Курсова робота: СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І БІБЛІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

Зміст Вступ…………………………………………………………………………………………….3 Розділ І. 1.1.Тарас Шевченко – національний пророк…………………………….…….5 1.2. Тарас Шевченко. Посланіє “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Украаїні моє дружнє посланіє”……………………………………………………………………………………………….8 1.3.”Псалми Давидові”…………………………………………………………………………..10 1.4. Поема”Неофіти”………………………………………………………………………………16...

Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРКИ С НІГИН)»

Зміст: Вступ……………………………………………………………………………………..3 Розділ І. Історичні та етнолінгвістичні дослідження Поділля……7 1.1. Проблеми регіональних історико етнографічних досліджень Поділля…………………………………………………………7 1.2. Визначальні риси подільського говору…………………………….13 Розділ ІІ. Коротка історія села Нігин……………………………………..18 Висновки24 Список використаної літератури:27 Вступ   Багатство...

Курсова робота на тему: «ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗВОРОТИ З КОМПОНЕНТОМ – ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ»

Зміст: Вступ…………………………………………………………………………………………………….3 I. Характеристика фразеологічних зворотів із значенням ‘зовнішність людини’…………………………………………………………………………………………………5 1. 1. Характеристика зворотів фразеологій на парадигматичному рівні……5 1. 2. Характеристика оборотів фразеологій із стилістичної точки зору…….9 1. 3. Характеристика оборотів фразеологій з емоційно-експресивної...

Курсова робота на тему: «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОВИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА»

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3 Основна частина ……………………………………………………………………………………………6 Шляхи і прийоми вдосконалення навичок читання Удосконалення читання вголос. Обсяг поля читання. Промовляння слова. ………………………………………………………………………………………………………11 Перевірка навички читання. Читання вголос. Читання мовчки…………….15 На уроках використовують такі завдання для удосконалення навичок...

Курсова робота на тему: «СТРУКТУРНО – ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ( НА МАТЕРІАЛАХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ М. П. СТЕЛЬМАХА)»

План І. Вступ……………………………………………………………………………….З II. Спостереження над мовним матеріалом творів М.П. Стельмаха:…………………….,……………………………………5 1. Фразеологізми з точки зору семантичного злиття їх компонентів……………………………………………………………..5 2. Фразеологізми з точки зору еквівалентності частинам мови…………………………………………………………………….10 3. Джерела використання фразеологізмів……………………………13 4. Особливості...

Курсова робота на тему:«РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ДІЄСЛОВО»

ЗМІСТ Вступ 3 1. Дієслово як частина мови. 6 2. Особливості вивчення дієслова у початкових классах 3. Розвиток пізнавальних умінь в учнів початкових класів на уроках української мови. 4. Система вправ на формування пізнавальної...

Курсова робота на тему: «ПРИКМЕТНИКОВІ СИНОНІМИ»

Зміст: Вступ…………………………………………………………………………………………………………3   Розділ І. словотвірна синонімія прикметників, мотивованих різними частинами мови…………………………………………………………..8   Розділ ІІ. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників……………19 2.1. Присвійні прикметники………………………………………………………………19 2.2. Присвійно-відносні прикметники………………………………………………..20 2.3. Відносні прикметники…………………………………………………………………21 2.4. Вибір синтаксичного варіанта……………………………………………………..22...

Курсова робота на тему: «Ідея патріотизму в поемах Івана Франка «Мойсей» та «Іван Вишенський»

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Розділ 1.Головні мотиви творчості Івана Франка 900-х рр. 10 Розділ 2. Утвердження ідеї необхідності самопожертви заради блага народу в поемі «Іван Вишенський» 16 Розділ 3. Визначення проблеми стосунків провідника...

Курсова робота на тему: «ІВАНИЧУК. МАЛЬВИ»

Зміст Вступ    3 Розділ І. Літературна доля “Мальв”: до проблеми створення і видання роману    7 Розділ ІІ. Історико-фольклорна основа роману    13 Розділ ІІІ. Образи головних героїв і засоби їх творення    25 Розділ IV. Поетика “Мальв”    34 Висновки    39 Список використаної...

WordPress: 23.79MB | MySQL:28 | 0,581sec