ДАВНІЙ КИТАЙ

Мета: сформувати уявлення про природно-географічні й кліматичні умови Китаю та його населення, його повсякденне життя, побут та заняття; розкрити історичну необхідність та причини виникнення найдавніших китайських цивілізацій та імперій; ознайомити з найвідомішими особами китайської історії; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, знаходити аналогії та відмінності у розвитку Китаю та інших країн, висловлювати і підкріплювати фактами свою думку, працювати з різними видами джерел інформації.

Тип уроку:
комбінований

Обладнання: історична карта “Давні Індія та Китай”, атлас, підручник, додаткові джерела інформації (фрагменти історичної статті), електронний диск “Міфи народів світу”.

Основні поняття та терміни: Хуанхе, Янцзи, “Піднебесна”, Гімалаї, бамбук, династія, ван, Чжоу, Хань, Цінь, Хань, Велика Китайська стіна, чжухоу, дафу, ші
лужень, повстання “жовтих повязок”

Методи діяльності: пояснення вчителя; учнівські повідомлення; експрес-контроль; самоперевірка знань; взаємоперевірка знань; складання та робота з таблицею; самостійна дослідницька робота з підручником та додатковим джерелом, робота з атласом, настінною та контурною картою, самоосвітня; групова робота; фронтальне опитування; бесіда, складання опорного конспекту, порівняльна характеристика.

Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення цивілізації в Китаї, появи могутніх держав за Цінь Шіхуанді; називати найвідоміших правителів Китаю, характеризувати особливості природних умов, рис господарства та суспільного життя; показувати на карті головні китайські річки, центри цивілізації, території імперій Цінь і Хань, Великий китайський мур; описувати життя і заняття китайців; визначати і пояснювати причини виникнення і занепаду держав в Китаї, будівництва Великої китайської стіни, найвідоміших народних повстань.

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

    1) Вибіркова перевірка вчителем таблиці, складеної учнями вдома або її колективний розгляд.

Заповнена таблиця може мати такий вигляд:

Галузі Твір/досягнення Коротка характеристика
І. Література 1.”Рігведа”
 

 

2. Поема “Махабхарта”

 

 

 

3. Поема “Рамаяна”

Збірник священних гімнів та заклинань, створених аріями 3 тис. років тому
Найбільший літературний твір (200 тис. віршів) про боротьбу між двома царськими родами Пандави і Каурави у ХІ ст. до н.е.

Розповідь про життя принца Рами, пошуки і визволення його дружини Сіти.

ІІ. Математика Цифри, що отримали назву арабських; нуль Поклали початок десяткової системи числення
ІІІ. Медицина Лікарські трави За їх допомогою лікували застуду та інші хвороби
ІУ. Винаходи 1. Спосіб виготовлення цукру з соку тростини
2.Писемність – санскрит

 

3. Шахи

 

 

Основана на знаках алфавіту заклала основи грамотності серед індійців

Інтелектуальна гра популярна і досі, яка задумувалася, як битва між двома арміями

У. Архітектура та скульптура Статуї та барельєфи з каменю з зображенням богів, тварин, людей,
“Колони Ашоки”

Ступи

Служили прикрасами для храмів та палаців
 

 

 

На них висікали тексти царських указів

Служили храмовими спорудами індійців

2) Експрес – контроль “Так – ні”

Якщо учень погоджується з наведеним твердженням, навпроти номера запитання він ставить знак “+”, якщо ж не погоджується – “-”

Для перевірки робіт можна скористатися як методом самоперевірки: учень сам звіряє свої відповіді з тими, що записані на дошці чи оголошені вчителем; так і взаємоперевірки: після написання роботи учні обмінюються зошитами з сусідами, які, керуючись власними знаннями, перевіряють їх. В кінці уроку вчитель може вибірково зібрати кілька конспектів, щоб уточнити об’єктивність виставлених партнером балів.

1. Одним із найдавніших міст індійської цивілізації було місто Мохенджо-Даро.                                    (+)

2. У другій половині ІІ тис. до н.е. до Північної Індії увійшли племена варварів.                                        (-)

3. Природні умови в долині Інду були більш сприятливими для господарської діяльності, ніж в долині Гангу.                (+)

4. На чолі давньоіндійської держави стояли імператори.    (-)

5. Поділ людей на групи, здійснений богом Брахмою, називається класифікацією.                                    (-)

6. За гарну поведінку і гідні справи індійці могли переходити з нижчої варни до вищої.                                    (-)

7. Найдавніший збірник текстів, укладений на честь індійських богів, носив назву “Рігведа”                            (+)

8. Найпоширенішими релігіям у Давній Індії були буддизм та індуїзм.                                                (+)

9. Головні правила буддизму, проголошені Буддою були спрямовані на людяність, добро і справедливість.                    (+)

10. Індійська писемність, що виникає у середині І тис. до н.е., базується на ієрогліфах.                            (-)

11. Індійцям належить першість у винаході компаса.            (-)

