ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ І ЦІЛІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗОШ. ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

ЗОШ формує високо освітніх всебічно розвинутих основних будівників суспільства, здібних до творчої праці в різних галузях нар. Господарства. Свій внесок в досягненні цих цілей вносить підготовка, яку одержують учні оволодіваючи ШКМ. Коротко мету навч...

АНАЛІЗ ПРОГРАМИ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗОШ. РІВНЕВЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Нормативним, обов’язковим для виконання документом який визначає основний зміст ШКМ, обсяг знань, набутих умінь та навичок, які повинні засвоїти учні кожного класу є навч програма з мат. Вона склад. з пояснювальної записки, в якій...

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АНАЛІЗ, СИНТЕЗ)

Завдяки методу навч вчителі досягли значних результатів у розвитку мат мислення учнів. Метод навч – це спосіб передачі знань способом самопізнання, пізнавальної і практичної діяльності учнів направленні на засвоєння ними знань, умінь і навичок....

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ІНДУКЦІЯ, ДЕДУКЦІЯ)

Індукція — метод міркування від часткового до загального виведення загального висновку до часткових умов. Дедукцією — такий метод міркування при якому йдуться від загального твердження до часткових. За допомогою дедукції доводять твердження сформульоване як...

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПОРІВНЯННЯ, АНАЛОГОГІЯ)

На оволодіння ними методів пізнання, на формування особистості. Метод навч використ у взаємозв’язку. Х-ки основних методів навчання. Порівняння – мислене встановлення схожості або відмінності об’єктів вивчення. Принципи порівняння: порівнювати можна лише ті об’єкти які...

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ЗМІСТ, РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АБСТРАГУВАННЯ, КОНКРЕТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ)

Під навчальною діяльністю психологи розуміють діяльність учнів, спрямовану на набування теоретичних знань про предмет вивчення та загальних способів розв’язання пов’язаних із ним задач і, отже, на розвиток учнів і формування їх особистості. Характерна риса...

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Мат. пон.-це абстракція яка виникає в свідомості людини в результаті розгляду деяких конкретних об’єктів абстрагування від не суттєвих власт. Об’єктів і виділеня їх суттєвих вл. які стосуються їх простор. форм і кількісн. віднош. Матем....

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕННЮ МАТЕМАТИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ

Твердження, правильність якого встановл. за доп. доведень наз. теоремою. Довести теор. означає показати, що вона як необхідний лог. наслідок випливає з ін. тверджень, справедл-сть яких уже встановлена. Викор такі методи дов: Синтетичний -лог. основою...

ЗАДАЧІ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ

Життєва д-сть людини і сус-ва скл. з щоденного розв’яз різноман. задач. Мат задача – це будь-яка вимога обчислити, побуд., дов або досл-ти що-небудь, що стос, просторових форм чи к-сних відношень або запитання рівносильні таким...

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

Під позакласною роботою з мат-ки (ПРМ) розум, необов’язкові математичні заняття з учнями в позаурочний час Розрізняють 2 види: П робота з слабовстигаючими учнями у вивченні програмного матеріалу; 2) робота з учнями, які проявляють підвищений...

WordPress: 22.81MB | MySQL:26 | 0,546sec