СКАЛЯРНИЙ І ВЕКТОРНИЙ ДОБУТОК ДВОХ ВЕКТОРІВ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Нехай і ненульові вектори. Якщо розмістити ці вектори на прямих паралельних до кожного з них і задати напрямок, що співпадає з напрямком векторів, то отримаєм дві напрямлені прямі, які в загальному випадку не перетнуться....

СИСТЕМА КООРДИНАТ В 3-ВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

Візьмемо довільну точку О і базис простору. Ця четвірка наз афінною сис координат в 3-вимірному просторі .    (1) Точка О — початок координат, а координатні вектори. Напрямлені прямі, що проходять через початок координат і паралельні...

ТЕОРІЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Напрямленим вектором прямої будемо наз. довільний ненульвий в-тор паралельний до цієї прямої. На прямій виберемо довільну т. М , яка наз. біжучою т. прямої. В-ри і компланарні. Їх коорд. пропорційні  (1) — загальне рівняння...

ГРУПА РУХІВ ПЛОЩИНИ ТА ЇЇ ПІДГРУПИ. ЗАСТОСУВАННЯ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ

О. Перетворення площини, при якому зберігається відстані наз. рухом площини. Нехай в площ. задано трикутник і вказано напрямок обходу вершини цього трикутника (від А до С через В), тоді такий трикутник і така площ....

ГРУПА ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОДІБНОСТІ ПЛОЩИНИ ТА ЇЇ ПІДГРУПИ. ЗАСТОС ДО РОЗВ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ

Багато теорем з шк курсу пов’язані з пон подібності фігур. Якщо відмовитись від зберігання розмірів, розгл лише ті перетв, при яких залиш незмін форма структури, то ми одержимо групу подібних перетворень. Вони не змінюють...

WordPress: 22.84MB | MySQL:26 | 0,778sec