Діагностика комунікативної діяльності педагога

МЕТОДИКА «КАРТА КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

А. А. ЛЕОНТЬЄВА

Поспостерігайте в ході навчально-виховного процесу за стилем спілкування педагога та заповніть тестову карту. Якщо є можливість, то як експерти можуть виступити кілька людей (старшокласники, батьки, інші вчителі). Тоді кожен заповнює тестову карту незалежно від інших, після чого знаходиться усереднена оцінка.

Карта комунікативної діяльності А. А. Леонтьева

Доброзичливість 

7 6 5 4 3 2 1 

Недоброзичливість

Зацікавленість 

7 6 5 4 3 2 1 

Байдужість 

Заохочення ініціативи учнів 

7 6 5 4 3 2 1 

Придушення ініціативи 

Відкритість (вільний виклад почуттів, відсутність «маски») 

7 6 5 4 3 2 1 

Закритість (прагнення триматися за соціальну роль, страх своїх недоліків, тривога за престиж)

Активність (увесь час у спілкуванні, тримає учнів у «тонусі») 

7 6 5 4 3 2 1 

Пасивність (не управляє процесом спілкування, пускає його на само-плин) 

Гнучкість (легко схоплює і розв’язує виникаючі проблеми (конфлікти)) 

7 6 5 4 3 2 1 

Твердість (не помічає змін у настрої аудиторії, спрямований як би на себе)

Диференційованість (індивідуальний підхід) у спілкуванні 

7 6 5 4 3 2 1 

Відсутність диференційованості (немає індивідуального підходу до учнів) 

 

Обробка результатів

Знайти загальну суму балів.

Сума 45-49 балівкомунікативна діяльності близька до моделі активної взаємодії. Педагог досяг вершин своєї майстерності, вільно володіє аудиторією. Як режисер чудово розподіляє свою увагу, всі засоби спілкування органічно уплетені у взаємодію з учнями. Непосвяченому може здатися, що зібралася компанія людей, які давно знають одне одного.

35—44 бали
— висока оцінка. Дружня, невимушена атмосфера панує в аудиторії. Всі учасники заняття зацікавлено спостерігають за педагогом або обговорюють поставлене запитання. Активно висловлюються думки, передбачаються варіанти вирішення проблеми. Стихійність відсутня. Педагог коректно направляє хід занять. Заняття проходять продуктивно, в активній взаємодії сторін.

20—34 балихарактеризують педагога як такого, що цілком опанував прийоми спілкування. Його комунікативна діяльність досить вільна за формою, він легко входить у контакт із учнями, але не всі опиняються у полі його уваги. Заняття проходять жваво, але не завжди досягають поставленої мети. Зміст заняття може мимоволі приноситись у жертву формі спілкування. Тут можливий прояв елементів негнучкого реагування.

11—19 балів
— низька оцінка комунікативної діяльності. Має місце однобічна спрямованість навчально-виховного впливу з боку педагога. Незримі бар’єри спілкування перешкоджають живим контактам сторін. Аудиторія пасивна, ініціатива придушується домінуючим положенням педагога. Його стиль уподібнюється до авторитарної або неконтактної моделей спілкування.

7—10 балів
— будь-яка взаємодія з учнями відсутня. Спілкування розвивається за моделями диктаторського стилю. Воно знеособлене, за психологічним змістом анонімне і практично нічим не відрізняється від масової публічної лекції або передач по радіо. Педагогічні функції обмежуються лише інформативною стороною.

 

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,333sec