Діагностика емоційного сприймання вчителем – предметником класу, в якому він працює

На другому етапі експериментальної роботи ми провели проективний тест оцінки вчителем класів, у яких він працює. Учителю запропонували дати відповідь на три запитання, використовуючи стимульну таблицю.

Інструкція: Користуючись таблицею на бланках, оцініть:

1) своє сприймання класу загалом;

2) своє сприймання подачі вами матеріалу уроку в цьому класі;

3) себе як особистість, свій стиль, встановлення стосунків з учнями цього класу.

За результатами діагностики можемо порівняти результати обох сторін — «учень— учитель».

 

Самодіагностика вчителя

 

З метою психологічної допомоги вчителю, спрямованої на подолання кризових ситуацій, формування ефективності стилю праці, корекції поведінки та стосунків з учнями, ми запропонували вчителям методику 3. і Г.Резапкіних «Психологічний портрет учителя: досвід самодіагностики» (Московський обласний центр професійної орієнтації та психологічної підтримки м. Балашихи).

Мета методики — допомогти вчителю знайти резерви для ефективнішої праці, зрозуміти причини наявних і виявлених професійних проблем.

Учитель, якого тестують, є не об’єктом дослідження, а партнером, що потребує допомоги й підтримки. Довіри до психолога як необхідної умови успішного використання методики досягають за допомогою процедури тестування: бланки з відповідями можна не підписувати і не повертати, а обробку кожен проводить самостійно. Так збережено принцип конфіденційності.

Методика дає змогу діагностувати чотири параметри особистості:

1) пріоритетні цінності (тип ставлення вчителя до учня як до особистості або як до об’єкта впливу, що дає змогу виявити пріоритети у взаєминах з колегами та учнями);

2) психоемоційний стан (особливості емоційного стану та його динаміку у відповідях на різноманітні стресові життєві ситуації;

3) самооцінку (рівень сприйняття себе та інших: оцінка й реакції на ситуації, які порушують звичний хід подій);

4) стиль викладача (особливості поведінки вчителя, його реакції і стан у процесі взаємодії з класом та учнями).

Питання пунктів шкали спрямовані на виявлення об’єктивності й адекватності самосприймання людини.

Для відповідей учителів використовують бланки (додаток 2).

Інтерпретація тесту може бути усною, тобто у формі розповіді, яка діагностує особистість та професійні якості вчителя. Можна також роздати текст повної інтерпретації. В обох випадках учитель почерпне інформацію, яка стосується його особисто.

Використання методики не має на меті порівнювати вчителів або використовувати результати підчас атестації. Вона покликана допомогти вчителю переглянути свої проблеми і спрямована на формування професійно значущих рис особистості педагога.

Після обробки результатів досліджень кожен учитель може ознайомитися з аналізом стосунків у системі «учень-учитель», за бажанням узяти участь у третьому етапі діагностики.

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 0,319sec