ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ТЕРМІНИ,ПОНЯТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПЕРСОНАЛІЇ…

Підготовка до ЗНО: Стародавня історія України.

Тема №1: Стародавня історія України. Амазонки – у давньогрецьких міфах войовничі жінки, які вдерлися з півночі до Аттики. Дослідники вважають, що в легендах про амазонок відбився звичай навчати молодих жінок володіти зброєю. Археологія –...

Підготовка до ЗНО: Виникнення та розквіт Київської Русі.

Тема №2: Виникнення та розквіт Київської Русі. Авари – кочовики, об’єднані у великий племінний союз, у якому провідну роль відігравали тюркомовні племена. Вони прийшли в Європу з центральної Азії. У VI ст.. воювали зі...

Підготовка до ЗНО: Київська Русь за часів роздробленості. Галицько – Волинська держава.

Тема №3: Київська Русь за часів роздробленості. Галицько – Волинська держава. Апсида – напівкруглий (іноді багатокутний) виступ у стінці церковної або античної будівлі. Баскак – намісник хана Золотої Орди в підвладних країнах , котрий...

Підготовка до ЗНО: Політичний устрій, соціально – економічний, і культурний розвиток Київської Русі та Галицько – Волинської держави в ІХ – ХІV ст..

Тема № 4 . Політичний устрій, соціально – економічний, і культурний розвиток Київської Русі та Галицько – Волинської держави в ІХ – ХІV ст.. Автономія – самоврядування окремої території в межах певної держави. Асиміляція...

Підготовка до ЗНО: Українські землі у складі Великого Князівства Литовського.

Тема № 5. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського. Академія [грец. Akademeia – Академія; філософська школа, заснована Платоном(ІV ст.. до н.е.) у гаю героя Академа біля Афін]–вищий державний науковий заклад, завданням якого є...

Підготовка до ЗНО: Українські землі в ХVI ст.

Тема №1 Українські землі в ХVI ст. Арсеній Еласонський – перший ректор Львівської братської школи, один із авторів «Адельфотеса» – підручника грецької мови для слов’ян. Аріанство – протестантський напрямок, прихильники якого визнавали лише Бога...

Підготовка до ЗНО: Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Тема№2 . Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Латифундія – велике приватне земельне володіння. Магнат – великий землевласник в Литві, Польщі, Україні та Білорусі. Загородники (городники) – селяни, що найчастіше мали лише один...

Підготовка до ЗНО: Морські походи козаків. Гетьман П.Канашевич –Сагайдачний.

Тема уроку: Морські походи козаків. Гетьман П.Канашевич –Сагайдачний. Основні дати: 1. 1600 р. – напад на порт Варна: козаки захопили 10 турецьких галер із усіма припасами, звільнили полонених і вивезли 180 тис. золотих. 2....

Підготовка до ЗНО: Козацько – збройний конфлікт 1625 р. Тарасова ніч

Тема уроку: Козацько – збройний конфлікт 1625 р. Тарасова ніч Основні дати: 24 грудня 1624 р. – М. дорошенко уклав союз з кримським ханом Шагін-Гіреєм. Це був перший міжнародний договір козаків. 1625 р –...

Підготовка до ЗНО: Митрополит П.Могила. Шкільництво. Утворення Києво – Могилянської академії.

Тема уроку: Митрополит П.Могила. Шкільництво. Утворення Києво – Могилянської академії.   Основні дати: 15 жовтня 1615р. – Заснування братства і школи у Києві на Подолі (в майбутньому – Києво-Могилянська академія). Заснування типографії у Києво-Печерській...

WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 1,105sec