12. Одним з найважливіших досягнень давньоіндійської культури було винайдення десяткової системи цифр.                (+)

3). Перегляд презентації “Індія” з диску “Міфи народів світу“, в ході якої діти записують в зошит досягнення індійської цивілізації (господарство, культура, мистецтво, відкриття, історичні пам’ятники), про які йдеться у сюжеті.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

        План

  1. Природно-географічні умови Китаю
  2. Господарське та повсякденне життя населення
  3. Виникнення та розвиток давньокитайських держав
  4. Релігійні уявлення давніх китайців

1.Природно-географічні умови Китаю

Питання розглядається за допомогою настінної карти та карти атласу “Давні Індія і Китай”, використовуючи які учням пропонується самостійно виконати завдання:

1). В якій частині світу знаходиться Китай? А в якій частині Азії?

2). Опишіть географічне положення Китаю та кліматичні особливості;

3). Визначте, як називаються найбільші річки Китаю. Де вони беруть свій початок і куди впадають?

4). Де знаходиться Велика Китайська стіна? Якою, на вашу думку, могла б бути головна причина її спорудження?

5). Знайдіть на карті і назвіть давні держави, що існували на території Китаю.

За допомогою фронтального опитування вчитель з’ясовує правильність виконання завдань, вносячи в разі потреби корективи і уточнення. Учень, який відповідає, супроводжує свою відповідь показом на настінній карті.

На завершення вчитель дає схематичну характеристику долин головних річок Китаю – Янцзи і Хуанхе, яку учні записують у зошит.

    

ЯНЦЗИ

ХУАНХЕ

1. З чого складалися береги

Густі ліси

Льос – гірська порода, схожа на пісок, глина

2. Заселеність

незаселені

заселені

3. Сприяння землеробству

не сприяє

сприяє

4. Впадають

Східнокитайське море

Жовте море

5.*** Рослинний світ

6. *** Тваринний світ

*** Завдання 5 і 6 учням пропонується виконати вдома, залучивши до їх виконання додаткові джерела.

На завершення вчитель пропонує учням (за бажанням) вдома виконати цікаве творче завдання: “Відомо, що китайці “нагородили” одну з головних своїх річок – Хуанхе безліччю епітетів. Спробуйте віднайти і записати якомога більше з них, пояснивши зміст такої характеристики. Можливо ви можете запропонувати свій варіант?”.

(Варіанти епітетів: “жовта річка”, “горе Китаю”, “річка, яка надриває серця”, “біч Китаю”, “річка тисячі бід”, “блукаюча річка” тощо)

2.Господарське та повсякденне життя населення

Самостійна групова дослідницька робота з історичним текстом

Вчитель називає напрямки, за якими слід характеризувати господарське та повсякденне життя китайців: вирощування рису; шовківництво; землеробство; скотарство; ремесла; військова справа, житла та одяг китайців, після чого, звернувши увагу на детальний опис процесів вирощування рису та виготовлення шовку у підручнику, пропонує учням ознайомитися з ними під час самоосвітньої домашньої роботи. На решті ж напрямків концентрується увага на уроці. Для цього клас об’єднується у 6 груп (по 4-5 чол.), кожна з яких повинна протягом 5-7 хв. дослідити поданий вчителем текст, виділивши найсуттєвіше, записавши на аркуші паперу формату А 3. Для цього:

1. Визначити критерії, за якими можна проаналізувати поданий текст;

  1. Здійснити аналіз фрагменту джерела згідно обраним критеріям.

По закінченні часу протягом 2 хв. група презентує результати своєї діяльності іншим учням, які занотовують почуте у зошит.

Джерелом дослідницької роботи слугує стаття Олега Крижанівського – “Буденне життя, Архітектура та мистецтво давнього Китаю”(З циклу “Культура та релігія Стародавнього Сходу”)// Історія в школах України, – 2007. – № 1, с.51-56

Командири груп отримують фрагмент тексту і напрямок роботи:

1 ГРУПА – “Землеробство, городництво, садівництво

2 ГРУПА – “Скотарство”

3 ГРУПА – “Ремесло”

4. ГРУПА – “Військова справа”

5 ГРУПА – “Житла китайців”

6 ГРУПА – “Одяг та взуття китайців”

Результати дослідження груп (як вони були представлені учнями) прикріплюються на дошці:

1 ГРУПА – “Землеробство, городництво, садівництво ”

    Зернові культури        чумиза, просо, пшениця, ячмінь, рис, соя,

                        квасоля, конопля

Городні культури            часник, цибуля, черемша, бамбук, ріпу,

                        лотос, латук

Садові культури            груші, сливи, абрикоси, каштани, хурму,

                        апельсини, персики, шовковицю

Знаряддя обробки землі    рало із залізним наральником,

дерев’яний заступ із залізним

наконечником

Сторінка: 1 2
завантаження...
WordPress: 23.03MB | MySQL:26 | 0,361sec