РОЗВИТОК МАТЕМАТИКИ В УКРАЇНІ

1. Середньовічна Київська держава (9—14 ст.) Математика в Україні з найдавніших часів перебувала на рівні практичних потреб. Пам’ятки матеріальної культури свідчать про наявність достатнього для свого часу рівня математичних знань. У Київській державі поступово...

ПЕРШІ НЕРОЗВ’ЯЗНІ ЗАДАЧІ

Піфагорійська школа Геометрична алгебра Александрійська школа (300 до н. е. – 640 н. е.) 2. Геометрична алгебра Оскільки відношення сумірних величин, які визначають раціональні числа, є тільки частиною відношень величин, як сумірних, так і...

Математичні досягнення к ПДДУ

М.М. Хведорів. Викладав: нарисну геометрію і сферичну тригонометрію, вищу математику , вищий аналіз, теоретичну механіку, інтегральне числення, доповнення до диференціального числення. У 1919 році опублікував свою першу корисну у К-П роботу “Московсько-українська термінологія елементарної...

ПРОМИСЛОВА МІКРОЕЛЕКТРОНІКА В УКРАЇНІ

Історія розвитку мікроелектроніки в Україні розпочинається в перші десятиліття ХХ. Дослідженнями займався професор Харківського університету Щукарьов. Ним вперше на території України біло побудовано модель лічильної машини – «машини логічного мислення». Ця модель зазнавала окремих...

РОБОТИ КАТЕРИНИ ЮЩЕНКО

Теоретичне програмування, одним з фундаторів якого стала член-кореспондент НАНУ К. Л. Ющенко, має сьогодні власний розвинений формально-алгоритмічний апарат. А предмет досліджень істотно розширився: від процедурних мов до методів представлення знань на рівні штучного інтелекту....

ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЛУШКОВ

Завдяки його зусиллям в 60-i та 70-i роки в заснованому їм Iнститутi кiбернетики НАН України були розгорнутi фундаментальнi i прикладнi дослiдження, що лише зараз, отримало назву iнформацiйних технологiй. В Iнститутi кiбернетики були розгорнутi численнi...

РОБОТИ С.О.ЛЄБЄДЄВА. СТВОРЕННЯ МЕОМ

У своєму виступi на засiданнi директор iнституту академiк В.М. Глушков так оцiнив його новаторське творче досягнення: “Незалежно вiд зарубiжних учених С.О. Лебедєв розробив принципи побудови ЕОМ з програмою, яка зберiгається в оперативнiй пам’ятi. Пiд...

ПЕРШОВІДКРИВАЧ P-N ПЕРЕХОДУ В.Є. ЛАШКАРЬОВ

В.Є. Лашкарьов є піонером інформаційних технологій в Україна i в колишньому СРСР у галузь транзисторної елементної бази засобів обчислювальної техніки. Цілком справедливо вважати його i одним з перших у свiтi фундаторів транзисторної мікроелектроніки. Засновник та...

МАШИНА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ЩУКАРЬОВА

В квітні 1914 року професор харківського технологічного інституту Олександр Миколайович Щукарьов на прохання московського Політехнічного музею виступив тут з лекцією “Пізнання і мислення”. Лекція супроводжувалася демонстрацією створеної А.Н. Щукарьовим “машини логічного мислення”, здатної механічно...

ПОКОЛІННЯ ЕОМ

1942 р. – Електронна лампа. Перша електронно-обчислювальна машина була розроблена Джоном Алтансоффом і Клиффордом Берри, і на її базі в 1946 році під керівництвом Дж. Преспера Эккерта і Джона Маушли був побудований ENIAC (Electronic...

WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,995sec