Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕМАТИЧНИХ ПЕРЕВІРОЧНИХ РОБІТ ДЛЯ РІВНЕВОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МНОГОГРАННИКИ ТА ЇХ ОБ’ЄМИ» В КУРСІ СТЕРЕОМЕТРІЇ»

зміст Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Курсова робота на тему: «МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ»

Зміст: §3. Аналіз дидактичної і методичної літератури по темі дослідження.    3 ІІІ. Методика розробки і проведення уроків математики з використанням ігрових ситуацій.    5 §1. Уроки-свята, уроки-КВК.    5 §2. Брейн-ринг, математичний ринг.    20 §3    31 §4    42 §5    46 §6. Математичні кросворди.    51...

Курсова робота на тему: «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ»

ЗМІСТ ВСТУП    3 Класифікація рівнянь з частинними похідними 2-го порядку    4 Диференціальні рівняння з двома незалежними змінними    4 Класифікація рівнянь 2-го порядку з декількома незалежними змінними    10 Канонічні форми лінійних рівнянь з сталими коефіцієнтами    12 Задачі, що приводять до...

Курсова робота на тему: «ДИДАКТИКА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ»

План Вступ    2 Розділ І. Дидактика    5 1.1. Поняття дидактики    5 1.2. Суть процесу навчання    8 Розділ ІІ. Гра в навчальному процесі    12 2.2. Види дидактичних ігор і їх педагогічне керівництво    13 2.3. Класики педагогіки про значення гри у навчанні...

Курсова робота на тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ»

З м і с т Вступ    3 Розділ І. Розвиток індивідуальних здібностей учнів    5 1.1. Поняття індивідуальних здібностей. Основні підходи щодо розвитку індивідуальних здібностей учнів на уроках математики    5 1.2. Удосконалення математичного мислення як важлива складова розвитку...

Курсова робота на тему Ознаки збіжності числових рядів

Зміст 1. Вступ ………………………………………………………………………………………..3 2. Ряд, сума ряду, залишок ряду. ……………………………………………….4 2.1 Властивості числових рядів……………………………………………………..5 2.2 Достатні ознаки збіжності додатних числових рядів ……………..6 3. Умовна збіжність додатнього ряду …………………………………………8 4. Ознаки Даламбера, Коші………………………………………………………..11 4.1...

ДИПЛОМНА РОБОТА “Умови збіжності проекційно-ітеративного методу для нелінійних рівнянь”

Зміст ВСТУП…………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ І. НЕЛІНІЙНІ ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ…………..…………….9 §1. Нелінійні інтегральні оператори…………………………………………..9 1.1.         Основні поняття теорії нелінійних операторів…………………………..9 1.2.         Оператори Урисона із значеннями в просторі С……………………..…12 1.3.         Оператори Гаммерштейна із значеннями в просторі ……………….15 1.4.        ...

Курсова робота: Потоки на мережі

План Вступ    3 Постановка задачі    5 Задача про найкоротший шлях.    8 Метод Мінті    9 Задача про максимальний потік.    13 Метод Форда-Фалкерсона    15 Висновки    21 Список використаної літератури    22   Вступ Задачі пошуку маршруту в мережі є одними з найпоширеніших задач потокового типу,...

ПОНЯТТЯ РЯДУ ФУР’Є. КОЕФІЦІЄНТИ ФУР’Є

Дві функції інтегровні на відрізку , називаються ортогональними на цьому відрізку, якщо Скінченна чи нескінченна система функцій називається ортогональною на відрізку якщо будь-які дві функції цієї системи ортогональні на цьому відрізку, тобто для Лема...

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЧАСТИННИХ СУМ РЯДУ ФУР’Є І IX СЕРЕДНІХ АРИФМЕТИЧНИХ

Нехай даний ряд Фур’є (11) з попереднього параграфу 2-періодичної функції , інтегровної на відрізку Позначимо через його частинні суми. Використовуючи формули (10) § 1 для коефіцієнтів Фур’є, знайдемо     Якщо позначити через то...

WordPress: 23.62MB | MySQL:28 | 0,807sec