачитуватися ряди з 5 однозначних чисел, ваше завдання запам’ятати числа в тій послідовності, у якій вони подаються. Потім треба подумки додати перше число із другим, записати суму, друге з третім і записати суму, четверте з п’ятим і записати суму. Усього має бути чотири суми.

Варіанти завдань:

3    1    5    2    7

4    4    3    5    2

1    3    1    5    2

6    3    1    5    2

4    2    6    1    3

7    1    5    2    1

3    5    1    2    6

7    1    7    2    6

3    4    3    2    5

2    5    3    4    1

 

Відповіді:

4    6    7    9

8    7    8    7

4    4    6    7

9    4    6    7

6    8    7    4

8    6    7    3

8    6    3    8

8    8    9    8

7    7    5    7

7    8    7    5

 

5 правильно виконаних завдань свідчать про гарну оперативну пам’ять.

 

 

МЕТОДИКА 7

Мета: діагностика швидкості запам’ятовування, точності, міцності запам’ятовування, організованості пам’яті.

 

Інструкція

Перед вами 20 слів, які будуть зачитані вголос. Необхідно запам’ятати пропоновані слова.

Набір для використання (слова написані на дошці):

лящ 

чай 

дуб 

каструля 

корова 

вікно 

місяць 

кавун 

земля

гарбуз 

акула 

книга 

горобець 

рука 

чапля 

ніс 

лопата 

годинник 

молоток 

хліб 

 

Психолог повільно зачитує один раз всі слова. Потім дошка зі словами закривається. Учням дається 3 хвилини для відтворення слів.

Потім психолог ще 2 рази зачитує слова. Школярі відтворюють те, що запам’ятали, письмово.

Втретє психолог читає слова 2 рази. Знову учні по пам’яті записують слова.

 

Оцінка результатів

Ті підлітки, які після першого прочитання відтворюють якнайбільше число слів, відрізняються кращою швидкістю, точністю й організованістю пам’яті (за кожне слово — 0,5 бала).

Ті школярі, які після другого прочитання показали середні результати, одержують середній бал (звичайно це 5 балів).

Інші мають найменші показники швидкості й організованості пам’яті.

Через 3 дні можна попросити учнів по пам’яті відтворити текст протягом 3-х хвилин. Після цього оцінюється довгострокова пам’ять. За кожне правильно відтворене слово дається 0,5 бала.

 

 

 

МЕТОДИКА 8

Мета: виявлення рівня розвитку змістової (логічної) пам’яті.

 

Інструкція

Необхідно запам’ятати друге слово в пропонованих парах слів.

Психолог повільно зачитує пари слів, між якими є значеннєвий зв’язок. Потім через невеликий інтервал часу читає лише перше слово з кожної пари. Учні мають пригадати друге слово з кожної пари і записати його.

 

Набір пар слів, що рекомендується:

шум — вода; дуб — жолудь; стіл — обід; дичина — постріл; міст — річка; рій — бджола; ліс — ведмідь; година — час; цвях — дошка; штора — вікно.

 

Оцінка результатів

Якщо правильно відтворено 6 пар із 10, то можна вважати, що змістова пам’ять розвинена цілком задовільно.

 

Завдання можна ускладнити, запропонувавши підліткам не пари слів, а тріади. Для цього учням читають три слова, об’єднаних за змістом. Слід звернути увагу на логічний зв’язок, що існує між цими словами.

 

 

Набір слів, що рекомендується:

весна — сонце — струмок

доповідь — обговорення — резолюція

річка — рибалка — юшка

свято — пісні — веселощі

дерево — стовбур — листя

читання — очі — книга

Прочитавши вголос шість рядків, учитель потім пропонує школяреві картку, на якій написане перше слово із кожного рядка.

 

Зразок картки


весна —

доповідь —

річка —

свято —

дерево —

читання —

 

На підставі поданої методики можна зробити висновок про особливості пам’яті учнів, намітити шляхи, що сприяють кращому запам’ятовуванню, збереженню й відтворенню учнями навчального матеріалу.

 

 

МЕТОДИКА 9

Мета: діагностика зорової пам’яті підлітків.

 

Інструкція

Протягом 30 секунд уважно подивіться на пропонований малюнок, на якому зображені фігури й знаки. За командою «Малюйте!» необхідно буде протягом 45 секунд на поданих вам бланках намалювати те,

що запам’ятали.

Малюнки, що рекомендуються (для запам’ятовування):

Серія А

 

 

 

 

 

 

Серія Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк для виконання завдання (для учня):

 


Серія А

       
       
       
       

 

Серія Б

       
       
       
       

 

 

Оцінка результатів

Оцінка в умовних балах за результатами двох серій: норма – 5-6 умовних балів.

 

Бали 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1

Кількість правильно намальованих
фігур

13 

12 

11 

9-10 

7-8 

5-6 

4 

3 

 

2 

 

 

МЕТОДИКА 10

Мета: діагностика рівня зорової пам’яті.

 

Інструкція

Необхідно подивитися на 10 літер (цифр, знаків, геометричних фігур), постарайтеся їх якнайкраще запам’ятати. Потім їх у пам’яті необхідно відтворити, обов’язково зберігаючи порядок проходження.

Набори для подання:

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка результатів

Правильною відповідь уважається тільки в тому випадку, якщо правильно названий знак під своїм порядковим номером.

П’ять і більше правильних відповідей є гарним показником.

 

 

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,903sec