Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства?

Мета:

 • навчити учнів витлумачувати поняття «демократичне суспільство», «громадянин», «громадське суспільство», «гуманістична мораль»;
 • висловлювати судження про людину як найвищу цінність демократичного суспільства, наводити приклади громадянськості;
 • виховувати почуття гуманізму, патріотизму. Логіка розкриття теми

 

 1. Демократичне суспільство — суспільство, яке забезпечує права і свободи громадян.
 2. Громадянин — особа, що належить до постійного населення якої-не-будь держави/
 3. Громадське суспільство — усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави і суспільства/
 4. Гуманістична мораль — мораль, основою якої є визнання гідності і прав людини, її цінності як особистості, турбота про людей, всебічний розвиток людини, її самореалізація, створення сприятливих умов суспільного життя.
 5. Громадянськість — усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як громадянин.
 1. У демократичному суспільстві найвищою цінністю є людина.
  1. Розвиток демократичного суспільства можливий за умови довіри громадян владі і дотримання законів норм життя.
  2. Цивілізоване громадянське суспільство можливе в нашій державі, його критеріями повинні стати гуманізм, демократизм, відсутність насильства. Таке суспільство має забезпечити повноцінне існування особистості, її самореалізації.
  3. У цивілізованому громадянському суспільстві потрібно буде проявляти громадянськість, яка проявлятиметься у почутті гідності за свою державу, почутті патріотизму, в бажанні зробити державу сильнішою, могутнішою, багатішою тощо.

   I.    Етичний заряд

  Учитель висловлює впевненість, що кожен з учнів як справжній громадянин України виконуватиме обов’язки, встановлені законами нашої держави. Які це закони, ми сьогодні з’ясуємо на уроці.

  II.    Початок етичного діалогу. Занурення в етичну проблему
  Учитель. Ми вже з вами говорили, що людина є на землі найвищою цінністю. Скажіть, будь ласка, а чому людину визначають найвищою
  цінністю демократичного суспільства?

  НІ. Логічний ланцюжок розвитку проблеми

  Учитель. Щоб відповісти на це запитання, спочатку давайте визначимо, який зміст ми вкладаємо в поняття «демократичне суспільство», «громадянин», «громадське суспільство», «гуманістична мораль».

  Учні висловлюють свої думки, але для корекції їхніх уявлень про ці поняття учитель пропонує виконати завдання: знайти терміни і відповідне їм значення.

  Терміни

  1. Демократичне суспільство.
  2. Громадянин.
  3. Громадське суспільство.
  4. Гуманістична мораль.
   1. Громадянськість. Значення

   

  1. Особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави.
  1. Суспільство, яке забезпечує права і свободи громадян.
   1. Усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави і суспільства.
  2. Усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як громадян.
   1. Мораль, основою якої є визнання гідності та прав людини, її цінності як особистості, турбота про людей, всебічний розвиток людини, її самореалізація, створення сприятливих умов суспільного життя. Відповіді:

    1-2; 2-1; 3-3; 4-5; 5-4.

    Після перевірки завдання можна дати додатковий матеріал. Додатковий матеріал

  У громадському суспільстві свідомість мільйонів людей спрямована на признання їх як громадян цього суспільства.

  Корені слова «громадянин» у давньослов’янському слові «град» (город — російською мовою, місто — українською). Громадянин — це житель міста, поліса в античній Греції. Цікаво, що в античному світі громадян, які були зайняті справами міста-держави, називали «політикос», а людей, _ які займатися тільки своїми власними справами, називали «ідіотикос».

  Аристотель визначив громадське суспільство як суспільство, в якому метою кожного громадянина є досягнення спільного блага.

  Демократичне суспільство — це суспільство, яке забезпечує права і свободи громадян. Демократичне суспільство будується за принципом демократії, тобто власті народу. Цей принцип передбачає право кожного на управління державою. Він з’явився ще в античному світі. Демократія — це не влада більшості, а захист прав і свобод меншості і в остаточному результаті кожної людини.

  У ч и т є л ь. А за яких умов можливий розвиток демократичного суспільства?

  За допомогою учителя учні доходять висновку, що за умов довіри громадян владі і дотримання законів норм життя.

  Учитель. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною?

  Учні що раз згадують тлумачення поняття «гуманістична мораль», пояснюють, як вони не розуміють.

  IV.    Кульмінація етичного діалогу

  Учитель. А як ви вважаєте, цивілізоване громадянське суспільство можливе в нашій державі?

  V.    Вихід на моральний вибір

  Учитель. Спробуємо визначити його критерії.

  За допомогою учителя учні називають гуманізм, демократизм, відсутність насильства.

  Таке суспільство повинно забезпечити повноцінне існування особистості, її самореалізації.

  Учитель. А чи потрібно буде проя&тяти громадянськість у цивілізованому громадянському суспільстві?    ‘

  Учні роблять висновок, що громадянськість буде проявлятися в почутті гідності за свою державу, почутті патріотизму, в бажанні зробити державу сильнішою, могутнішою, багатішою тощо.

  VI.    Висновок

  Учитель. В чому ж конкретно це може проявитися? Учні роблять висновок, що це може проявитися в тому, що учні вивчаться і віддадуть свої знання на вирішення глобальних проблем нашого суспільства. Словник

  1. Демократичне суспільство — суспільство, яке забезпечує права і свободи громадян.
  2. Громадянин — особа, яка належить до постійного населення якої-не-будь держави.
  3. Громадське суспільство — усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов’язків щодо держави і суспільства.
  4. Гуманістична мораль — мораль, основою якої є визнання гідності й прав людини, її цінності як особистості, турбота про людей, всебіч^ ний розвиток людини, її самореалізація, створення сприятливих умов суспільного життя.
  5. Громадянськість — усвідомлення мільйонами людей своєї ролі як громадян.
завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,310sec