Читання мовчки текстів діалогічного та монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення

Тема: Читання мовчки  текстів  діалогічного  та  монологічного  характеру  різних  стилів,  типів  і  жанрів  мовлення.

Різновиди  читання ( ознайомлювальне,  вивчальне  та  переглядове)

Мета:  поглибити  навички  читання  мовчки  відповідно  до  віку  десятикласників  текстів  різних  стилів,  типів  та  жанрів, розвивати  розуміння  змісту  тексту, вміння  визначати   особливості  структури  та  мовного  оформлення  тексту;  виховувати

 

 

 

Хід  уроку

 

І. Органнізаційний момент

 

ІІ. Оголошення  теми,  мети  та  завдань  уроку.  Мотивація  навчальної  діяльності.

 

ІІІ. Актуалізація  опорних  знань

 

*  Експрес – опитування

 

–                                       Назвіть  основні  види  мовленнєвої  діяльності.

–                                       Коротко  охарактеризуйте  кожен  з  них.

 

 

Інформаційна  зустріч

 

Надзвичайно  важливим  є  вміння  читати.  Читання,  як  аудіювання,  є  рецептивним  видом  мовленнєвої  діяльності.  Поміркуйте,  з  якою  метою  ми  читаємо?

 

* «Мікрофон»

–                                       Я  читаю  …

 

Відповідно  до  цих  комунікативних  завдань  реалізуються  і  різні  види  читання:  ознайомлювальне,  вивчальне  та  вибіркове  (переглядальне).

 

*  Коротко   охарактеризуйте  кожен  із  видів  читання.

*  Встановіть  відповідність  між  видами  читання  та  їх  характеристиками.  Свій  вибір  обґрунтуйте.

 

 

 

1.  Здійснюється загальне  ознайомлення

зі  змістом  тексту

 

 1. Швидкий  перегляд  тексту  з  метою

пошуку  певного  факту  –

 

 1. Критичне  читання,  у  процесі  якого

фіксується  увага  на  потрібній

інформації

 

 

Вивчальне

 

 

 

Вибіркове

 

 

 

Ознайомлювальне

 

Останнім  часом  називають  ще  один  із  видів  читання  –  сканування.  Сама  назва  пояснює  характер  такого  читання:  швидкий  перегляд  тексту  з  метою  пошуку  певного  слова,  прізвища,  факту.

 

Мотивом  читання  як  комунікативної  діяльності  є  спілкування,  задоволення  пізнавальних  потреб,  метою  –  одержання  потрібної  інформації.  Стимулом  до  читання  найчастіше  виступають  комунікативно – пізнавальні  потреби.  При  цьому  робота  з  текстом  може  мати  різні  цілі:

 • отримати  загальне  уявлення  про  зміст  тексту  або  коло  питань,  що  висвітлюються  в  ньому;
 • максимально  повно  зрозуміти  наявну  в  тексті  інформацію.

 

 • Ознайомтесь  із  пам’яткою

 

Пам’ятка

 

Як  працювати  над  текстом  із  метою

вивчального  читання  мовчки

 

 1. Читаючи  мовчки  текст,  заглиблюйтеся  у  його  зміст, намагайтеся  зрозуміти  взаємозв’язок  описаних  явищ,  фактів,  подій.
 2. Максимально  повно  охоплюйте  нову  інформацію,  визначаючи  основну  і  другорядну.
 3. З’ясовуйте  особливості  композиції  тексту.
 4. Запам’ятовуйте  причиново – наслідкові  зв’язки  між  явищами.
 5. Ставтесь  до  прочитаного  творчо  та  критично.

 

 

 • Прочитайте  текст  мовчки,  скориставшись  ознайомлювальним   видом  читання.  З’ясуйте  швидкість  читання  за  1  хвилину.

 

Сергій  Параджанов

Народився  Сергій  Параджанов  у  місті  Тифлісі  в  родині  антиквара,  він  був  третьою  дитиною  в  сім’ї ( сестри  Рузанна  й  Аня ).  Батько  –  Параджанян  Йосип  Сергійович,  мати  –  Бежанова

(Бажанян)  Сірануш  Давидівна .

Професія  антиквара  передавалася  з  покоління  в  покоління,  і  глава  роду  Йосип  Параджанов  сподівався,  що  діти  підуть  слідами  предків.  Сергій  обрав  інший  шлях,  і  батько  ніколи  не  зміг  йому  цього  пробачити.  Але  вишуканий  смак  і  вміння  відрізнити  справжню  річ  від  підробки  передалися,  і  це  потім  неодноразово  ставало  у  пригоді  Сергієві,  коли  він,  сидячи  без  роботи,  підробляв  скуповуванням антикваріату.

Середню  школу Сергій  Параджанов  закінчив  тільки  з  двома  «5»  –  з  природознавства  і  малювання.  Технічні  предмети  тягнули  на  « трійку»,  проте  він  вирішив  поступати  в  інститут  залізничного  транспорту,  де  провчився  рівно  рік.

У  1942 – 1945  роках  він  вчився  на  вокальному  відділенні  Тбіліської  консерваторії.  Брав  участь  у  концертній  трупі,  що обслуговувала  воєнні  госпіталі,  провів  близько  600  концертів.

