Чинники, які впливають на чисельність популяцій, динаміка і коливання чисельності популяції

Тема: Чинники, які впливають на чисельність популяцій, динаміка і коливання чисельності популяції.

Мета: познайомити учнів з чинниками, які впливають на чисельність популяцій, прослідкувати динаміку і коливання чисельності популяції, ознайомити  учнів з поняттями популяційні хвилі та гомеостаз популяції. Формувати практичні уміння використовувати набуті знання на практиці.

Тип уроку: комбінований.

Методи та форми роботи: словесні,елементи  інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: популяційні хвилі, сезонні та несезонні, го­меостаз популяцій.

Обладнання: довідкова література, таблиці «Популяції організмів».

                                                                                  Девіз уроку.

Будь терплячим і наполегливим,                                              

тоді успіх прийде неодмінно.

Хід уроку.

І.       Організаційний момент.

Психологічний тренінг “Працюємо разом – досягнемо спільної мети тому, що …”

 

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Метод “Продовж  думку”.

Популяція – це…

Статева структура популяції характеризується …

Вікова структура залежить від…

За просторовою структурою розрізняють …

Спільне існування організмів родинами, колоніями, зграями, табунами дає можливість …

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

Гра “Мікрофон.” Учні за допомогою мікрофона самостійно формують позитивну мотивацію для вивчення. Наприклад: Дайте відповідь на запитання: “Що я буду знати після цього уроку?”.

ІV.    Повідомлення теми і мети уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1. Чинники, які впливають на чисельність популяцій.

2. Динаміка і коливання чисельності популяції.

3.  Гомеостаз популяції.

V.      Надання  необхідної  інформації.

 

 

Популяційні хвилі,  або хвилі життя

(варіювання чисельності популяцій)

Сезонні                             Несезонні

 

(обумовлені особливостями життєвих       (обумовлені змінами різноманітних

цик­лів або сезонними змінами                    еколо­гічних факторів: кліматичних, кліматичних факторів).                                 біотичних,  антропічних).

Розмноження комах.                                      Нашестя сарани.

 

Регуляція та чисельність популяцій

Різниця між народжуваністю та смертністю називається приростом.

Приріст

Негативний

Позитивний

Інтенсивність народжуваності переви­щує смертність.
Смертність перевищує народжуваність.
Чисельність популяції регулюється:

а) темпами розмноження;

б) у суспільних тварин -поведінкою;

в) територіальністю тварин (гніздові території, мічення тощо);

г) стресова поведінка;

д) розселення.

 

Показник чисельності – густота (кількість особин на одиницю площі).

Гомеостаз (сталість) популяції – підтримання чисельності популяції на пев­ному, оптимальному в даних умовах середовища рівні.

Запам ‘ятайте!

Популяція – форма існування виду, одиниця еволюції.

Популяції – природні угруповання особин, які усталено займають певну територію та здатні до самовідтворення, відносно відокремлені, мають здатність до підтримуван­ня життя у мінливих умовах середовища.

Популяція здатна тривалий час підтримувати свою чисельність завдяки розмножен­ню, обмінюватися генетичною інформацією та еволюціонувати. Таким чином, популяція є основною природною одиницею існування, пристосування, відтворення та еволюції  виду.

 

VІ.    Інтерактивна вправа.

Метод “Велике коло”. Учитель пропонує обговорити разом слідуючі запитання.

1. Чим спричинені популяційні хвилі?

2. Від чого залежить народжуваність і смертність особин популяції?

3. Як регу­люється чисельність популяцій?

4. Що таке ємність середо­вища існування?

5. Яким чином забезпечується гомеостаз популяцій?

6. Яким чином особливості життєвого циклу організмів впли­вають на характер популяційних хвиль?

 

VІІ.   Рефлексія.

Психорегулюча вправа

–         « Заплющіть очі й подумки проглянь весь урок від початку до кінця. Якщо тобі вдалося все – посміхнись.

 

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти різнорівневі тести.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

31 Чинники, які впливають на чисельність популяцій, динаміка і коливання чисельності популяції. (17.2 KiB, Завантажень: 20)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

31 урок чисельність популяції (73.8 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,768sec