Після  закінчення  консерваторії   вступив  на  режисерський  факультет  Всесоюзного  державного  інституту  кінематографії

(ВДІК),  у  майстерню  Ігоря  Савченка.  На  цьому  курсі  вчилися  відомі  в  майбутньому  режисери  Олександр  Алов,  Володимир  Наумов,  Озеров,  Хуциєв,  Миронер.

Працював  асистентом  режисера  фільмів  «Тарас  Шевченко»

( режисер  І. Савченко),  «Максимко» ( режисер  А. Мішурін).  Зняв  дипломну  роботу  –  фрагмент  фільму  «Андрієш»  за  мотивами  молдавських  казок.  Після  закінчення  ВДІКу  був  направлений  на  Київську  кіностудію  у  якості  режисера – постановника.

З  Україною  пов’язана  значна  частина  творчої  біографії Сергія  Параджанова.  В Україні  він  створив  фільми  «Наталія  Ужвій»,  «Золоті  руки»,  «Думка»,  « Перший  хлопець»,  «Українська  рапсодія»  та  ін.

 

 • Дайте  відповіді  на  питання.

 

 1. У  якому  місті  народився  Сергій  Параджанов?
 2. Які  оцінки  були  у Сергія Параджанова  з  технічних  предметів?
 3. Де  і  з ким  із  відомих  режисерів  навчався  майбутній  митець?
 4. Як  називалася  дипломна  робота  Сергія Параджанова?
 5. У  якості  кого  був  направлений  на Київську студію художніх фільмів?
 6. Які  фільми  створив  режисер  в  Україні?

 

 

*  Прочитайте  текст,  дізнайтеся  про  Сергія  Параджанова  більше.  Після  прочитання  виконайте  для  перевірки  завдання.  (Вивчальне  читання)

 

 

Міжнародне  визнання прийшло  до  Сергія  Параджанова  після  екранізації  в  1964  році  повісті  Михайла  Коцюбинського  « Тіні  забутих  предків»,  який  був  удостоєний  призу  на  Всесоюзному  кінофестивалі  в Києві  (1966).  Та  все ж на  Заході ( там  він  демонструвався  під  назвою

«Вогняні  коні»)  інтерес  до  нього  був  значно  більший.

Сергій  Параджанов  знайшов  спільний  знаменник  з  українською  (гуцульською)  культурою,  відшукав  те,  що  ріднило,  єднало  його  душу  з  душею  його  героїв.  Це  –  гори.  Він  збагнув  несподівано  для  себе,  що  гуцули  –  такі  ж  самі  горці,  як  і  він.  Усвідомлення  цього  факту  перевтілило  й  пересотворило  митця.  Власне,  він  так  і  знімав  «Тіні  забутих  предків»  – як  фільм  про споконвічних горян,  запросивши  в  картину  гуцула  Івана  Миколайчука,  осетинку  Тетяну  Бестаєву,  грузина  Спартака  Багішвілі,  вірменина  Леоніда  Єнгібарова…

Фільм  отримав  39  міжнародних  нагород,  28  призів  на  кінофестивалях

(  із  них  – 24  гран – прі)   у  21  країні.  Параджанову  надсилали  свої  вітання  Фелліні,  Антоніоні,  Куросава,  а  польський  режисер  Анжей  Вайда  став  перед  Параджановим  на  коліна  й  поцілував  руку,  дякуючи  за  цей  шедевр.

 

 

 • Клоуз – тести  ( 6  балів)
 1. «Тіні  забутих  предків»  знято  у ….  році  за  повістю  ……… .
 2. На  Заході  він  демонструвався  під  назвою  …
 3. Головні  ролі  виконували ……… .
 4. Фільм  отримав   …..   нагород.
 5. Параджанову  надсилали  свої  вітання   ….. .
 6. Став  перед  Параджановим  на  коліна  й  поцілував  руку,  дякуючи  за  фільм  «Тіні  забутих  предків»  …. .

 

 

 • Дайте  відповіді  на  питання  ( 3 бали)

 

 1. Що  ріднило  душу  Сергія  Параджанова  з  душами  героїв  фільму  «Тіні  забутих  предків» ?
 2. Чому  генії  світового  кіно  так  високо  оцінили  роботу  Сергія  Параджанова?

 

*  Висловте  власну  думку  ( 3 бали )

Сергій  Параджанов   –  це  …

 

V. Підсумок  уроку

 

 • Назвіть  вимоги  до  читання  мовчки.
 • Скільки  слів  за  одну  хвилину  ви  прочитали?

Учень  10  класу  повинен  читати  810 -900   слів  за  хвилину художнього  тексту    та  600 -660  –  текстів  інших  стилів. Якщо  ви  читаєте  менше,  вдома  удосконалюйте  навички  читання  мовчки.

 

 

V1.Домашнє  завдання

 

 

Прочитайте  з  підручника  української  літератури  історію  створення

М. М. Коцюбинським  твору  «Тіні  забутих  предків»

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Читання мовчки текстів діалогічного та монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення (20.0 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,325sec